25121

Понятие о формальных языках. Алгоритмический язык

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Алгоритмический язык. ЯЗЫК ФОРМАЛЬНЫЙ 1 совокупность исходных принятых за неделимые знаков и правил построения из них слов и словосочетаний; 2 искусственный язык позволяющий заменить операции с объектами операциями с соответствующими им знаками. Буква или символ это простой неделимый знак совокупность которых образует алфавит языка.

Русский

2013-08-12

26 KB

3 чел.

  1.  Понятие о формальных языках. Алгоритмический язык.

ЯЗЫК ФОРМАЛЬНЫЙ — 1) совокупность исходных, принятых за неделимые, знаков и правил построения из них слов и словосочетаний; 2) искусственный язык, позволяющий заменить операции с объектами операциями с соответствующими им знаками.

Буква или символ – это простой неделимый знак, совокупность которых образует алфавит языка.

Цепочка – упорядоченная последовательность букв алфавита. Каждая цепочка имеет конечную длину, которая равна числу составляющих её букв. Цепочка может и не иметь букв, тогда это – пустая цепочка. Цепочки также называют словами.

Цепочки могут образовывать последовательности цепочек. Для этих целей используется бинарная операция над цепочками, которая называется конкатенацией.

Совокупность цепочек называется языком.

Существуют классификации ЯФ по характеру применяемого формального аппарата (язык автоматный, язык категориальный и т.п.) и по применению (алгоритмический язык, информационный язык, символический логико-математический язык, язык программирования). Важным классом интерпретированных ЯФ, создаваемых для практического использования, являются языки программирования и алгоритмические языки.

Формальный язык является объединением нескольких множеств:

множества исходных символов, называемых литерами (алфавит),

множества правил, которые позволяют строить из букв алфавита новые слова (правила порождения слов или идентификаторов),

множества предопределённых идентификаторов или словаря ключевых слов (прочие идентификаторы называются именами),

множества правил, которые позволяют собирать из имён и ключевых слов выражения, на основе которых строятся простые и сложные предложения (правила порождения операторов или предложений).

У ЯФ много общего с естественным языком, предложения которого также строятся в соответствии с грамматическими правилами. Однако ЯФ проще естественных языков. Они создаются одновременно с системой правил построения слов и предложений.

Можно сказать, что ЯФ есть множество конечных последовательностей символов, описываемых специальными системами правил, образующими грамматику языка. Правила грамматики описывают те последовательности символов (слова), которые считаются корректными (допустимыми) фразами языка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57736. Додатні та від’ємні числа. Модуль числа 201.5 KB
  Мета: привести в систему знання учнів про додатні та відємні числа модуль та порівняння чисел; розвивати обчислювальні навички розвивати логічне мислення пізнавальний інтерес...
57737. Дії над раціональними числами 99 KB
  Мета. Закріпити в учнів навички виконання дій над раціональними числами, обчислення значень виразів, що містять раціональні числа; розвивати позитивні риси особистості...
57738. Розв’язування систем рівнянь з параметрами 1.32 MB
  Розвивальна мета: розвивати логічне мислення творчі здібності формувати вміння міркувати висловлювати думку. Формувати соціальну компетентність: давати учням змогу вибору варіантів завдань та шляхів розвязку задач.
57739. Дж. Байрон. Поема «Мазепа». Історична основа та романтичний міф 112 KB
  Очікувані результати: учень переказує зміст поеми Мазепа визначає її історичну основу розгром шведів російськими військами втеча Мазепи з почтом Карла ХІІ та переповідає романтичний міф про привязаного до коня молодого Мазепу...
57740. Генетична термінологія і символіка. Методи генетичних досліджень. Закони Г. Менделя 66.5 KB
  МЕТА: сформувати поняття про генетику як науку що вивчає спадковість і мінливість організмів; почати формувати знання про основні генетичні закономірності успадкування ознак; розкрити основні генетичні поняття...
57741. Що таке милосердя 162.5 KB
  Мета уроку: розкрити зміст понять милосердя співчуття благодійність; навчити наводити приклади милосердя у вчинках; розвивати в учнях здібність робити самоаналіз своїх вчинків; формувати власне ставлення...
57742. Узагальнення та систематизація знань з теми «Многочлен» 350.5 KB
  МЕТА: Організувати діяльність учнів по узагальненню і систематизації знань і умінь учнів з теми Многочлен домогтися засвоєння учнями математичних понять сприяти формуванню специфічних вмінь і навичок з даної теми...
57743. Арифметичні дії з многочленами. Розв’язування вправ 1.23 MB
  Мета уроку: актуалізувати знання учнів необхідні для сприйняття нового матеріалу підвести поняття алгоритму додавання і віднімання многочленів множення одночлена на многочлен та многочленна на многочлен...