24888

Опционы подходы оценке стоимости бизнеса

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Существует два стиля опционов два подхода к вопросу о сроке действия опциона: европейский и американский. Европейский стиль означает что опцион может быть использован только на фиксированную дату.Американский стиль означает что опцион может быть использован в любой момент в пределах срока опциона.

Русский

2013-08-09

32 KB

10 чел.

Опционы подходы оценке стоимости бизнеса

Опцион представляет собой двусторонний договор (контракт) о передаче права (для получателя) и обязательства (для продавца) купить или продать определенные активы (ценные бумаги, валюту и т.п.) по определенной (фиксированной) цене в заранее согласованный срок (дату) или в течение согласованного периода времени. Существует два стиля опционов (два подхода к вопросу о сроке действия опциона): европейский и американский. Европейский стиль означает, что опцион может быть использован только на фиксированную дату.Американский стиль означает, что опцион может быть использован в любой момент в пределах срока опциона. Опцион на покупку (колл-опцион) дает право его владельцу приобрести акции (или любые другие активы) по заранее оговоренной цене в оговоренный период времени.

В 1973 году Фишер Блэк и Мирон Шольц разработали формулу для определения стоимости опциона:

Колл-опцион = P * N(d1) - EX * exp( - r * t ) * N(d2),

где d1 = [ ln ( P / EX ) + ( r + sigma ^ 2 / 2 ) * t ] / ( sigma * t ^ 0,5 )

d2 = d1 - sigma * t ^ 0,5

N(d1), N(d2) - кумулятивная нормальная вероятность функции

плотности;

P - цена акции;

EX - цена исполнения;

r - безрисковая процентная ставка;

sigma - среднее квадратическое отклонение;

t - период до исполнения опциона

Теория опционов изначально использовалась для операций с ценными бумагами, однако позднее она стала находить применение и в реальной экономике, т.к. многие процессы в бизнесе можно представить в виде опционов. В частности, если фирма берет банковский кредит или выпускает облигационный заем, она фактически продает активы кредиторам, имея при  этом колл-опцион на их выкуп (по цене основного долга с процентами). Если к моменту погашения займа стоимость активов превысит обязательства, компания погасит долг, сняв тем самым обременение со своего имущества; в противном случае она предпочтет не исполнить опцион и подвергнуться

процедуре банкротства. Изложенный подход используется и при оценке бизнеса. В этом случае в формуле Блэка-Шольца под P понимается стоимость активов фирмы, под  ценой исполнения (EX) - номинальная стоимость долга. Несколько слов следует сказать о сроке опциона t. Дело в том, что сроки исполнения обязательств (кредиторской задолженности, долгосрочных и краткосрочных займов) в общем случае различны. Поэтому под величиной t понимается дюрация (продолжительность) долга, когда обязательства

компании представляются в виде эквивалентной бескупонной облигации со сроком погашения, равным t. Среднее квадратическое отклонение sigma характеризует риск рассматриваемого бизнеса. В странах с развитым фондовым рынком определение sigma не вызывает особых затруднений, т.к. в прессе регулярно печатаются показатели, характиризующие риск различных компаний и

отраслей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59979. Узагальнення знань за темою «Людина — частина Всесвіту» 86.5 KB
  Учитель: Продовжуємо нагадую наша подорож не проста бо зараз з нами на звязку якась Планета. ПЕРША ПЛАНЕТА СЛАЙД 8 Капітани обирають відповідну Планету за назвою команди та отримують Завдання №1: Бліц турнір треба швидко відповісти на питання команда переможець отримує зірку Астероїди...
59980. ВСЕСВІТ НАМ БЕНТЕЖИТЬ МРІЇ… 224.5 KB
  Це свято зявилось на честь першого польоту у космос людини і тим самим воно підкреслює нестримну жагу людського роду до пізнання нових знань. ІІ ведучий: Безкрайній космос Який же він Хто з вас не думав про це розглядаючи його яскраві зорі...
59981. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВСЕСВІТ. БІНАРНИЙ УРОК 175 KB
  Учитель фізики. Учитель математики. Учитель починає вправу словами: посміхніться один одному передайте хорошу енергію своєму другу.
59982. КОНСПЕКТ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ «ПОДОРОЖ У ВСЕСВІТ» 54.5 KB
  Розширити та закріпити знання дітей про супутник Землі Місяць вправляти у визначенні фаз місяця називати народні прикмети про місяць. Що вночі горить а вдень гасне Відгадали загадки Звісно всі вони про Місяць вічний супутник Землі.
59983. Получение тетрахлороцинката аммония и изучение его свойств 134 KB
  Тетрахлорцинкат аммония ((NH4)2[ZnCl4]) относится к ацидокомплексам и представляет собой блестящие ромбические пластинчатые кристаллы с температурой плавления 150°С.
59984. КРОСВОРДИ НА УРОКАХ АСТРОНОМІЇ 27 KB
  Кросворди можна розподілити за темами і використовувати як окремі завдання при опитуванні чи при повторенні закріпленні матеріалу. Залюбки учні розвязують кросворди на уроках замінах. Кросворди можна креслити тушшю на великих листках кольорового паперу а заповнювати крейдою.
59985. Фінансова оцінка та економічний ефект бізнес-проекту 399.5 KB
  В Україні на даному етапі існує потреба в активізації бізнес-освіти, впровадженні новітніх програм, завданням яких є формування навичок для ефективної діяльності в ринкових умовах.
59987. «Гіркий корінь навчання» має бути солодким 32.5 KB
  Ушинський розглядав мовлення у невідємному звязку з формуванням особистості дитини визначав основні завдання зміст методику навчання мовлення акцентував увагу на вивченні рідної мови. Він зауважував що вивчення мови має три мети.