24852

Преимущества и недостатки доходного подхода

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

В рамках данного подхода стоимость предприятия рассматривается как текущая стоимость будущих доходов которые предприятие способно принести своему владельцу. Суть данного подхода выражается в обязательном получении инвесторами определенного дохода от владения данным предприятием. В рамках доходного подхода существуют следующие методы определения стоимости: метод дисконтирования капитализации.

Русский

2013-08-09

30.5 KB

20 чел.

Преимущества и недостатки доходного подхода. 

Доходный подход оценивает способность предприятия формировать потоки денежных средств. В рамках данного подхода стоимость предприятия рассматривается как текущая стоимость будущих доходов, которые предприятие способно принести своему владельцу.

В качестве показателей доходов в расчетах могут использоваться следующие показатели: прибыль; дивидендные выплаты; денежные потоки; экономическая добавленная стоимость и другие.

Суть данного подхода выражается в обязательном получении инвесторами определенного дохода от владения данным предприятием.

В рамках доходного подхода существуют следующие методы определения стоимости: метод дисконтирования, капитализации.

М-остаточная стоимость

Доходный метод (подход) является основным при установлении стоимости прав интеллектуальной собственности.

Основная предпосылка этого подхода состоит в том, что экономическая ценность конкретного нематериального актива на настоящий момент обусловлена ожиданием поучения от этого актива дохода в будущем.

Все сложные модификации метода доходного подхода основаны на дисконтировании денежных потоков.

Наиболее простые модификации на прямой капитализации прибыли: а)Дисконтирование денежных потоков. При оценке доходными методами чаще всего используют этот метод. В процессе реализации этого метода оцениваются будущие денежные потоки, определяется ставка дисконтирования и рассчитывается суммарная текущая стоимость будущих денежных потоков.

б)Метод капитализации прибыли. Данный метод применяется в тех случаях, когда оцениваемый актив уже используется и приносит стабильных доход. Процедура этого метода включает:

- выявление источников и размера прибыли;

- определение ставки капитализации;

- определение стоимости как частное от деления прибыли на ставку капитализации.

Достоинствами доходного метода являются:

  •  Универсальность;
    •  Теоретическая обоснованность.

Недостаток: сложность получения необходимой информации для расчетов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65214. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ У ТЕХНОЛОГІЇ ОЛІЄЖИРОВИХ ВИРОБНИЦТВ 514.5 KB
  Враховуючи зазначене вище удосконалення методів контролю показників безпеки в технології олієжирових виробництв розроблення перспективних методик та методів визначення органічних екотоксикантів пестицидів різних груп ПАВ консервантів та антиоксидантів...
65215. ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ТА ПІСЛЯДІЇ ІНСЕКТИЦИДІВ НА КОМАХ–ФІТОФАГІВ 204.5 KB
  Для досягнення поставленої мети виконувались такі завдання: оцінити порівняльну токсичність сучасних інсектицидів для комах–фітофагів різних таксономічних груп; вивчити особливості фізіологічної післядії на комах–фітофагів сучасних інсектицидів...
65216. Місцеве самоврядування як чинник розвитку сільських територій 173 KB
  Закріплене в Конституції України положення про визнання та підтримку державою місцевого самоврядування як права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення створює сприятливі умови для активізації діяльності його органів щодо забезпечення розвитку сільських територій.
65217. Нерівноважна термодинаміка мартенситних перетворень в сплавах з термічно та магнітоіндукованим ефектами пам’яті форми 1.24 MB
  Окрім бездифузійності та жорстких орієнаційних співвідношень було відмічено ще низку особливостей цього типу фазових перетворень: Пертворення розповсюджується на широку область температур верхня межа якої була названа мартенситною точкою...
65218. Технологія харчового шроту з безлушпинного ядра насіння соняшнику 535.5 KB
  Сучасна технологія видобування соняшникової олії не передбачає отримання поряд з олією харчового шроту з високим вмістом білків що рівноцінні тваринним. Таким чином розробка технології комплексної переробки безлушпинного ядра насіння соняшнику з метою вилучення...
65219. Розробка основ ресурсозберігаючого процесу сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки 278.5 KB
  Основними тенденціями метизної галузі України за останні 20 років є децентралізація виробництва з розширенням асортименту сорторозмірів і перехід на механічне видалення окалини з поверхні катанки в роликових окалиноламачах.
65220. Формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північної частини Степу України 228.5 KB
  Однак врожаї цієї важливої культури ще невисокі що обумовлено як правило недосконалістю елементів технології її вирощування і в першу чергу способів основного обробітку ґрунту та рівня мінерального живлення.
65221. Розроблення основ технології оксидаційного знесірчування дизельних фракцій 286.5 KB
  Єдина на сьогодні широковживана промислова технологія очищування нафтової сировини від сполук сірки гідроочищування ГО має низку недоліків головними з яких є: необхідність використання складного обладнання та дорогого чистого водню...
65222. Особливості перебігу ішемічно-реперфузійного пошкодження структур головного мозку при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів 276.5 KB
  Особливу увагу привертають ішемічні пошкодження головного мозку які складають більшу частку цереброваскулярної патології що зумовлює медикосоціальне значення ішемії мозку Т.Черевко 2003 підкреслює важливість глибокого знання патогенезу...