24880

Гудвилл: трактовка, оценка, отражение в отчётности

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Применительно к бизнесу гудвилл это положительное отношение потребителя товаров или услуг к их производителю обусловленное высоким качеством предлагаемых товаров услуг удобным месторасположением предприятия качественным обслуживанием.В приложении к конкретном предприятию принято выделять два вида гудвилла внутренне созданный и приобретенный. Любое спешно функционирующее предприятие должно иметь положительный внутренний гудвилл.

Русский

2013-08-09

30.5 KB

18 чел.

Гудвилл: трактовка, оценка, отражение в отчётности

В специальной литературе по бухгалтерскому учету и финансовому анализу термины «деловая репутация организации» или «гудвилл» подразумеваются как синонимы и представляют собой русскоязычные аналоги используемого в английском языке понятия «goodwill». Что касается отечественных нормативных документов, то в них  используется  понятие «деловая репутация» (см., например, ПБУ  14/2000 «Учет нематериальных активов»). Применительно  к  бизнесу  гудвилл  - это  положительное отношение потребителя товаров или услуг к  их производителю, обусловленное высоким качеством предлагаемых товаров (услуг), удобным месторасположением предприятия, качественным обслуживанием.В приложении к конкретном предприятию принято  выделять два вида гудвилла – внутренне созданный и приобретенный. Любое спешно функционирующее предприятие должно иметь положительный внутренний гудвилл. Он не приводится в  балансе, но отражается  в рыночной цене ценных бумаг предприятия.   Отрицательный гудвилл означает неудовлетворительную оценку деятельности топ-менеджеров предприятия. Любая оценка гудвилла является условной до тех тор пока не будет  осуществлена операция купли-продажи предприятия в целом; если предприятие не продается, то  присущий ему внутренне созданный гудвилл может быть оценен только приблизительно. Методологически возможен один из четырех вариантов трактовки приобретенного гудвилла:

  1.  Гудвилл должен капитализироваться, но он не подлежит амортизации.
  2.  Гудвилл капитализируется, т.е. показывается в балансе как долгосрочный актив и амортизируется.
  3.  Гудвилл трактуется как расходы текущего периода и подлежит немедленному списанию.
  4.  Гудвилл, как специфический  фактор уменьшения капитала собственников, предполагает его  немедленное списание за счет добавочного капитала.

Таким образом, гудвилл – это важная рыночная категория, но в отличие от других  активов предприятия обладает специфическими рассмотренными выше особенностями.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69067. Основи технології ADO.NET. Автономні дані 269.5 KB
  Коли застосовується цей підхід, дані виключають будь-які операції з ними у сховище в момент їх вилучення. Код застосування повністю відстежує всі дії користувача, зберігання інформації та визначення того, коли нова команда повинна бути сгенерирована і виконана.
69068. Основи прив’язки даних 872.5 KB
  Прив’язка даних – це засіб, який дозволяє асоціювати джерело даних з елементом керування з метою автоматичного відображення даних у цьому елементі керування. Ключовою характеристикою прив’язки даних є її декларативний, а не програмний характер.
69069. Користувацькі елементи керування 263 KB
  Він охоплює елементи керування інкапсулює базові HTMLдескриптори і елементи керування що забезпечують багату високорівневу модель такі як календар TreeView і елементи керування даними. Але навіть самий багатий набір елементів керування не в змозі задовольнити потреби кожного розробника.
69070. Крос-платформне програмування 286.5 KB
  Крос-платформність (багатоплатформність) — можливість виконувати програмне забезпечення (ПЗ) без переписування його коду на різних апаратних платформах та під управлінням різних операційних систем (інакше кажучи, на платформах різних ОС).
69071. Компонентна ідеологія 210.54 KB
  Слід зазначити що однією з багатьох важливих переваг компонентноорієнтованого програмування КОП є можливість створення кросплатформного програмного забезпечення. В індустрії програмування технологічні нововведення приходять хвилями кожна з яких проявляється як мода на нові засоби...
69072. Методи створення компонентів. Розробка і збирання компонентів в середовищі MS .Net Framework 52.99 KB
  Офіційно про розробку нової технології було оголошено 13 січня 2000 року. В цей день керівництвом компанії була озвучена нова стратегія, яка отримала назву Next Generation Windows Services (скор. NGWS, укр. Нове покоління служб Windows).
69073. Короткий огляд мови C# 568.5 KB
  Весь виконуваний код C# повинен міститися у класі – у даному випадку класі Program. На відміну від мови C та аналогічних, у C# не можна об’явити глобальну функцію чи змінну. Клас Program міститься у просторі імен DemoApp. При створенні програми в Visual C# простір імен створюється автоматично.
69074. Огляд мови програмування С# (частина 2) Клас та структури 185.5 KB
  В рамках оголошення класу та структури описується безліч змінних різних типів набір данихчленів класу правила породження об’єктів-представників структур і класів їх основні властивості і методи застосування яких забезпечує вирішення задачі.
69075. ТЕХНОЛОГІЯ ADO .NET. ВІД’ЄДНАНІ ОБ’ЄКТИ 76.35 KB
  В попередній лекції ми розглядали роботу з даними через приєднані об’єкти, тобто через постійне з’єднання з джерелом даних. Програма відкривала з’єднання з базою даних і не закривала його принаймні до завершення роботи з джерелом даних. В цей час з’єднання з джерелом підтримувалося постійно.