25140

Головні риси філософії доби Відродження

Доклад

Логика и философия

Головні риси філософії доби Відродження. Епоха відродження характеризується розвитком промисловості торгівлі військової справи. Саме тому антропоцентризм головна ідея світогляду епохи Відродження. Відродження це цілісна культура що увібрала в себе все життя людини а не окремі його характеристики.

Украинкский

2013-08-12

23.5 KB

5 чел.

29. Головні риси філософії доби Відродження.

Епоха відродження характеризується розвитком, промисловості, торгівлі, військової справи. Це звичайно, потребувало розвитку науки, а відповідно і звільнення розуму від догматичних принципів схоластичного мислення. У цю епоху на перше місце піднімається людина, її індивідуальність. Ренесанс відкрив людське „Я”. Саме тому антропоцентризм – головна ідея світогляду епохи Відродження.

Але за сумним правилом цій епосі відводять місце, або заключного етапу Середньовіччя, або - поєднують її з філософією ХVП ст. Якщо дотримуватись першого варіанту, то, за Регелем, у цій філософії знаходять тільки ознаки розпаду того, що твердо було встановлено в схоластичній філософії. Якщо слідувати другому варіанту, то це принципово нова філософія порівняно з світоглядною системою Середньовіччя.

Відродження – це цілісна культура, що увібрала в себе все життя людини, а не окремі його характеристики. Це своєрідне поєднання будь-якого живого людського досвіду: матеріального, духовного, правового, етичного і естетичного.

Представниками епохи Відродження є Петрарка, Боккаччо, да Вінчі, Лютере, Копернік, Галілей, Кузанський, Монтень, Бруно та багато інших визначних постатей.

Проте, сам термін «відродження» - більше затьмарює, ніж прояснює смисл. Визначальний зміст, який вкладали в нього італійські митці (Дж. Базарі) - це повернення до античної пластики, цілісного сприйняття світу, відродження демократії, філософії тощо.

Діячі Відродження прагнули не простого формального повернення «античності» у середину другого тисячоліття нової ери; вони намагались поєднати античні принципи з ідеалами нового життя, нових соціально-економічних відносин; вони зосередились на виявленні своєрідності людської особистості. На останню були зорієнтовані етика, наука, мистецтво.

Отже, Відродження вважало себе зорієнтованим на людину як індивідуальність, тому основною характеристикою доби називають гуманізм, принцип самостійної творчості людини, права на земні радощі.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52181. Виды методического анализа и самоанализа уроков 1.02 MB
  Теоретические основы анализа урока. Основные требования к современному уроку 5 Основные учебные умения которые должны формироваться на уроке 9 Технология педагогического анализа Поэлементный подход Системный подход Личностноориентированный подход Здоровьесберегающий подход 10 Требования к организации анализа урока 13 Особенности анализа урока в условиях введения ФГОС нового поколения 14 Часть2. Варианты схем анализа 18 Полный анализ урока 18 Поэтапный и структурный анализ урока 22 Аспектный анализ урока...
52185. Где твое место, уран 24 KB
  Уран находится в почти таком же затруднительном положении. Но Разве Mendeleyev не определил его положение раз и навсегда В течение многих десятилетий никто не сомневался в том что уран находится в шестой группе Периодической таблицы в качестве самого тяжелого члена семьи включая также хром молибден и вольфрам и его положение казались довольно безошибочными. Но времена изменились и уран больше не был последним в серии элементов.
52187. REGULATION AND CONTROL OF FINANCIAL INSTITUTIONS 77.5 KB
  The Fed controls the money supply and prevents the economy from crisis. Its most powerful tool in controlling the money supply is the reserve requirement. It is the percentage of all deposits that a bank must keep on hand at the bank or on deposit with the Fed. If the Fed requires banks to keep 20 percent of all funds on deposit, then they can loan out the other 80 percent to individuals and companies.
52188. Одяг. Покупки 36 KB
  Мета: Удосконалювати навички усного мовлення та читання тексту з повним охопленням змісту прочитаного; навчити учнів уживати нові лексичні одиниці в мовленні – ознак якостей характеру людини. Навчити критичного та логічного мислення, уміння давати власну оцінку подіям; сприяти розвитку самостійного мислення, уміння чітко виконувати інструкції вчителя.