24941

Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника Вещными правами на хозяйствование с имуществом собственника относятся право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Данные права используются для характеристики имущественной обособленности унитарных предприятий и учреждений. Субъекты права – только юридические лица в форме унитарных предприятий и финансируемых собственником учреждений которые не становятся собственниками имущества т. Собственники как правило публичноправовые образования лишаются права...

Русский

2013-08-09

26 KB

7 чел.

Вопрос № 45. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника

Вещными правами на хозяйствование с имуществом собственника относятся право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Данные права используются для  характеристики имущественной обособленности унитарных предприятий и учреждений. Своеобразие данных прав ставит под сомнение в вещно-правовой природе данных прав.

Субъекты права – только юридические лица в форме унитарных предприятий и финансируемых собственником учреждений, которые не становятся собственниками имущества, т.е. оформляют имущественную базу для самостоятельного участия юридических лиц – несобственников.

Собственники (как правило, публично-правовые образования) лишаются права владения и пользования, т.е., осуществляют лишь контрольные функции, т.е данные права являются формой осуществления права собственности.

Объектом выступают – имущественные комплексы.

Право хозяйственного ведения.

Право владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом публично-правового собственника в пределах, определенных законом, иными правовыми актами.

Субъект права - государственные, муниципальные предприятия.

Объект права – имущественный комплекс.

В отношении переданного имущества собственник вправе:

а. создавать унитарное предприятие.

б. реорганизацияю. ликвидаци-ия,

в. контроль за имуществом,

г. получение прибыли от использования имущества.

Право хозяйственного ведения сохраняется при передаче другому собственнику.

Право оперативного управления.

Строго целевой зарактер, обусловленных выполненяемыми учреждением, казенным предприятием функциями.

Объект права – имущественный комплекс. Собственник вправе изъять у субъекта права оперативного управления излишнее имущество и  имущество, используемое не по назначению.

Право субъекта права оперативного управления обусловлены ограниченным характером участия в обороте. Субсидиарная ответственность собственника. за долги.

Виды:

а. право оперативного управления, признаваемое за казенными предприятиями

б. право оперативного управления, признаваемые за финансируемым собственником учреждением.

Казенное предприятие:

Распоряжения только с согласия учредителя. Самостоятельно распоряжается производимой продукцией.

По долгам отвечают всем имуществом, а также следует ответственность собственника.

Учреждение

Даже с согласия собственника не вправе отчуждать имущество.

Взыскание – только на денежные средства. На иное имущество взыскание обращено быть не может.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59303. Мама, тато і я – спортивна сімя 348.5 KB
  Члени кожної команди женуть мяч ногою від кубика до кубика, обходячи кожний то справа, то зліва. Спочатку вони рухаються в один бік, а потім в інший. Передавати мяч наступним гравцям потрібно також ногою.
59304. CЦЕНАРІЙ КВК ПО ХІМІЇ 67 KB
  Ведучий 1: Доброго дня шановні друзі Сьогодні на острові Хімляндії в Клубі веселих та кмітливих відбудеться зустріч двох команд хіміків і екологів. Ведучий 2. Ведучий 1: То ж запрошуємо на сцену для змагання дві команди.
59305. Казкова вікторина 135.5 KB
  Діти: Допоможемо Книгадівчина: Які ви молодці а то мені не впоратись самій. Дівчина –книга сідає на стілець. І під загадкову музику і мікрофон хтось каже: Книга відкривається казка починається Під веселу музику вбігає колобок і співає: Колобок: Я по засіку метений...
59306. Виховна година, присвячена Дню Збройних Сил України 45 KB
  Політичний, економічний, духовний розвиток України можливий за умови гарантування її державного суверенітету, політичної незалежності, збереження територіальної цілісності та недоторканості кордонів.
59307. ТУРНІР МАЙБУТНІХ СІМЕЙ. ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ ВЕЧІР 37 KB
  Одружитися зовсім не важко важко бути одруженим. Так Тисячу разів повторюють це признання перед усім білим світом. Це вільна рівноправна спілка жінки та чоловіка укладена з дотриманням порядку та умов установлених законом яка утворює сім’ю і породжує взаємні особисті...
59308. Провідник (Windows Explorer) 61 KB
  Копіювання та переміщення файлів з використанням буфера обміну Знайдіть в папці €œМої документи файли Urok1.doc Urok2.doc Urok3. Тепер з папки €œМої документи перемістіть файл Urok4.
59309. Основні норми української літературної вимови 43 KB
  Виробляти й удосконалювати навики правильної вимови голосних і приголосних звуків та передачі їх на письмі. Ось про те чому замість звукаякий ми чуємо пишемо букву що позначає інший звук чому ь м’який знак а в інших ні; про основні правила вимови й написання букв і йтиметься на сьогоднішньому уроці.
59310. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному 38.5 KB
  Які речення називається складносурядним 2. Які смислові зв’язки існують між простими реченнями у складносурядному 3. ЗАВДАННЯ: записити й виразно з інтонацією прочитати речення.
59311. ЕНЕРГІЯ ЗМІН: МОЛОДЬ ВИБИРАЄ ЗДОРОВЯ 59 KB
  Допомогти учням зрозуміти значення всіх складових і факторів здоров’я. Вчити усвідомлювати основну мету здорової людини повноцінне життя як громадянина; можливість кожної особи реалізувати свій творчий і фізичний потенціал успадкований від батьків...