25482

Отечественная журналистика в конце 50-х годов

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

в стране насчитывалось около 4 тыс. Широкое распространение транзисторных приемников позволило вовлечь 85 территории страны в зону возможного приема всесоюзных программ радио. большое распространение в стране получило телевидение. Телевидение стало одним из главных способов информирования населения о важнейших событиях в стране и за рубежом.

Русский

2013-08-13

11.92 KB

0 чел.

К концу 50-х гг. отечественная журналистика претерпевает серьезные изменения. Но по-прежнему неизменным оставалось ее положение в системе административно-командного управления. Журналистика, как и прежде, находилась в полной зависимости от нее.

К середине 50-х гг. сила воздействия печати на массы заметно ослабла. Объяснялось это не только догматическим, начетническим характером газетно-журнальных публикаций, но и сложившимися шаблонами, стереотипами, заполонившими прессу. Кроме того, ощущалась все большая необходимость в дальнейшем развитии структуры журналистики.

Газетно-журнальный мир страны находился в постоянном развитии. Во второй половине 50-х и в 60-е гг. были созданы такие центральные журналы, как «Вопросы истории КПСС», «Партийная жизнь», «Агитатор», «Молодая гвардия», «Москва», «Ленинград», «Нева». После длительного перерыва возобновилось издание журнала «Рабоче-крестьянский корреспондент». В 1960 г. в стране насчитывалось около 4 тыс. журналов и различных изданий журнального типа с годовым тиражом свыше 770 млн. экз.

В 1961 г. система средств массовой информации СССР расширяется за счет еще одного информационного агентства – АПН (Агентство печати «Новости»), созданного несколькими общественными организациями. Оно поддерживало деловые контакты с международными национальными агентствами, издательскими фирмами, радиокомпаниями 110 зарубежных стран. Одной из важнейших сторон деятельности АПН стал выпуск телевизионных фильмов, созданных на документальной основе внутрисоюзной и международной жизни.

К началу 60-х гг. расширяются возможности радио. Широкое распространение транзисторных приемников позволило вовлечь 85% территории страны в зону возможного приема всесоюзных программ радио.

К началу 60-х гг. большое распространение в стране получило телевидение. 4 млн. телевизоров ежедневно собирали телеаудиторию в десятки миллионов человек. Телевидение стало одним из главных способов информирования населения о важнейших событиях в стране и за рубежом. В феврале 1956 г. начала функционировать вторая программа Центрального телевидения. К 1960 г. определились общественные функции телевидения, установились и закрепились жанры и формы документального телевизионного вещания, выявились тенденции развития художественного вещания.

Учитывая все возрастающее значение радиовещания и телевидения как мощных средств информации, ориентации трудящихся на решение задач хозяйственного строительства, политического, культурного и эстетического воспитания народа, Совет Министров СССР в мае 1957 г. постановил образовать Государственный комитет по радиовещанию и телевидению, освободив от руководства ими Министерство культуры СССР. ?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31690. Форми переживання емоцій і почуттів 29.5 KB
  Настрій це загальний емоційний стан який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини характеризує її життєвий тонус. Афект як і настрій залежить певною мірою від індивідуальних особливостей людини: її темпераменту характеру вихованості. Афекти викликають глибокі зміни у психічному житті людини виснажують її.
31691. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості 81.5 KB
  Здійснюючи цілеспрямовані дії людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Тут і оцінка ситуації і вибір шляху для майбутньої дії відбір засобів потрібних для досягнення мети прийняття рішень і т.Якщо в людини відсутня актуальна потреба виконувати дію але при цьому необхідність виконання її вона усвідомлює то воля створює допоміжне спонукання змінюючи смисл дії робить його більш значущим. Довільні та вольові дії включаються в зміст вольової поведінки людини.
31692. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вчителя 31 KB
  Кількість часу й сил які вчитель витрачає на самоосвіту залежить від його мотивації. Ніхто не сперечатиметься з тезою що якщо вчитель хороший то й рівень знань учнів високий. Працювати над собою вчитель починає ще зі студентської лави. Якщо вчитель не вдосконалює себе не експериментує то перетворюється на ремісника який стоїть за верстатом і робить кожного дня одну й ту ж роботу.
31693. Розвиток і виховання дитини в сім'ї потребує безлічі діяльнісних ситуацій, в яких відбувається формування особистості заданої орієнтації 47 KB
  Головне навантаження щодо забезпечення реального звязку з сімєю лягає на плечі класного керівника. Свою діяльність він організовує через класний батьківський комітет, батьківські збори, а також через вчителів, які працюють в даному класі. Важливою частиною практичної діяльності класного керівника з підтримання контактів
31695. Тактики виховання дітей у сім’ї 27.5 KB
  Вдаючись до такої тактики, батьки намагаються відгородити дитину від життєвих реалій, випробувань, намагаються все вирішувати за неї, задовольняти її потреби і примхи. За таких умов дитина позбавлена змоги формувати в собі необхідні для подальшого життя психологічні, вольові якості, об'єктивно оцінювати себе, свої можливості й інших людей, цілеспрямовано працювати над собою. Усе це деформує її внутрішній світ, систему цінностей, різко занижує або завищує її вимоги до оточення, спонукає до девіантних форм задоволення своїх потреб
31696. Юнацький вік 59 KB
  У зв’язку з тенденцією до різкого омолодження шлюбу актуальною стає підготовка до одруження молоді. Все це викликає у них незадоволення розчарування невпевненість у собі небажання разом з партнером налагоджувати сімейні взаємини зниження мотивації шлюбу. Наскільки такі знання наприклад роблять молодь готовою до шлюбу [2; 8; 23; 25; 36; 40; 57; 77; 84] Певний вклад у її вивчення унесли М. Одначе недостатньо вивченими залишилися питання змісту структури готовності до шлюбу шляхів поліпшення підготовки молоді до сімейного життя.
31697. Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей 58.5 KB
  Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей. Психологія вивчає особистісні та соціально-психологічні чинники, що зміцнюють або дестабілізують шлюб. Багато уваги приділяється питанням статево-рольового виховання молоді, формуванню просімейної мотивації, психологічним аспектам сексуальних стосунків, взаємної адаптації шлюбної пари, їхній психологічній сумісності. Чільне місце відводиться дослідженню соціально-психологічних процесів, що відбуваються в сім'ї: сімейна комунікація ті інтеракція, міжособистісна перцепція, рольова диференціація у взаєминах подружжя.