25152

Проблема інтерсуб’єктивності в сучасній філософії

Доклад

Логика и философия

Проблема інтерсубєктивності в сучасній філософії Інтерсубєктивність умова взаємодії та передачі знання; значимість пізнавального досвіду однієї людини для іншої. Інтерсубєктивність як спільний досвід.

Украинкский

2013-08-12

27 KB

18 чел.

12. Проблема інтерсуб’єктивності в сучасній філософії

Інтерсуб’єктивність – умова взаємодії та передачі знання; значимість пізнавального досвіду однієї людини для іншої.

Гуссерль „Картезіанські розмірковування” (5-та картезіанська медитація) – аппрезентація суб’єктивності іншого. Оскільки дійсне буття конституюється завдяки согласованості досвіду, то в межах конкретного досвіду, конкретного саморозуміння мають міститися і інші досвіди.

Інтерсуб’єктивність як спільний досвід. Спільна інтенціональність, що конструює один і той же світ.

Спрямованість на горизонт можливостей пізнання. Життєвий світ як духовне явище, що задає основні „теми” для „варіацій”, слугує базисом порозуміння.

В аналітичній філософії – як проблема загальнозначимості логічних та мовних форм – Рассел, Карнап.

Сартр, Мерло-Понти, Щюц (феноменологічна соціологія), Рікер, Левінас.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69243. Системи трудового і професійного навчання 201.5 KB
  Системи трудового і професійного навчання Поняття системи трудової підготовки. Історія виникнення основних систем трудового і професійного навчання: предметної предметно-операційної операційної операційно-предметної системи ЦШ операційно-комплексної тощо.
69244. Особливості процесу трудової, профільної і професійної підготовки 128.5 KB
  Проілюструємо на деякому фактичному матеріалі готовність учнів до розуміння будови принципу дії деревообробних та металорізальних верстатів та явищ що супроводжують процес різання матеріалів.
69245. Зміст трудового, профільного і професійного навчання 185.5 KB
  Аналіз сучасного змісту трудового профільного і професійного навчання в школі відповідно до Державних стандартів середньої освіти та структури загальноосвітньої школи. Характеристика змісту трудового навчання в початковій основній і старшій школі.
69246. Дидактичні принципи трудового навчання 57.5 KB
  Дидактичні принципи трудового навчання Поняття про загальні принципи трудової підготовки. Характеристика загальних принципів трудової підготовки: гуманізації індивідуалізації та диференціації політехнічна спрямованість трудової підготовки поєднання навчання з трудовою діяльністю тощо.
69247. Методи трудового навчання 141 KB
  Характеристика методів трудового навчання за характером пізнавальної діяльності і самостійності учнів пояснювальноілюстративний репродуктивний метод проблемного викладу частковопошуковий і дослідницький. Методи самостійної роботи учнів.
69248. Форми організації трудового, профільного і професійного навчання 145.5 KB
  Форми організації навчальнотрудової діяльності учнів на уроці індивідуальна парна групова і фронтальна; формою організації роботи учнів фронтальна або групова бригадна або ланкова чи індивідуальна за розподілом праці; формою організації навчання групова коли навчання проводиться...
69249. Навчально-матеріальна база трудового, профільного і професійного навчання 60 KB
  Основні ергономічні вимоги до робочого місця учнів та вчителя. Атестація робочих місць учнів. Якщо майстерні розраховані також на учнів старших класів то тут можуть бути кабінети автосправи електротехніки радіотехніки та ін.