24883

Интеллектуальные ресурсы. Амортизация интеллектуальных ресурсов

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Амортизация интеллектуальных ресов. Амортизация интеллектуальных ресурсов. Нематериальные активы стоимость которых уменьшается с течением времени и амортизация по ним начисляется исходя из срока их полезного использования. Нематериальные активы по котором не проводится погашение стоимости и амортизация не начисляется.

Русский

2013-08-09

28.5 KB

13 чел.

Интеллектуальные ресурсы. Амортизация интеллектуальных рес-ов.

Интеллектуальный ресурс рассматривается как:

1.Запас любой по виду информации, служащей источником интеллектуальной деятельности человека или коллектива. 2. Профессионально-личностные особенности специалиста (любознательность, способность, компетентность).

3. Средства (это прием, способ действия для достижения чего-либо к которому обращаются в необходимом случае; пр. анализ, умозаключение, методы исследования и т.д.).

Интеллектуальный ресурс имеет свое ограничение, кот. зависит от времени и общего количества интеллектуальной продукта.

Амортизация интеллектуальных ресурсов.

Интеллектуальные ресурсы представляют собой неосязаемые активы и хотя физически не существуют представляют ценность для компании.

В России порядок учета и амортизации нематериальных активов (частей интеллектуальных ресурсов) патенты, товарные знаки, ноу-хау и др., определяется положением по б/у. В положении выделяются: 1. Нематериальные активы, стоимость которых уменьшается с течением времени и амортизация по ним начисляется исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования определяется как срок действия патента, св-ва или др. объекта. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования норма амортизации устанавливается в расчете на 20 лет, но не более срока деятельности организации. 2. Нематериальные активы, по котором не проводится погашение стоимости и амортизация не начисляется.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де субєкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.
31680. Різновиди і форми уваги 35.5 KB
  Усі різновиди уваги тісно взаємоповязані і за певних умов переходять один в одного. Мимовільна увага властива і людині і тваринам хоча її виникнення у людини якісно відрізняється від такої уваги у тварин. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безумовнорефлекторна орієнтувальна діяльність.
31681. Поняття про відчуття 36.5 KB
  Отже у нас різні смаки оцінки відчуття. Відчуття це суб єктивне відображення окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу в корі головного мозку внаслідок їх безпоснрнднього впливу на наші органи чуття.хто не довіряє відчуттям той дурень і неминуче перетвориться на споглядача відчуття не одурюють одурюють судження .
31682. Поняття про сприймання 23.5 KB
  Таке цілісне їх відображення в мозку людини характеризує другу ланку єдиного процесу чуттєвого пізнання сприймання. Сприймання це психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ у цілому у сукупності всіх їх якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття. У результаті сприймання виникають субєктивні образи сприйманих обєктів уявлення.
31683. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення 36.5 KB
  Соціальна природа мислення Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприй мань. Вичерпні знання про обєкти дійсності їх внутрішню безпосередньо не дану у відчуттях і сприйманнях сутність людина одержує за допомогою мислення вищої абстрактної форми пізнан ня обєктивної реальності. Опосередкованість мислення виявляється і в тому що всі його акти відбуваються за допомогою слова та попе реднього досвіду який зберігається в памяті людини.
31686. Процес створення образів уяви 26 KB
  поєднання якостей властивостей Найелементарнішою формою синтезування нових образів є аглютинація від лат. Прийомом створення нових образів є аналогія. Найскладнішим способом утворення образів уяви є створення типових образів.
31687. Поняття про пам’ять 22.5 KB
  Закріплення зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається памяттю. Память є підґрунтям психічного життя людини. Завдяки памяті людина може здобувати необхідні для діяльності знання вміння та навички.