25157

Підсумкова робота Йєнського періоду творчості

Доклад

Логика и философия

тотожність буття та мислення – світ як прояв ідеї поняття Духа – процес самопізнання Абсолютною Ідеєю самої себе і процес породження дійсності тобто в феноменології розглядається еволюція людської свідомості розробка і реалізація принципу історизму формування ідеї тріадичності теза антитеза синтез істина як процес діалектика володаря і раба Абсолютна ідея в своєму розвитку проходить три етапи: розвиток ідеї у власному лоні в стихії чистого мислення€ Логіка розвиток ідеї у формі інобуття тобто в формі природи Філософія...

Украинкский

2013-08-12

34.5 KB

1 чел.

Підсумкова робота Йєнського періоду творчості.

Перший крупний твір, “перша частина системи”, що зявляється до викладення самої системи. Коли систему буде викладено, “Феноменологія духу” стає введенням в неї та попереднім абрисом системи.

Структура роботи: Передмова, Введення, 1. Свідомість. 2. Самосвідомість. 3. Абсолютне знання. Структура відображає вектор дослідження. Основні категорії роботи: предмет (субєект) та знання (обєкт). Свідомість – усвідомлення протилежносту С-ту та О-ту.

Передмова – принципи теорії пізнання Гегеля. Розуміння філософії як системи. Істина є процес (результат в становленні). Пізнання – не С-т визначає О-т чи навпаки, а Субєкт та Обєкт взаємовизначають одне одного.

Структурація ступенів розвитку духу за розділами книги:

Ступені розвитку духу

Історичний етап

Форми самоусвідомлення

субєктивний дух

Мистецтво (Античність)

образ.

обєктивний дух

Релігія (Серед. Віки)

уявлення 

абсолютний дух

Філософія (Нов.Час)

поняттях.

Філософське знання – те, в якому дух приходить до адекватного самоусвідомлення.

 •  тотожність буття та мислення – світ як прояв ідеї, поняття, Духа – процес самопізнання Абсолютною Ідеєю самої себе і процес породження дійсності
 •  тобто в феноменології розглядається еволюція людської свідомості
 •  розробка і реалізація принципу історизму
 •  формування ідеї тріадичності (теза, антитеза, синтез)
 •  істина як процес
 •  діалектика володаря і раба

Абсолютна ідея в своєму розвитку проходить три етапи:

 •  розвиток ідеї у власному лоні, в стихії „чистого мислення” (Логіка)
 •  розвиток ідеї у формі інобуття, тобто в формі природи (Філософія природи)
 •  розвиток ідеї у свідомості, праві, моральності, всесвітній історії, тобто –  в межах Духа (Філософія Духа)

На цьому етапі абсолютна ідея осягає свій зміст в різних видах людської свідомості і діяльності

Сходження Духа, його повний прояв в межах тієї чи іншої нації – Французьке Просвітництво, Німецький романтизм, Росія 19 століття (Толстой, Достоевский) і т. д.

Філософію Духа Гегель поділив на три складові:

 •  суб’єктивний (антропологія, феноменологія, психологія) - індивід
 •  об’єктивний (соціально-історичне життя людства) – соціум – право, моральність, громадянське суспільство, правова держава, всесвітня історія
 •  абсолютний Дух – форми суспільної свідомості: мистецтво, релігія та філософія


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1861. Гражданский процесс 1020.82 KB
  Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные отношения и их субъекты. Подведомственность и подсудность гражданских дел. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. Возбуждение гражданского дела в суде. Досудебная подготовка дела.
1862. Методика обучения иностранных студентов аудированию на материале языка специальности 1.25 MB
  Психолого-педагогические и лингвистические основы исследования процесса обучения аудированию. Определение уровня владения умениями и навыками в области аудирования перед началом занятий по экспериментальной программе. Содержание и структура экспериментальной программы. Принципы, положенные в основу экспериментального обучения. Анализ результатов экспериментального обучения.
1863. Гидравлика. Теоретические и практические сведения 1.25 MB
  Предмет гидравлики. Краткая история развития. Понятие реальной и идеальной жидкости. Вязкость. Физические свойства жидкости и газов. Уравнение неразрывности. Расход. Поток. Гидравлические элементы потока. Уравнение Бернулли. Основное уравнение установившегося равномерного движения. Режимы движения жидкости. Гидравлические сопротивления. Классификация трубопроводов. Понятие коротких и длинных трубопроводов. Параллельное и последовательное соединение трубопроводов. Расчет простых и сложных трубопроводов. Расчет сложных замкнутых трубопроводов.
1864. Конституционно-правовой статус Кабардино-Балкарской Республики как субъекта Российской Федерации 1.25 MB
  Становление и развитие национальной государственности Кабардино-Балкарской Республики. Конституционные основы организации государственной власти в Кабардино-Балкарской Республике. Президент и Правительство Кабардино-Балкарской Республики в системе исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации. Конституционно-правовые основы взаимоотношений КБР с субъектами Российской Федерации в Южном федеральном округе.
1865. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СМЫСЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВ ПРИ СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ 1.25 MB
  Автоматизированная система смысловой обработки текстов. Описание работы системы автоматизированного смыслового анализа текстов. Экспертные системы и система визуального эвристического анализа – сходства и отличия. Алгоритм отбора слов в естественно-тематический словарь. Система смысловой обработки текстов в современной библиотеке как перспективное направление развития ИРБИС.
1866. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 1.25 MB
  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА УЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ.
1867. Курс лекций по микроконтроллерам 1.79 MB
  Основные определения. Классификация МПК. Основные архитектуры процессоров ОМК. Проектирование МПУ на основе периферийных ОМК. Основные особенности периферийных ОМК. Модуль таймера/счетчика контроллера PIC16C58. Система команд контроллера PIC16С58. Встроенные таймеры счетчики контроллера К1816ВЕ51. Принципы организации систем дискретного ввода-вывода в МПС.
1868. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПРОЗЫ М.ОНДААТЖЕ: ЭВОЛЮЦИЯ ТВОРЧЕСТВА 1.24 MB
  Идейно-философский и литературный контекст творчества М. Ондаатже. Постколониальный дискурс и новейшая англо-канадская художественная практика. Ранняя проза М.Ондаатже: эксперимент с границами художественного письма и литературного рода. В львиной шкуре: репрезентация маргинальных групп в альтернативной истории Торонто и значение устного повествования.
1869. ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 1.24 MB
  Теоретические основы исследования этноконфессиональной толерантности как фактора обеспечения мира и безопасности. Роль этноконфессиональной толерантности в обеспечении мира и безопасности в современных условиях. Вопросы формирования этноконфессиональной толерантности как фактора обеспечения мира и безопасности на Северном Кавказе. Совершенствование деятельности социально-политических институтов по формированию этноконфессиональной толерантности.