25171

М.Фуко. “Слова і речі”

Доклад

Логика и философия

Підзаголовок €œАрхеологія гуманітарного знання€. Археологія як протиставлення кумулятивістським концепціям для яких найважливішим є прогрес знання через накопичення спостережених фактів. В книзі €œАрхеологія знання€ доробив та €œпомякшив€ розриви між епістемами за рахунок поняття €œдискурсивна практика€.

Украинкский

2013-08-12

28 KB

2 чел.

№53. М.Фуко. “Слова і речі”.

Підзаголовок “Археологія гуманітарного знання”. “Археологічне” тут не значить давнє, а скоріш – глибоке, приховане і таке, що може бути виявлене аналізом. Археологія як протиставлення кумулятивістським концепціям, для яких найважливішим є прогрес знання через накопичення спостережених фактів.

Виокремлення епістем в історич. розвитку через співвідношення слова і речі.

Ренессанс – тотожність слова і речі, вони є сходні та навіть взаємозамінювані. Слово=символ

Класичний раціоналізм – безпосереднього звязку нема, їх опосередковує мислення, сфера уявлень. Слово=образ.

Сучасна епістема замінює посередника між словом і річчю факторами праці, мови, життя. Слово=знак в системі знаків.

“Головне питання” твору – людина та межі її пізнання (в руслі структуралістської парадигми). По суті, зрозуміти феномен людини можна, лише дослідивши її “життя”, “працю” та “мову”.

В книзі “Археологія знання” доробив та “помякшив” розриви між епістемами за рахунок поняття “дискурсивна практика”. Книга стала відправною точкою зародження у Франції нової філософської дисципліни на перетині соціології та лінгвістики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67839. Принципи кримінального процесу 133.5 KB
  Отже, принципи (засади) кримінального процесу — це закріплені в законі панівні в державі політичні і правові ідеї щодо завдань і способу здійснення судочинства в кримінальних справах, які визначають спрямованість і побудову кримінального процесу в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів...
67840. Суб’єкти кримінального процесу 175.5 KB
  Розглянувши та уяснив основні положення перших двох тем з яких Ви взнали поняття кримінального процесу та його принципи ми переходимо до вивчання більш важкої теми конкретизуючої більш посередньо учасників кримінального процесу.
67841. Доказательства в уголовном процессе 134.5 KB
  При расследовании любого уголовного дела и рассмотрение его в суде необходимо установить в точном соответствии с действительностью все фактические обстоятельства совершенного преступления. Вся сложность этой работы заключается в том, что следователь, прокурор и суд...
67842. Види джерел доказів 125 KB
  Показання осіб які приймають участь у процесі як джерело доказів показання свідків потерпілого підозрюваного і обвинуваченого Речові докази як джерело доказів. Протоколи слідчих і судових дій інші документи як джерела доказів у кримінальному процесі.
67843. Порушення кримінальної справи 196.5 KB
  У період переходу до ринкової економіки, побудови правової держави одним із завдань є забезпечення судового додержання законності у всіх сферах діяльності суспільства. Це, зокрема, стосується правоохоронної діяльності, розширення і поглиблення досліджень проблем кримінально-процесуального права...
67844. Дізнання та досудове слідство 135 KB
  Всебічність повнота і об’єктивність розгляду кримінальної справи в суді та її вирішення потребують великої і кваліфікованої підготовчої роботи. Тому за законом переважна більшість кримінальних справ повинна проходити стадію досудового розслідування.
67845. Дізнання та попереднє слідство 148.5 KB
  Органи попереднього розслідування виконують свою діяльність на основі законності. Вони повинні дотримуватися Конституції України ті інших законів. Конституцією гарантуються такі права та свободи громадян, як недоторканість особи, житла, які можуть бути затронуті в ході попереднього слідства.
67846. Слідчі дії 160 KB
  Досудове слідство являє собою сукупність різноманітних процесуальних дій, тобто цілого комплексу дій органів слідства, дізнання, прокурора, пов’язаних з розслідуванням злочинів при провадженні в кримінальних справах, дій - регламентованих кримінально-процесуальним законом.
67847. Притягнення особи як обвинуваченого 95 KB
  Головною умовою досудового слідства є забезпечення суворого дотримання законності. На жаль, у діяльності слідчих органів внутрішніх справ зустрічаються випадки порушення законності і прав громадян, у тому, числі, зокрема при виконанні комплексу дій.