25227

Поняття волі у філософії Шопенгауера та Нацше

Доклад

Логика и философия

Воля є центром мотивації свідомості внутрішньою сутністю людини. Саме воля спонукає нас до дії і весь світ у рух. Воля не має основи не підкоряється закону достатньої підстави а існує сама собою і для себе. Воля проявляється як обєктивна як природа включаючи і людське тіло так і субєктивно як свідома воля.

Украинкский

2013-08-13

23 KB

0 чел.

94. Поняття волі у філософії Шопенгауера та Нацше

Шопенгауер. Воля є центром мотивації свідомості, внутрішньою сутністю людини. Світ є світом об’єктивованих волею предметів, реалізацією волі. Саме воля спонукає нас до дії і весь світ у рух. Воля не має основи, не підкоряється закону достатньої підстави, а існує сама собою і для себе. Тому Шопергауер називає її абсолютною волею.

Воля проявляється як об’єктивна (як природа, включаючи і людське тіло), так і суб’єктивно – як свідома воля. Вона не має ніякої кінцевої мети і знаходиться у постійному прагненні, що і є єдиною її сутністю. Вічна незадоволеність волі породжує страждання.

Людське життя пройняте стражданням, проте людина сама винна в цьому. Вина полягає у волі до життя. Тому єдиним шляхом звільнитися від страждання є відмова від життя. Самогубство свідчить, що воля бажає звільнитися від усього, що обтяжує життя, але це не заперечення самої волі до життя. Навпаки, самогубець хоче жити, але не за таких умов.

За Шопенгауером, єдиний спосіб покращити життя – це придушення волі до життя, прагнень та пристрастей. Це можна зробити шляхом самопізнання. А для цього є 2 шляхи – філософія та мистецтво. Завдяки ним людина пізнає світ і усвідомлює марність усіх потягів до життя. Тобто волю до життя можна придушити через аскезу та пізнання.

Ніцше. Воля до влади” – фундаментальне онтологічне поняття, що розроблене на основі вчення Шопенгауера, але отримує новий смисл. Для Ніцше воля є конкретна індивідуальна воля людини, в зростанні якої виражається сутність будь-якого існування і буття.

Волю Ніцше вважає первинною по відношенню до свідомості і мислення і нерозривно пов’язує її з людською діяльністю. Формулі Декарта „Мислю, отже існую” Ніцше протиставляє положення „Я володію волею і дію, а значить я живу”.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73965. Гражданско-процессуальное право, конспект лекций 1.43 MB
  Так как право выступает регулятором общественных отношений, следовательно, предметом правового воздействия той или иной отрасли выступает качественно обособленная группа общественных отношений...
73966. Технология предоставления дополнительных услуг в гостинице 62.5 KB
  Как мы уже знаем туристская услуга это совокупность целенаправленных действий в сфере обслуживания которые ориентированы на удовлетворение потребностей туриста или экскурсанта отвечающие целям туризма характеру и направленности туристской услуги тура туристского продукта. услуги также стали объектом государственной стандартизации. Объектами стандартизации в туристскоэкскурсионном обслуживании населения являются: реализация туристских и экскурсионных услуг туристские путешествия рекламно информационные услуги транспортные...
73967. Текстология. Творческая история и теоретические вопросы литературоведения 88 KB
  Изучение истории памятника на всех этапах его существования дает представление о последовательности истории создания текста. В истории текста отражены закономерности художественного мышления автора его личность и мировоззрение индивидуальность и творческая воля. Основные понятия истории текста Текст важнейший предмет текстологии.
73968. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 67.5 KB
  Сопоставляя современные произведения с произведениями античной литературы эстетическая критика стремилась разграничить художественную и нехудожественную литературу постичь эстетику поэзии. Неофилологическое направление базирующееся на опыте сравнительноисторической лингвистики широко использовало сравнительный подход к изучению произведения. Таким образом братья Гримм Бенфей Тейлор разрабатывая генетический принцип изучения произведения стремились решить вопрос о происхождении словесного искусства и расширить границы сравнительного...
73969. Давні слов’яни 183.5 KB
  Хронологічні межі курсу: з найдавніших часів до сьогодення. Історія слов’янських народів є невід’ємною частиною всесвітньої історії, в той же час має свої особливості, охоплює періоди: найдавніші часи, добу середньовіччя, нову та новітню історію, у т. ч. на початку ХХІ ст.
73970. ПОЛАБСЬКО-ПОМОРСЬКІ СЛОВЯНИ (УІІІ-ХІІ СТ.) 326.5 KB
  Розселення полабськопоморських племен Франкословянське протистояння Вендська держава словян Підкорення німцями полабських словян РОЗСЕЛЕННЯ ПОЛАБСЬКОПОМОРСЬКИХ ПЛЕМЕН Помітну роль в історії середньовічної Європи відігравали найзахідніші словянські племена які займали територію між річками Лаба Ельба та її притоками Салою Зааном на заході та Одрою Одером на сході.
73973. Українсько – болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття 109 KB
  Обґрунтовується висновок що реалізація сучасної української державної політики щодо національних меншин відбувається в руслі демократичного визнання рівних політичних соціальних економічних та культурних прав і свобод усіх громадян України незалежно від їх етнічної приналежності. У досліджуваний період було закладено основи системи реґіональної співпраці України та Болгарії. Матеріали та висновки які містяться в роботі можуть бути використані для підготовки узагальнюючої роботи з історії українськоболгарських відносин у курсах історії...