25183

Буття-в-собі і буття-для-себе в параці Ж.-П.Сартра Буття і ніщо

Доклад

Логика и философия

Буттявсобі і буттядлясебе в параці Ж.Сартра €œБуття і ніщо€. Буття – не створене ніким і нічим воно просто є воно не активне не пасивне не імманенте. Буття є те що воно є це позитивність непов’язана з часом.

Украинкский

2013-08-12

26.5 KB

4 чел.

38.Буття-в-собі і буття-для-себе в параці Ж.-П.Сартра Буття і ніщо.

Жан-Поль Сартр (1905-1980), видатний французский писменник, драматург, писменник, один з провідних представників французського екзистенціалізму.

Буття – не створене ніким і нічим, воно просто є, воно не активне, не пасивне, не імманенте. Воно не передбачає відношення до самого себе, воно не відрізняється від самого себе. Його головний принцип –принцип тотожності. Буття є те, що воно є, це позитивність, непов’язана з часом. Буття – це буття-в собі, воно абсолютно випадкове.

Себе – не є буття-в-собі. Себе відсилає до суб’єкта, вказує на зв’язок суб’єкта з самим собою, цей зв’язок є особливою дуальністю. Себе репрезентує ідеальну дистанцію, спосіб не бути своїм власним співпадінням, униеати тотожності. Буття-для-себе – спосіб існування свідомості. Існувати для свідомості – мати свідомість про своє існуваня. Носій буття свідомості – людське буття – єдине буття в світі, здатне ставити питання про себе і відрізняти себе від самого себе.

Ніщо (свідомість людини), хоча і здійснюється через людину, є об’єктивним фактом. Ніщо – дірка буття, падіння від в-собі до себе, завдяки чому конституюється Себе. Ніщо ставить під сумнів буття через бкття, тбто є свідомістю чи для себе.

Для-себе буття – діалектичне: людина заперечує своє суще (природно-тілесне існування) таким чином, що це заперечення стає його для себе.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5832. Изучение вопросов и проблем учета расчетов по оплате труда и анализа фонда оплаты труда на примере ООО Азимут 151.7 KB
  Введение Труд работников - важнейший элемент процесса производства. В производстве живой труд играет ведущую роль. В то же время труд является основным источником удовлетворения материальных потребностей каждого работника. Через оплату труда ос...
5833. Популяционная генетика 34.5 KB
  Популяционная генетика Популяционная генетика исследует закономерности распределения генов и генотипов в популяциях. Установление этих закономерностей имеет как научное, так и практическое значение в разных разделах биологии, таких как экология и эк...
5834. Предмет і методологічні засади дослідження операцій 1.58 MB
  Предмет і методологічні засади дослідження операцій Лекція 1 Сутність проблематики теорії дослідження операцій Понятійний апарат дослідження операцій. Класифікація задач оптимізації та управління Математичне моделювання в опт...
5836. Використання програмних технологій в аудиті 1.85 MB
  Аудит в умовах застосування комп'ютерних облікових систем. Методологія комп'ютерного аудиту. Методи аудиту із застосуванням комп'ютерів. Особливості аудиту підприємств, які застосовують комп'ютерні інформаційні системи. Налагодження комп'ютеризованих процедур аудиту та внутрішнього контролю.
5839. Водопостачання та водовідведення. Конспект лекцій 4.8 MB
  Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених міст, житлових і промислових об'єктів...
5840. Організація і управління виробництвом. Конспект лекцій 343 KB
  Вступ Розвиток ринкових відносин, перебудова та вдосконалення господарського механізму змінюють вимоги до економічних методів управління, підвищують роль окремого спеціаліста-інженера - майбутнього організатора виробництва. Метою вивчення дисци...