25140

Головні риси філософії доби Відродження

Доклад

Логика и философия

Головні риси філософії доби Відродження. Епоха відродження характеризується розвитком промисловості торгівлі військової справи. Саме тому антропоцентризм – головна ідея світогляду епохи Відродження. Відродження – це цілісна культура що увібрала в себе все життя людини а не окремі його характеристики.

Украинкский

2013-08-12

23.5 KB

5 чел.

29. Головні риси філософії доби Відродження.

Епоха відродження характеризується розвитком, промисловості, торгівлі, військової справи. Це звичайно, потребувало розвитку науки, а відповідно і звільнення розуму від догматичних принципів схоластичного мислення. У цю епоху на перше місце піднімається людина, її індивідуальність. Ренесанс відкрив людське „Я”. Саме тому антропоцентризм – головна ідея світогляду епохи Відродження.

Але за сумним правилом цій епосі відводять місце, або заключного етапу Середньовіччя, або - поєднують її з філософією ХVП ст. Якщо дотримуватись першого варіанту, то, за Регелем, у цій філософії знаходять тільки ознаки розпаду того, що твердо було встановлено в схоластичній філософії. Якщо слідувати другому варіанту, то це принципово нова філософія порівняно з світоглядною системою Середньовіччя.

Відродження – це цілісна культура, що увібрала в себе все життя людини, а не окремі його характеристики. Це своєрідне поєднання будь-якого живого людського досвіду: матеріального, духовного, правового, етичного і естетичного.

Представниками епохи Відродження є Петрарка, Боккаччо, да Вінчі, Лютере, Копернік, Галілей, Кузанський, Монтень, Бруно та багато інших визначних постатей.

Проте, сам термін «відродження» - більше затьмарює, ніж прояснює смисл. Визначальний зміст, який вкладали в нього італійські митці (Дж. Базарі) - це повернення до античної пластики, цілісного сприйняття світу, відродження демократії, філософії тощо.

Діячі Відродження прагнули не простого формального повернення «античності» у середину другого тисячоліття нової ери; вони намагались поєднати античні принципи з ідеалами нового життя, нових соціально-економічних відносин; вони зосередились на виявленні своєрідності людської особистості. На останню були зорієнтовані етика, наука, мистецтво.

Отже, Відродження вважало себе зорієнтованим на людину як індивідуальність, тому основною характеристикою доби називають гуманізм, принцип самостійної творчості людини, права на земні радощі.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79739. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции 76 KB
  Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции Методика расчета фактической себестоимости отгруженной продукции на счете. Методика расчета фактической себестоимости отгруженной продукции с использованием учетных цен Методика использования фактической себестоимости по прямому принципу без использования учетных цен Речь идет о решении организации применять или не применять счет...
79740. Бухгалтерский учет материалов 107.5 KB
  Аналитический текущий учет материальных ценностей можно вести: либо в оценке по учетным ценам, либо в оценке по фактической средней себестоимости. На малых предприятиях, где количество наименований материалов невелико
79741. Бухгалтерский учет МБП и инвентаризация производственных запасов 34 KB
  Бухгалтерский учет МБП и инвентаризация производственных запасов Первичные документы по учету МБПУчет МБП в бухгалтерии предприятия Инвентаризация производственных запасов Первичные документы по учету МБП Форма МБ1 Ведомость на пополнение изъятие постоянного запаса инструментов приспособлений применяется для учета изменения запасов инструментов в раздаточных кладовых на тех предприятиях где учет ведется по принципу формирования постоянного оборотного фонда. Форма МБ–2 Карточка учета МБП Служит для регистрации различных МБП...
79742. Учет нематериальных активов 104.5 KB
  Учет нематериальных активов. Учет нематериальных активов. Поступление нематериальных активов А Приобретение нематериальных активов за плату Б Создание нематериальных активов собственными силами Амортизация нематериальных активов А Амортизируемые нематериальные активы Б Неамортизируемые нематериальные активы В Амортизация деловой репутации организации. Выбытие нематериальных активов 1. Учет нематериальных активов Планом счетов для учета нематериальных активов предусмотрен счет 04 Нематериальные активы а для обобщения информации о...
79743. Бухгалтерский учет скидок в организации оптовой торговли 36.5 KB
  Бухгалтерский учет скидок в организации оптовой торговли Порядок отражения в бухгалтерском учете скидки при приобретении товаров в определенном количестве либо на установленную суммуПорядок отражения в бухгалтерском учете скидки за скорейшую оплату проданных товаров Порядок отражения в бухгалтерском учете скидки при приобретении товаров в определенном количестве либо на установленную сумму Торговая скидка – это сумма на которую снижается проданная цена товаров реализуемых покупателю исполнившему условие необходимое для ее получения....
79744. Командировочные расходы: учет и налогообложение 62.5 KB
  Командировочные расходы: учет и налогообложение Состав расходов возмещаемых командировочному лицу Документальное оформление командировочных расходов. Включение командировочных расходов в себестоимость продукции Налоговые отношения возникающие при наличии командировочных расходов...
79745. Операции по оплате труда 98.5 KB
  Все работы на предприятии выполняют члены трудового коллектива, разрешено принимать на работу лиц договором гражданско-правового характера (подряд). На предприятии применяются различные формы оплаты труда: повременная, сдельная, аккордная.
79746. Организация учета производственных запасов 76 KB
  Организация учета производственных запасов Задачи и виды учета производственных запасов Первичные документы по учету материалов Договоры поставки Учет материалов на складе. Предприятие при выборе учетной политики на предстоящий год может предусмотреть один из следующих методов оценки материалов списываемых в производство: по средней себестоимости по учетным ценам с обособленным учетом отклонений от учетной стоимости по себестоимости первых по времени закупок методом ФИФО первая партия на приход первая на расход по...
79747. Учет основных средств 282 KB
  Учет основных средств. Классификация и оценка основных средств ОС. Классификация и оценка основных средств ОС Основные средства это средства труда которые участвуют во многих производственных циклах не меняя своего натурально-вещественного содержания и переносят свою стоимость на готовый продукт частями по мере износа. объект ОС характеризуется следующими качествами: является материальной частью имущества организации; используется в качестве средства труда при производстве продукции выполнении работ и оказании услуг либо для...