24741

English Speaking Countries

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

The Commonwealth of Australia territories are the continent of Australia the island of Tasmania and number of smaller islands. Australia has an area of nearly eight million square kilometres. The population of Australia is over sixteen million people.

Английский

2013-08-09

17.49 KB

8 чел.

English Speaking Countries

Great Britain, USA, Canada, Australia and New Zealand are English speaking countries. They are situated in different parts of the world and differ in many ways.

The nature of these countries, their weather and climate and way of life of their people differ. Each coutry has it's own history customs, traditions, its own national holidays. But they all have a common language. English, the language of the people who left England to make their names in new countries.

The United Kindom of Great Britain and North Ireland consist of 4 parts: England, Scotland, Wales, Northen Ireland. The British Isles are group of islands lying off the noth-west coast of the continent of Europe. There are no high mountains, no very long river, no great forest in U.K. The population of the U.K. is almost fifty-six million. Great Britain is a capitalists country.

The USA is situated in the central part of the North American continent. The population of the USA is more then 236 million people. The USA is a highly develoed industrial country. In the USA there are two main political parties, the Democratic Party and the Republican Party.

Canada has area of nearly 10 million square kilometres. It's westen coast is washed by the Pacific Ocean and its eastern coast by the Atlantic Ocean. The population of Canada is over 26 million people. Canada is a capitalist federal state and a member of the Commonwealth.

The Commonwealth of Australia territories are the continent of Australia, the island of Tasmania and number of smaller islands. Australia has an area of nearly eight million square kilometres. The population of Australia is over sixteen million people. The Commonwealth of Australia is a capitalist self- governing federal state.

New Zealand is situated south-east of Australia. The country consists of the large islands called North Island, South Island and Stewart Island and also many small islands. The population of New Zealand is over three million people. New Zealand is a capitalist self-governing state and a meember of the Commonwealth.

Англоговорящие Страны

 Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия - английские страны разговора. Они расположены в различных частях мира и отличаются разными способами.

Природа этих стран, их погоды и климата и образа жизни их людей отличается. Каждый coutry имеет свою собственную таможню истории, традиции, ее собственные национальные праздники. Но они все имеют общий язык. Английский язык, язык людей, которые оставили Англию, чтобы сделать их названия в новых странах.

Объединенные Kindom Великобритании и Северной Ирландии состоят из 4 частей: Англия, Шотландия, Уэльс, Northen Ирландия. Британские острова - группа островов , перестающих работать noth-западное побережье континента Европы. Нет никаких высоких гор, никакой очень длинной реки, никакой большой лес в Великобритании. Население Великобритании - почти пятьдесят шесть миллионов. Великобритания - страна капиталистов.

США расположены в центральной части североамериканского континента. Население США - более тогда 236 миллионов человек. США - высоко develoed индустриальная страна. В США есть две главных политических стороны, Демократическая партия и Республиканская Сторона.

Канада имеет область почти 10 миллионов квадратных километров. Это - westen побережье, вымыт Тихим океаном и его восточным побережьем Атлантическим океаном . Население Канады - более чем 26 миллионов человек. Канада - капиталистическая федерация и член Содружества.

Содружество территорий Австралии - континент Австралии, остров Тасмании и число меньших островов. Австралия имеет область почти восьми миллионов квадратных километров. Население Австралии - более чем шестнадцать миллионов человек. Содружество Австралии - капиталист само - управляющий федерацией.

Новая Зеландия расположена к юго-востоку от Австралии. Страна состоит из больших островов по имени Северный остров , Остров Южный и Остров Стьюарт и также много маленьких островов. Население Новой Зеландии - более чем три миллиона человек. Новая Зеландия - капиталистическое самоуправляющееся государство и meember Содружества.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14949. Айдың табиғатқа және тіршілікке тигізетін маңызы 59.5 KB
  ӘОЖ 526 Ш67 АЙДЫҢ ТАБИҒАТҚА ЖӘНЕ ТІРШІЛІККЕ ТИГІЗЕТІН МАҢЫЗЫ Д.Ж. Шлмағанбетова Ақтөбе облыстық планетарий Ақтөбе қ. Ай жарығы әлемді тануда бірінші сәуле болды Бұл сәуле ғасырлар...
14951. ҰЛТТЫҚ БІРІНҒАЙ ТЕСТІЛЕУГЕ ДАЙЫНДАУДАҒЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ МӘНІ 53 KB
  ҰЛТТЫҚ БІРІНҒАЙ ТЕСТІЛЕУГЕ ДАЙЫНДАУДАҒЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ МӘНІ. Карипжанова Алмагуль Закеновна биология пәнінің мұғалімі №35 жалпы орта білім беру мектебі Қазақстан Республикасының орта және жоғары оқу орындарындағы реформа жаңа о
14952. БІЛІМ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 86.5 KB
  І. БІЛІМ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 1.1 Ғылым эволюциясы Ғылым адамға өз өмірін сақтап калу үшін қажетті білім негізінде пайда болды. Адам шөптерді қоректену және дәрідәрмек ретінде пайдалануды үйреніп жануарлардың мінезін бақылап оларды қолға үйретті рудамен тәжірибе жасап әр
14953. Ғылыми концепциялар мәселесі 46.5 KB
  Ғылыми концепциялар мәселесі Қазіргі заманның адамы бұл дүниеге келіп о дүниелік болғанына дейін сырттай қарағанда бір бірімен мүлдем байланысы жоқ екі әлемде – шынайы табиғи сондай ақ жасанды технопсихоәлеуметтік ортада өмір сүретіндігі белгілі. Бұ...
14954. Дәрілік өсімдіктермен емдеу 53.5 KB
  Дәрілік өсімдіктермен емдеу Автор: Мақсұтбек СҮЛЕЙМЕН Әрі шипалы әрі зиянсыз Қазақстанның оңтүстік шекарасын солтүстіктен бөліп 1800 шақырымға созылып жатқан аймағын орманды даланың жазықтардың шөл және шөлейт жерлердің алып жатқан
14955. Еліміздің экологиялық проблемалары 59.5 KB
  УДК 621.311.24 ЕЛІМІЗДІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ Д.Бұхарбаева А.К.Ершина Қазақ мемелекеттік қыздар педагогикалық институты Алматы қ. Экологияның күрт нашарлап кетуі адамдардың табиғатқа антропогендек әсерін болып отыр. Атмосферадағы көмірқышқыл газдардың ко
14956. Қазақстанның климат ерекшеліктері 307.5 KB
  Қазақстан Республикасы климаты Климаты. Кең байтақ Казақстан жерiнде оның геогр. орнына яғни атмосф. ылғалдықтың негiзгi көзi мұхиттардан тым шалғай орналасуына және жер бедерiнiң сипатына байланысты қуаң континенттiк климат қалыптасқан. Басқа кезкел...
14957. Қазақстанның пайдалы қазбалары 50 KB
  География және табиғат журналы №2 Наурыз – сәуір 2008 жыл Сабақтың тақырыбы: Қазақстанның пайдалы қазбалары Сабақтың мақсаты: Білімділігі: жер бедерінің дамуы және геологиялық құрылысы мен пайдалы қазбалардың байланысы ой қозғау Дамытушылық: пайдалы қ...