25171

М.Фуко. “Слова і речі”

Доклад

Логика и философия

Підзаголовок €œАрхеологія гуманітарного знання€. Археологія як протиставлення кумулятивістським концепціям для яких найважливішим є прогрес знання через накопичення спостережених фактів. В книзі €œАрхеологія знання€ доробив та €œпомякшив€ розриви між епістемами за рахунок поняття €œдискурсивна практика€.

Украинкский

2013-08-12

28 KB

2 чел.

№53. М.Фуко. “Слова і речі”.

Підзаголовок “Археологія гуманітарного знання”. “Археологічне” тут не значить давнє, а скоріш – глибоке, приховане і таке, що може бути виявлене аналізом. Археологія як протиставлення кумулятивістським концепціям, для яких найважливішим є прогрес знання через накопичення спостережених фактів.

Виокремлення епістем в історич. розвитку через співвідношення слова і речі.

Ренессанс – тотожність слова і речі, вони є сходні та навіть взаємозамінювані. Слово=символ

Класичний раціоналізм – безпосереднього звязку нема, їх опосередковує мислення, сфера уявлень. Слово=образ.

Сучасна епістема замінює посередника між словом і річчю факторами праці, мови, життя. Слово=знак в системі знаків.

“Головне питання” твору – людина та межі її пізнання (в руслі структуралістської парадигми). По суті, зрозуміти феномен людини можна, лише дослідивши її “життя”, “працю” та “мову”.

В книзі “Археологія знання” доробив та “помякшив” розриви між епістемами за рахунок поняття “дискурсивна практика”. Книга стала відправною точкою зародження у Франції нової філософської дисципліни на перетині соціології та лінгвістики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9413. Инвестиционные соглашения. Понятия и виды. 61 KB
  Тема: Инвестиционные соглашения. Понятия и виды. инвестиционное соглашение. Понятие и виды. понятие и виды концессионных договоров государства с инвесторами инвестиции в сфере лесопользования. инвестиции в сфере недропользова...
9414. Особенности правого регулирования капитальных иностранных инвестиций 38 KB
  Тема №5: Особенности правого регулирования капитальных иностранных инвестиций. Капитальные инвестиции: понятие, субъекты, гарантии. Капитальные вложения - это инвестирование капитала, воспроизводство основных средств (производственного и ...
9415. Информационное право (ИП) как отрасль права 64 KB
  Тема №1: Информационное право (ИП) как отрасль права. Понятие информации. Виды информации. Документированная и недокументированная. Предмет информационного права. Особенности формирования информационного права. Междунар...
9416. Субъекты правового обеспечения информационной безопасности 52 KB
  Тема №3: Субъекты правового обеспечения информационной безопасности. Понятие субъектов. Общая характеристика. РФ, субъекты РФ и муниципальные образования. Граждане и другие физические лица. Общественные объединения и коммерче...
9417. Система органов государственной власти, регулирующих информационную сферу 77.5 KB
  Тема №4: Система органов государственной власти, регулирующих информационную сферу. государственное управление в информационной сфере система и полномочия органов государственной власти (ОГВ), обеспечивающих право доступа к информации...
9418. Правовые режимы информационных ресурсов 74 KB
  Тема №5: Правовые режимы информационных ресурсов. Правовой режим. Понятие и виды охраноспособной информации Государственная тайна Служебная и профессиональная тайна Тайна частной жизни Коммерческая и банковская тайна...
9419. Правовое регулирование создания и применения информационных технологий 74 KB
  Тема №6. Правовое регулирование создания и применения информационных технологий. понятие и виды информационных технологий порядок создания информационных технологий применение информационных технологий государственными органами, ЮЛ...
9420. Правовое регулирование информационных систем 34 KB
  Тема №7: Правовое регулирование информационных систем. Понятие и виды информационных систем. Порядок разработки информационных систем. В соответствии со ст.2 закона об информации: Информационная система - совокупность содержащей...
9421. Особенности правового регулирования Интернета 53.5 KB
  Тема № 8. Особенности правового регулирования Интернета. общая характеристика Интернет как особой информационно-телекоммуникационной сети деятельность, осуществляемая посредством Интернета государственное регулирование Интернета в ...