25505

Конфликты в семье

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Конфликт столкновение противоположно направленных целей интересов позиций мнений и тд субъектов взаимодействия По Петровской Основания анализа конфликта: 1 структура конфликта Объект субъект конфликтная ситуация инцидент = конликт 2 динамика конфликта этапы 1. инцидент развитие конфликта 4. завершение конфликта 5. послеконфликтная ситуация 3 функции конфликта: конструктивная деструктивная 4 типология конфликтов По степени выраженности: открытые и скрытые По динамика: актуальные прогрессирующие привычные По последствиям:...

Русский

2013-08-13

13.25 KB

1 чел.

 1.  Конфликты в семье.

 1. Конфликт – столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений и тд субъектов взаимодействия

(По Петровской)

Основания анализа конфликта:

1) структура конфликта

Объект, субъект конфликтная ситуация +инцидент = конликт

2) динамика конфликта (этапы)

1. возникновение объективной предконфликтой ситуации

2. осознание данной ситуации как конфликт

3. инцидент, развитие конфликта

4. завершение конфликта

5. послеконфликтная ситуация

3) функции конфликта: конструктивная, деструктивная

4) типология конфликтов

По степени выраженности: открытые и скрытые

По динамика: актуальные, прогрессирующие, привычные

По последствиям: конструктивные, деструктивные

Причины семейных конфликтов по Петровской, Сысенко, Ковалеву, Эйдемиллеру и Юстицкой:

 1. Неадекватная мотивация брака
 2. Нарушение ролевой структуры семьи
 3. Борьба за лидерство
 4. Несогласованность и противоречивость ценностей, целей, взглядов на жизнь
 5. Дисгармоничность в сексе
 6. Искажение чувства любви
 7. Отсуствие эмоциональной поддрежки и взаимопонимания
 8. Ораниченность возможностей личности и профессионального роста, самореализации
 9. Ущемление личного достоинства, недостаточное уважение
 10. Низкий уровень материального благополучия
 11. Отсутствие взаимопомощи
 12. Ревность, супружеская измена

Наиболее проблемные области семейных отношений:

- межличностная коммуникация

- утрата любви

- борьба за власть, главенство

- нереалистические ожидание, предъявл к семье, супругу

- зависимость

- физическое насилие

В зависимости от частоты, глубины и характера выраженности конфликта выделяют 4 типа семей:

1) кризисные

Противоречия во всех важных сферах жизнедеятельности сеьм, враждебность, не стремятся конструктивно разрешить конфликт

2) конфликтные

Постоянные столкновения интересов, но стремятся разрешить

 1. Проблемная

Длительное сохранение ситуации депривации (неудовлетвоерния) потребностей членов семьи, что ведёт к высокой готовности к конфликту

 1. невротические

высокий уровень семейной тревоги, эмоциональная напряжённость, фрустрированность членов семьи


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11467. КРИЗОВІ ЯВИЩА В КУЛЬТУРІ 204 KB
  Лекція 12.КРИЗОВІ ЯВИЩА В КУЛЬТУРІ Весь попередній розгляд сутності та проявів культури засвідчує що її можна вважати тією територією людськості яка відвойована людиною в шаленого масиву природи та яка засвідчує ті прояви людини котрі вона своєю творчою насн
11468. Основні концептуальні парадигми (концепції, теорії та напрями) культурології 147.5 KB
  Лекція 2. Основні концептуальні парадигми концепції теорії та напрями культурології. Донауковий етап уявлень про культуру. Ще в давніх міфах є спроба відповісти на питання про початок культурної історії людства. В легендах і міфах кожного народу є легендарні гер...
11469. Культура та цивілізація 297 KB
  Лекція 3. Культура та цивілізація. Питання про співвідношення культури та цивілізації є питанням полемічним. Якщо поняття культура є складним для розуміння на науковому рівні і добре окреслюється іншими поняттями на буденному рівні то поняття цивілізація в наук
11470. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ. САМОУСВІДОМЛЕННЯ ЛЮДСТВА У ВСЕСВІТІ 264.5 KB
  ЛЕКЦІЯ 4. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ. САМОУСВІДОМЛЕННЯ ЛЮДСТВА У ВСЕСВІТІ. Одним із принципових досягнень Відродження стало визнання загальнолюдської лінії культурного розвитку. Адже і схиляння перед античністю і критичне ставлення до середньовіччя зросли в ньому з усвідомл...
11471. ПРИРОДА І КУЛЬТУРА 117 KB
  Лекція 5. ПРИРОДА І КУЛЬТУРА Співвідношення природного і культурного. Людина як продукт біологічної та культурної еволюції. Культура основа гармонізації суперечностей між людиною і природою. Співвідношення природного і культурного. Проблема співвідношення п
11472. Культура первісної доби. Міфологічна модель світу 182 KB
  Лекція 6. Культура первісної доби. Міфологічна модель світу. Культура збирання і полювання. Історія людства налічує 35 40 тисяч років. Найтриваліший її відтинок історики найчастіше називають первіснообщинним ладом або камяним віком. У культурології ці терміни можна вжив...
11473. Культура і етнос. Ментальне поле культури. Проблема культурної ідентичності 460.5 KB
  Лекція 7. Культура і етнос. Ментальне поле культури. Проблема культурної ідентичності. Термін етнос у давньогрецькій мові має більш як десять значень: народ племя юрба стадо стан соціальна група клас тощо. Етнічна спільність це спільнота повязана певною ...
11474. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства 650.5 KB
  Лекція 8. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства. Поняття культурна орієнтація трапляється все частіше в наукових і публіцистичних творах гуманітарного спрямування. Воно постійно використовується в повсякденному спілкуванні. Як і кожне багатозначне понят
11475. Глобалізація і культура 91 KB
  Лекція 9. Глобалізація і культура. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації Питання взаємовпливу культур різного типу як проблема теорії культури була поставлена ще культурною антропологією початку XX ст. Значний внесок у її роз