24883

Интеллектуальные ресурсы. Амортизация интеллектуальных ресурсов

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Амортизация интеллектуальных ресов. Амортизация интеллектуальных ресурсов. Нематериальные активы стоимость которых уменьшается с течением времени и амортизация по ним начисляется исходя из срока их полезного использования. Нематериальные активы по котором не проводится погашение стоимости и амортизация не начисляется.

Русский

2013-08-09

28.5 KB

13 чел.

Интеллектуальные ресурсы. Амортизация интеллектуальных рес-ов.

Интеллектуальный ресурс рассматривается как:

1.Запас любой по виду информации, служащей источником интеллектуальной деятельности человека или коллектива. 2. Профессионально-личностные особенности специалиста (любознательность, способность, компетентность).

3. Средства (это прием, способ действия для достижения чего-либо к которому обращаются в необходимом случае; пр. анализ, умозаключение, методы исследования и т.д.).

Интеллектуальный ресурс имеет свое ограничение, кот. зависит от времени и общего количества интеллектуальной продукта.

Амортизация интеллектуальных ресурсов.

Интеллектуальные ресурсы представляют собой неосязаемые активы и хотя физически не существуют представляют ценность для компании.

В России порядок учета и амортизации нематериальных активов (частей интеллектуальных ресурсов) патенты, товарные знаки, ноу-хау и др., определяется положением по б/у. В положении выделяются: 1. Нематериальные активы, стоимость которых уменьшается с течением времени и амортизация по ним начисляется исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования определяется как срок действия патента, св-ва или др. объекта. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования норма амортизации устанавливается в расчете на 20 лет, но не более срока деятельности организации. 2. Нематериальные активы, по котором не проводится погашение стоимости и амортизация не начисляется.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6405. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 44.27 KB
  Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні План Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності (комунікати...
6406. Основні поняття соціолінгвістики 121 KB
  Основні поняття соціолінгвістики Мовна спільнота. Мовний код, субкод.. Перемикання і змішування кодів. Інтерференція Мовна варіативність. Мовна норма. Соціолект. Сфера використання мови. Білінгвізм. Ди...
6407. Правовідносин, що регулюються нормами трудового права 101 KB
  Правовідносин, що регулюються нормами трудового права Поняття трудових правовідносин Правові відносини в суспільстві формуються і розвиваються внаслідок наявності правових норм, які приймаються державою для регулювання суспільних відносин. Всту...
6408. Створення рисунків і графічних обєктів 133.5 KB
  Для проведення ліній та стрілок. Для цього, вибравши початкову точку та утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, проведіть лінію до кінцевої точки. Якщо при проведенні лінії утримувати натиснутою клавішу...
6409. Структура операційної системи 110.5 KB
  Структура операційної системи Розглянемо шість різних структур ОС, що використовуються (або використовувалися раніше), щоб отримати деякі уявлення про спектр їхніх можливостей. Монолітні системи Така організація операційної системи є найпоширенішою....
6410. Психологічні особливості дошкільного віку 127.5 KB
  Психологічні особливості дошкільного віку 1. Особливості психічного розвитку немовляти 2. Початковий розвиток особистості на етапі раннього дитинства 3. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку 4. Психологічна готовність...
6411. Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні 182 KB
  Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні. Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів публічної влади в...
6412. Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин 265 KB
  Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі Власність - складна і багатогранна категорія, яка виражає всю сукупність суспільних відносин - економічних, соці...
6413. Правоохоронна та правозахисна діяльність органів суду та прокуратури 135.5 KB
  Правоохоронна та правозахисна діяльність органів суду та прокуратури. Правоохоронна та правозахисна діяльність суду. Правоохоронна та правозахисна діяльність прокуратури. Прокурорський нагляд і судовий контроль на стадії досудового слі...