24826

МЯСОЕДОВ, ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1834–1911)

Доклад

Исторические личности и представители мировой культуры

Мясоедов написал много пейзажей и преимущественно крымских многие из них характерны и колоритны. Мясоедов занимался также и гравированием крепкой водкой офортом. Кроме того Мясоедов писал и религиозную живопись см. Умер Мясоедов в Полтаве 17 30 декабря 1911.

Русский

2013-08-09

114 KB

2 чел.

МЯСОЕДОВ, ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1834–1911), русский художник, мастер живописи, представитель искусства «передвижников».

Родился в селе Паньково (Орловская губерния) 7 (19) апреля 1834 в семье мелкопоместного дворянина. Учился в петербургской Академии художеств (1858–1862), в качестве «пенсионера» Академии провел 1863–1868 годы во Франции, Германии, Италии и Испании. Стал одним из организаторов и наиболее активных деятелей «Товарищества передвижников» (с 1870), завоевав даже репутацию «совести передвижничества». Первоначально жил преимущественно в Петербурге.

Мясоедов написал много пейзажей и преимущественно крымских, многие из них характерны и колоритны. Избираемые им сюжеты, как бытовые, так и пейзажные, — разнообразны. Живопись его гармоническая и уверенная. Изредка он пишет и портреты (Н. Н. Бекетова, Е. С. Гордеенко, И. И. Шишкина), но они занимают небольшое место в его деятельности. Мясоедов занимался также и гравированием «крепкой водкой» (офортом).

Кроме того, Мясоедов писал и религиозную живопись (см. Храма Спаса на Сенной). Незадолго до смерти он собирался написать триптих «Святая Русь».

В поздний период много времени проводил в своей усадьбе Павленки под Полтавой. Организовав в этом городе рисовальные классы (1895), уделял особое внимание развитию художественного образования в Казани, Киеве, Ростове-на-Дону.

Умер Мясоедов в Полтаве 17 (30) декабря 1911.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36599. Розроблення та експлуатація нафтових, газових та газоконденсатних родовищ 8.29 MB
  Біда кандидат технічних наук доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ; В. Коваленко кандидат технічних наук доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ.46 Лекція №6 Приплив нафти і газу до свердловини.
36600. АКТУАРНА МАТЕМАТИКА 2.51 MB
  Метою дисципліни є - сформувати у студентів систематизовані теоретичні знання з основ створення, дослідження, практичного використання актуарних моделей, методики проведення страхових розрахунків Формування необхідних професійних якостей економістів вищої кваліфікації, підприємців, комерсантів, так як оволодіння статистичною методологією є однією з необхідних умов пізнання кон’юнктури ринку
36601. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. Конспект лекцій 902.5 KB
  Предмет бухгалтерського обліку і методичні прийоми його вивчення. Баланс рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.
36602. Управлінський облік. Конспект лекцій 2.21 MB
  Для нормального виконання названих функцій необхідна інформація, яку надає, перш за все, система бухгалтерського обліку. Інформація для управління повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість, своєчасність, порівнянність (співставність), об’єктивність, надійність, повноту, ефективність
36603. ФІЗИКА. Основні поняття та закони МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 2.95 MB
  Силовою характеристикою електричного поля є напруже ність Еr . Напруженість це векторна фізична величина яка визначається силою з якою поле діє на одиничний позитивний заряд внесений у дану точку поля: E = F . q0 Одиницею виміру напруженості у системі СІ є вольт на метр В м Енергетичною характеристикою поля є потенціал φ. Потен ціал це скалярна фізична величина яка визначається потенціальною енергією одиничного позитивного заряду вміщеного в цю точку поля.
36605. Гідромашини і компресори. Конспект лекцій 19.92 MB
  Рух рідини в каналах робочого колеса ідеального насоса. Вплив обмеженого числа лопатей на тиск насоса. Залежність подачі напору і потужності насоса від частоти обертання вала. Характеристика динамічного насоса.
36606. Матеріалознавство. Курс лекцій 2.46 MB
  Металознавство - наука, яка вивчає залежність між складом, будовою та властивостями металів і сплавів і закономірності їхніх змін під впливом зовнішніх чинників: теплових, хімічних, механічних, електромагнітних і радіоактивних.
36607. Облік податків і податкова звітність 591.5 KB
  Загальність оподаткування кожна особа зобовязана сплачувати встановлені цим Кодексом законами з питань митної справи податки та збори платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу; 2. презумпція правомірності рішень платника податку в разі якщо норма закону чи іншого нормативноправового акта виданого на підставі закону або якщо норми різних законів чи різних нормативноправових актів припускають неоднозначне множинне трактування прав та обовязків платників податків або контролюючих органів внаслідок чого є можливість...