25088

Мораль – это совокупность исторически определенных норм

Доклад

Культурология и искусствоведение

Функции морали отражают основные направления ее применения и через них реализуются цели задачи назначение морали. Функции морали: Регулятивная функция морали главная функция регулирующая поведение людей и общества в целом посредством: ограничения негативных устремлений людей; саморегуляции индивида и социальной среды управление общественными отношениями; воплощение в жизнь гуманистических норм морали. Воспитательная функция морали формирование нравственных привычек установок моральных запретов самовоспитания человека в течение всей...

Русский

2013-08-12

33.5 KB

1 чел.

Мораль – это совокупность исторически определенных норм, представлений, правил поведения людей, реализуемых в их жизнедеятельности.

Функцией в общественных науках называют предназначение, роль какого-либо элемента в социальной системе или определенного вида работу, которая требуется от него в интересах системы в целом. Функции морали отражают основные направления ее применения и через них реализуются цели, задачи, назначение морали.

Функции морали:

Регулятивная функция морали - главная функция, регулирующая поведение людей и общества в целом посредством: ограничения негативных устремлений людей; саморегуляции индивида и социальной среды, управление общественными отношениями; воплощение в жизнь гуманистических норм морали. Мораль регулирует поведение и взаимоотношения людей с помощью выговора или одобрения со стороны общественного мнения и моральной самооценки личности.

Воспитательная функция морали - формирование нравственных привычек, установок, моральных запретов, самовоспитания человека в течение всей жизни, сознательный выбор нравственных ориентиров. Воспитательную функцию могут осуществлять не только люди, но и СМИ, литература, искусство, взаимоотношения людей.

Ценностно-ориентирующая функция морали - мораль играет важную роль в развитии личности, именно она дает моральную ориентацию личности («ее установку на добро»).

Коммуникативная функция морали - ритуализация общения людей, создание различных нормативов (этикет), гуманизация общения, желание сделать его приятным для всех сторон (ориентация на добро в общении).

Познавательная функция морали - мораль является средством познания внутреннего мира человека, дает человеку этические знания, которые помогают решить вопросы морали, управлять своим поведением, чувствами.

Гуманизирующая функция морали - стремление морали совершенствовать человека, обязательность нравственных правил для всех людей, их равенство. Первоначальная задача - сделать мир достойным человека, а человека - достойной своего имени. Любой человек должен быть нравственным. Таким образом мораль возвращает человеку его целостность, полноту существования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84932. Закріплення вивчених букв. Робота з дитячою книгою. Українська народна казка «Курочка Ряба» 161 KB
  Мета. Формувати у дітей поняття про казку як художній твір, розвивати мовлення, уяву, фантазію; закріплювати вміння читати склади, слова, речення з вивченими буквами, вдосконалювати навички звукового аналізу слів; вчити будувати звукові моделі; збагачувати мовленнєвий словник дітей...
84933. Українська народна казка «Рукавичка» 317 KB
  Мета. Ознайомити учнів з українською народною казкою «Рукавичка». Повторити назви диких звірів. Розвивати уміння слухати і розуміти українську мову, увагу, пам’ять, мислення. Прищеплювати інтерес до української народної творчості.
84934. Звук м. Позначення його буквами Мм. Читання складів із вивченими буквами. Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи 31 KB
  Мета: знайомити з артикуляцією звука м буквами Мм формувати в учнів уміння читати склади та слова з вивченими буквами; закріплювати знання учнів про вивчені букви їх звукове значення; розвивати мовлення дітей фонематичний слух інтерес до народних свят; виховувати доброту чуйне ставлення до мами.
84935. Складання тексту-опису лисички за питаннями і опорними словами 70.5 KB
  Мета. Вчити складати найпростіший текст - опис за питаннями і опорними словами, добирати до тексту заголовок. Формувати вміння стисло і послідовно висловлювати думку, передавати її на письмі. Вдосконалювати навички літературної вимови слів. Збагачувати словниковий запас.
84936. Подорож країною Мовознавство 244.5 KB
  Мета: у невимушеній ігровій формі повторити вивчене з курсу мови; поширювати й уточнювати словниковий запас учнів, розвивати мислення, мовлення, пам’ять, увагу; створити атмосферу доброзичливості, чесного змагання; виховувати любов до рідного слова як неоціненного духовного багатства...
84937. Узагальнюючий урок за розділом «Речення» 51 KB
  Мета. Узагальнити і повторити знання по темі «Речення», збагачувати словниковий запас учнів; розвивати творче мислення; виробляти навички каліграфічного письма; виховувати бережне ставлення до природи. Обладнання: ілюстрації, листочки, схеми до гри, таблиці, магнітофон.
84938. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Складання і інтонування розповідних речень 59 KB
  Мета: дати уявлення дітям про розповідні речення учити інтонувати розповідні речення аналізувати навчальний матеріал збагачувати словниковий запас учнів розвивати спостережливість мову учнів уяву виховувати вбачати красу осінньої природи.
84939. Урок розвитку зв’язного мовлення у 2 класі 40 KB
  Пізньої осені, коли промерзає ґрунт, зменшується кількість корму, насамперед у комах; їжаки зариваються в опале листя і впадають у сплячку аж до березня. У цей час у них дуже повільне дихання (до 6 разів на хвилину), різко знижується температура тіла, серце робить лише кілька ударів на хвилину.
84940. Визначення роду і числа прикметників 32 KB
  Мета. Закріплювати вміння змінювати прикметники за родами і числами, вдосконалювати вміння визначати рід, число прикметників у зв’язку з іменниками,добирати найвлучніші прикметники, розвивати вміння аналізувати, узагальнювати,зіставляти мовні явища. Розвивати увагу, спостережливість.