24743

Службы разрешения имен DNS и WINS

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Для решения этой проблемы Windows XP и Windows Server 2003 обеспечивают возможность сопоставления разрешения IPадреса с именем компьютера. В состав Windows XP и Windows Server 2003 входят также две службы обеспечивающие централизованное хранение информации о соответствии имен компьютеров IPадресам и обслуживание запросов на поиск такого соответствия: служба WINS Windows Internet Name Service обеспечивающая управление именами NetBIOS. Эта служба включена для поддержки клиентских компьютеров управляемых версиями Windows 9x Me NT; ...

Русский

2013-08-09

15.76 KB

3 чел.

22. Службы разрешения имен

Службы разрешения имен DNS и WINS. 

IP-адреса, уникальным образом идентифицирующие узлы сети, не удобны для запоминания пользователем, к тому же IP-адреса могут меняться. Для решения этой проблемы Windows XP и Windows Server 2003 обеспечивают возможность сопоставления (разрешения) IP-адреса с именем компьютера. Существует два типа представления имен: 

NetBOIS-имена - "плоские" имена (не отражающие иерархическую структуру организации именуемых объектов), длина которых не может превышать 15 символов; 

DNS-имена - иерархические имена, используемые для именования компьютеров в Интернете, имеющие ограничение по длине 63 символа. 

В состав Windows XP и Windows Server 2003 входят также две службы, обеспечивающие централизованное хранение информации о соответствии имен компьютеров IP-адресам и обслуживание запросов на поиск такого соответствия: 

  1. служба WINS (Windows Internet Name Service), обеспечивающая управление именами NetBIOS. Эта служба включена для поддержки клиентских компьютеров, управляемых версиями Windows 9x, Me, NT; 
  2. служба DNS (Domain Name System), обеспечивающая поддержку использования DNS-имен в сети.


В данном курсе основное внимание уделено службе DNS, которая является основной службой разрешения имен для Windows XP и Windows Server 2003.

Служба DNS автоматически ведет базу данных, в которой записывает соотношение имени компьютера (узла) с его IP-адресом. Эта база данных похожа на телефонный справочник, где каждому номеру телефона соответствует имя владельца. Если нам необходимо позвонить своему знакомому, то по телефонной книге мы легко найдем его телефон (при условии, что он был зарегистрирован заранее). Так же и служба DNS быстро найдет в базе данных IP-адрес компьютера, если мы зададим только его имя.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65697. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 1.13 MB
  Сучасна фінансова, політична та економічна нестабільність в Україні, головними ознаками якої є високе боргове навантаження на вітчизняну економіку, негативні тенденції на грошово-кредитному ринку, ринку праці та у промисловості – провідній галузі вітчизняної економіки...
65698. Діяльність Служби безпеки ОУН(б) на території Волині та Полісся (1946 − 1951 рр.) 159.5 KB
  Обєктивне дослідження історії ОУНб є неможливим без скрупульозного аналізу діяльності її регіональних складових. Метою роботи є встановлення впливу СБ ОУНб на розвиток українського національно-визвольного руху на Волині та Поліссі в період поступового згасання збройної антирадянської боротьби.
65699. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ 216.5 KB
  Хоча останній і запровадив спрощення адміністративних процедур автоматичне відшкодування зменшення податкового навантаження стимулював інноваційно-інвестиційну діяльність урегулював адміністрування податків взаємовідносини з контролюючими органами окремі проблеми залишились актуальними.
65700. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 186.5 KB
  Працівники ДКРСУ виконують завдання держави спрямовані на забезпечення фінансової діяльності держави. З метою забезпечення успішної реалізації цих завдань суттєвого поліпшення потребують не лише форми і методи діяльності ДКРСУ але й якісний підхід до визначення адміністративно-правового статусу працівника ДКРСУ.
65701. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 205 KB
  Робота виконана в Житомирському державному університеті імені Івана Франка Міністерство освіти і науки молоді та спорту України. В умовах розвитку України в європейському та світовому контекстах сучасних соціальноекономічних змін особливої ваги набувають процеси оптимізації та вдосконалення...
65702. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОДНІЄЇ ОСОБИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ФРН) 157.5 KB
  У теперішній час формування інституту господарського товариства однієї особи у рамках національного законодавства України нерозривно повязане із розвитком та вдосконаленням його у світовій практиці враховуючи орієнтацію національної економіки на глобалізацію...
65703. ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІВНОВАГИ ДОХОДУ ТА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ДЕРЖАВИ 362.5 KB
  Фінансові системи країн ЦСЄ та колишнього Радянського Союзу істотно відрізняються обраними режимами грошово-кредитної політики та рівнем монетизації, проте динаміка монетарних показників залишається як універсальним індикатором відхилень від рівноваги доходу і платіжного балансу...
65704. Маркетинг-логістичне забезпечення діяльності машинобудівних підприємств 443 KB
  Тенденції щодо зростання рівня конкуренції на світових і національних ринках загострюють проблему пошуку товаровиробниками нових підходів щодо забезпечення ефективності виробничо-збутової діяльності промислового підприємства.
65705. Внутрішньомозкові і внутрішньошлуночкові крововиливи в результаті розриву аневризм переднього півкільця артеріального кола головного мозку (клініка, діагностика, лікування) 281.5 KB
  Необхідне подальше вивчення та практичне вдосконалення хірургічного лікування хворих з розривами АА, ускладненими ВМГ і ВШК, шляхом подальшого визначення показань і протипоказань, оптимальних строків, методів і обсягів оперативних втручань...