25137

Некоторые стандартные функции над числовыми данными

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

А и Р целые и вещественные числа. А целое и веществ. А целое и веществ. Р веществ.

Русский

2013-08-12

63.5 KB

2 чел.


Некоторые стандартные функции над числовыми данными.

Синтаксис функции

Назначение

Тип аргумента и результата

Odd ( аргумент )

Определение четности, т.е. для чётного аргумента, функция принимает значения False, для нечётного True.

Аргумент целые числа, результат Булевский тип.

Chr ( )

Определение символа по коду.

Аргумент целое число. Результат – символьное число.

Succ ( )

Следующее целое число.

А – целое число.

Р  – целое число.

Pred ( )

Предыдущее целое число.

Abs ( )

Модуль аргумента.

А и Р – целые и вещественные числа.

Sqr ( )

Квадрат числа.

А – целое и веществ.

Sqrt ( )

Квадратный корень.

А – целое и веществ.

Р – веществ.

Exp ( )

Экспонента числа

А – целое и веществ.

Р – веществ.

Sin ( )

Синус числа.

А – в радианах - целое и веществ.

Р – веществ.

Cos ( )

Косинус числа.

А – в радианах - целое и веществ.

Р – веществ.

Ln ( )

Натуральный логарифм.

А – целое и веществ.

Р – веществ.

Arctan ( )

Арктангенс числа.

А и Р целое и веществ., но Р выдаётся в радианах.

Trunc ( )

Преобразование веществ. аргумента в целое число путём отбрасывания дробной части.

Тип результата LongInt – т.е. длинное целое.

Round ( )

Преобразование веществ. аргумента в целое число путём округления его по правилам математике до ближайшего целого.

Р – LongInt.

A – веществ.

Random

Случайное число из диапазона  от 0     до 1

Р – веществ.

А – нет.

Random ( )

Случайное число из диапазона  от 0  до аргумента (-1).

Р, А –целые числа

Int ( )

Целая часть аргумента.

А и Р -  веществ. тип.

Frac ( )

Дробная часть аргумента

А и Р -  веществ. тип.

Pi

Пи

Веществ. число.

Примечание 1:

Функция Random используется совместно с процедурой Randomize обеспечивающей изменения базы генерации случайных чисел.

Примечание 2:

Отличие от функции Trunc состоит в том, что та просто отбрасывает дробную часть, а при исполнении функции Int учитывается что целая часть числа ближайшее меньшее целое число.

В языке Pascal отсутствует оператор возведения в степень. Чтобы вычислить

Ах прибегают к следующему приёму:

У=ах 

Ln y = Ln ax = Ln a                       eLn y = eLn a

Ax= ex*Ln a                                     y = ex*Ln a

Exp( x * Ln (a) ).

Если степень не очень велика,  то её можно представить как совокупность квадратов:

A9 = a4*a4 a = (a2)2*(a2)2*a

Sqr(sqr(a)) * Sqr (Sqr (a))*a = a9 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48013. Економіка праці та соціально-трудові відносини, конспект лекцій 2.29 MB
  Економіка праці: Конспект лекцій. Висвітлено загальні теоретичні поняття з дисципліни Економіка праці та соціальнотрудові відносини: розглянуто основні теоретичні й практичні аспекти функціонування ринку праці проблеми зайнятості населення та її регулювання; розкрито питання еволюції концепцій доходів населення соціальної політики і соціального партнерства; висвітлено економічну сутність продуктивності праці методи її вимірювання; особлива увага приділена питанням організації оплати праці та її удосконаленню в умовах становлення...
48014. Форматирование HTML-документа 97.5 KB
  P P Элемент абзаца Вместе с элементом P можно использовать атрибут выравнивания lign: lign= left выравнивание по левому краю;lign= center выравнивание по центру;lign= right выравнивание по правому краю;lign= justify выравнивание по ширине; BR Элемент обеспечивающий принудительный переход на новую строку. NORB norb Этот элемент по своему действию является прямой противоположностью предыдущему. Этот элемент требует наличия конечного тега. CENTER center Элемент для центрирования текста а точнее любого содержимого рисунка таблицы...
48015. ПОЛІТОЛОГІЯ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 1.41 MB
  Історія розвитку світової та вітчизняної політичної думки Держава у політичній системі Світовий вимір політики. Історія розвитку світової та вітчизняної політичної думки . 157 ВСТУП Демократичний розвиток України як засвідчила її історія останніх років стає невід`ємним від рівня політичної культури людей як керівників так і пересічних громадян. У свою чергу високий рівень політичної культури має базуватись на знаннях а не на упередженнях міфах утопічних сподіваннях буденних уявленнях щодо політики форм влади керування...
48017. Цивільний захист населення в надзвичайних ситуаціях 538.5 KB
  Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження 2год. Тому необхідно навчити майбутніх вчителів організації та діям у надзвичайних ситуаціях а також основам організації і проведення рятувальних робіт. ЦО основними завданнями з цивільного захисту України є: оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійне інформування його про наявну обстановку; запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків та...
48018. Характеристика вогнищ ураження та методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів 417.5 KB
  Захист населення у надзвичайних ситуаціях 2год. Тому необхідно навчити майбутніх вчителів діям у надзвичайних ситуаціях і засобам захисту дітей працівників школи і членів їх сімей а також основам організації і проведення рятувальних робіт та методикою проведення занять з цивільної оборони з учнями ЗОШ і населенням. Проводять своєчасне інформування населення про стихійне лихо і правила поведінки підсилюють спостереження за підняттям водиперевіряють стан дамб гребель мостів виявлені недоліки усувають готують сили і засоби на випадок...
48019. Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс 379.5 KB
  Мета курсу релігієзнавства з академічних позицій дати систематичний огляд питань що стосуються сутності релігії як духовного культурного соціального феномену суспільного функціонування інституціональних форм релігії історії та сучасного стану основних релігійних напрямів та течій світу сприяти формуванню у студентів навичок виваженого обєктивного раціонально обґрунтованого підходу до правової оцінки та визначення релігійних феноменів. Завдання курсу дати можливість студентові отримати знання щодо...
48020. Економіка підприємства. Економіка як сфера діяльності та галузь суспільної науки 2.11 MB
  Персонал і трудовий потенціал підприємства. Виробничі фонди та нематеріальні ресурси підприємства. Фінансовоекономічні результати та ефективність діяльності підприємства. Ефективність їх роботи буде залежати від того наскільки правильно фахівці підприємства зможуть спрогнозувати розвиток фірми в перспективі забезпечити конкурентоспроможність продукції врахувати негативні фактори і передбачити шляхи ефективних дій.