24863

Средневзвешенная стоимость капитала

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Если организация финансируется только за счет собственного капитала то стоимость капитала определяется как норма прибыли которую компания предлагает за свои ценные бумаги для поддержания их рыночной стоимости. В случае смешанного финансирования стоимость капитала рассчитывается как средневзвешенная величина составных частей капитала. Средневзвешенная стоимость капитала является основным показателем характеризующим стоимость капитала WACC = S Wj ∙ Kj где WACC средневзвешенная стоимость капитала Wj удельный вес капитала jного вида...

Русский

2013-08-09

29.5 KB

7 чел.

Средневзвешенная стоимость капитала.

Если организация финансируется только за счет собственного капитала, то стоимость капитала определяется как норма прибыли, которую компания предлагает за свои ценные бумаги для поддержания их рыночной стоимости.

В случае смешанного финансирования стоимость капитала рассчитывается как средневзвешенная величина составных частей капитала.

Средневзвешенная стоимость капитала является основным показателем, характеризующим стоимость капитала

WACC = S Wj Kj, где

WACC – средневзвешенная стоимость капитала

Wj – удельный вес капитала j-ного вида (доли)

Kj – рыночная стоимость j-ного вида (проценты)

В мировой практике проценты по долгу выплачиваются до налога на прибыль, а инвесторы-акционеры распоряжаются прибылью после вычета налога на прибыль. Это приводит к тому, что при использовании заемного, капитала, стоимость капитала организации снижается в связи с налоговым выигрышем (налоговым щитом).

С учетом налогового щита формула средневзвешенной стоимости имеет вид:

WACC*= KjWj (1-T) + KdWd, где

Kj – средняя стоимость заёмного капитала

Wj – удельный вес заёмного капитала

Т – ставка налога на прибыль

Kd – стоимость собственного капитала организации

Wd - удельный вес собственного капитала организации

На величину стоимости капитала оказывает влияние: 1. Средняя ставка %,  сложившаяся на финансовом рынке. 2. Доступность различных источников финансирования (кредитов банков, коммерческого кредита, собственной эмиссии акций, облигаций и т.д.). 3. Отраслевые особенности операционной  деятельности организации. 4. Соотношение объемов операционной и инвестиционной деятельности. 5.Жизненный цикл организации. 6.Уровень риска

Привлечение дополнительного капитала на каждом этапе развития организации имеет свои пределы и связано с возрастанием средневзвешенной стоимости, так как:

1. Привлечение прибыли ограничено ее размерами.

2. Увеличение объема эмиссии акций и облигаций возможно лишь при более высоком размере выплачиваемых дивидендов или купонного дохода.

3. Привлечение дополнительного банковского кредита в связи с ростом финансового риска может осуществляться лишь на условиях возрастания ставки % за кредит.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17793. Дробово-лінійна функція і її геометричний зміст 59.31 KB
  Лекція 8. Дробоволінійна функція і її геометричний зміст. Дробоволінійною називається функція Якщо с = 0 і d 0 то дробоволінійна функція називається цілою лінійною функцією. При adbc= 0 дробоволінійна функція є сталою величиною. Доведемо що при с0 і аd bс0 графіком др...
17794. Лінійні і квадратичні форми. Приведення квадратичної форми до канонічного вигляду 38.84 KB
  Лекція 9 Лінійні і квадратичні форми. Приведення квадратичної форми до канонічного вигляду. Лінійні форми Розглянемо nвимірний евклідів простір. Поставимо у відповідність до nвимірного вектора з цього простору певне дійсне число . Дістанемо числову функцію векторн
17795. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ 5.7 MB
  Лекція 10. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ Аналітична геометрія це розділ математики в якому геометричним обєктам ставлять у відповідність певні рівняння таким чином що властивості обєктів виражаються у властивостях цих рівнянь. Рівняння записуються відносно вибраної сис...
17796. ПРЯМА ЛІНІЯ У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ 244.53 KB
  Лекція 12. ПРЯМА ЛІНІЯ У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ Канонічні і параметричні рівняння прямої у тривимірному просторі Пряма лінія у тривимірному просторі може бути задана різними способами: двома точками точкою і напрямом перетином двох площин та ін. Нехай пряма пр
17797. Загальне рівняння кривої другого порядку. Криві другого порядку 662.09 KB
  Лекція 13. Криві другого порядку Загальне рівняння кривої другого порядку Нагадаємо загальне рівняння поверхні другого порядку 1.5: a11x2 a22y2 a33z2 2a12xy 2a13xz 2a23yz a10x a20y a00 = 0 5.1 Якщо поверхню другого порядку перетинає яканебудь площина поверхня першо
17798. Парабола 1021.92 KB
  Лекція 14 Парабола Нехай на площині дано точку F і пряму d яка не проходить через F. Геометричне місце точок площини рівновіддалених від фіксованої точки F та фіксованої прямої d що не проходить через точку F називається параболою. Точка F називається
17800. Поверхні другого порядку 3.67 MB
  Лекція 15. Поверхні другого порядку Загальне рівняння поверхні другого порядку Загальним рівнянням поверхні другого порядку називається рівняння виду 15.1 Розглянемо типи поверхонь які визначаються цим рівнянням. Довільна циліндрична поверх
17801. Обернена матриця 175.61 KB
  Лекція 7. Обернена матриця Матрицею А оберненою до квадратної матриці розміру n х n називається така для якої справедлива рівність 3.32 Наприклад легко перевірити рівність = Таким чином одна із перемножуваних матриць є оберненою від