25300

В.Юринець та його філософський спадок

Доклад

Логика и философия

Юринець та його філософський спадок Юринець Володимир Олександрович 18911937.

Украинкский

2013-08-13

28.5 KB

1 чел.

147. В.Юринець та його філософський спадок

Юринець Володимир Олександрович (1891-1937). Отримав ґрунтовну філософську освіту. Навчався у Віденському університеті, пізніше продовжив навчання в Берліні і Парижі. Слухав лекції Е.Маха, З.Фрейда. Пише статтю, присвячену Фрейду, де висуває ідею великого значення підсвідомого. Закінчив Московський інститут червоної професури. Уже на перших курсах він надрукував наукову працю про Е.Гуссерля, привернувши увагу А.Деборіна. в 1925р. Переїхав до Харкова, очолив в Українському інституті марксизм-ленінізму кафедру соціології. В.Юринець входить до складу редколегії головного партійного журналу ЦК КП(б)У „Більшовик України”, „Прапор марксизму”, письменницького журналу „Червоний шлях”. Виявом високої оцінки Юринця як вченого-філософа стало його обрання академіком ВУАН у 1929 р. В 1933 р. був виключений з партії, заарештований в липні 1937 р. і розстріляний.

Сферою науковий інтересів В.Юринця були діалектичний та історичний матеріалізм, історія філософії, зокрема дослідження класиків матеріалізму минулого і найвидатніших представників сучасної йому ідеалістичної філософії, філософське осмислення новітніх досягнень фізики. Крім того він плідно працював у з’ясуванні генези марксизму, намагаючись синтезувати діалектичний матеріалізм з новітніми досягненнями наукового пізнання, підняти діалектику до рівня сучасної логіки. Його перу належать ряд статей про власне бачення ним творів Г.Сковороди, М.Яцькова, Л.Українки, В.Сосюри, М.Хвильового, П.Тичини, М.Бажана з виходом на усвідомлення необхідного зв’язку мистецтва, культури й філософії.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8799. Назначение компьютерных сетей 18.79 KB
  Компьютерные сети - это системы компьютеров, объединенных каналами передачи данных, обеспечивающие эффективное предоставление различных информационно-вычислительных услуг пользователям посредством реализации удобного и надежного доступа к ресур...
8800. Классификация и принципы построения компьютерных сетей 23.35 KB
  По территориальной распространенности сети могут быть локальными, глобальными, и региональными: Локальная сеть (LAN - Local Area Network) (ЛКС) - сеть в пределах предприятия, учреждения, одной организации. К классу ЛКС относятся сети...
8801. Принципы построения компьютерных сетей 207.84 KB
  Топология сети - это классификационный признак сети, который определяет принцип соединения компьютеров (рабочих станций, машин) в единую сеть. Существует несколько топологий: линия, каждый с каждым (многосвязная), звезда, шина, кольцо (двойное...
8802. Основные компоненты компьютерной сети 16.62 KB
  Компьютерная сеть - это сложный комплекс взаимосвязанных и согласованно функционирующих программных и аппаратных компонентов. Изучение сети в целом предполагает знание принципов работы ее отдельных элементов: компьютеров коммуникационно...
8803. Модем. Типы модемов для ПК 176.5 KB
  Немного истории Вы, очевидно, знаете, что модем - это устройство, предназначенное для работы компьютера во Всемирной компьютерной сети Интернет. Появление модемов стало следствием появления глобальных компьютерных сетей. Когда были созданы перв...
8804. Валюта, валютні системи, валютні курси 148 KB
  Валюта, валютні системи, валютні курси 1.1. Поняття валюти, види валют, валютні системи Валюта (італ. valuta - ціна, вартість) - грошова одиниця країни. Валютна система - сукупність валютно-економічних відносин, що історично склались на засадах інте...
8805. Еволюція світової та вітчизняної валютних систем 70.5 KB
  Еволюція світової та вітчизняної валютних систем. Становлення світової валютної системи Першою формою організації міжнародних грошово-валютних відносин був золотий стандарт, що базувався на використанні золота як грошового товару. У більш...
8806. Особливості правового регулювання валютних операцій 66.5 KB
  Особливості правового регулювання валютних операцій План 1. Сутність, особливості та механізм правового регулювання валютних відносин 2. Операції з іноземною валютою, які дозволені чинним законодавством України 1. Сутність, особливості та механізм п...
8807. Валютне регулювання і валютний контроль 96.5 KB
  Валютне регулювання і валютний контроль ПЛАН Зміст і форми валютної політики Інструментивалютної політики Тема для реферату. Зі світового досвіду валютного регулювання і контролю Політик має вміти передрікати, що відбудеться завтра...