25627

Гистогенез и органогенез

Доклад

Биология и генетика

4 неделя Углубление желточной складки образование желточного стебля и приподнятие зародыша в полости амниона. Замыкание нервной трубки и формирование переднего невропора к 25 сут и заднего невропора к 27 сут образование нервных ганглиев; закладка легкого желудка печени поджелудочной железы эндокринных желез аденогипофиза щитовидной и околощитовидных желез. Образование ушной и хрусталиковой плакод первичной почки мезонефроса. Образование зачатков верхних и нижних конечностей 4 пар жаберных дуг.

Русский

2013-08-17

22 KB

5 чел.

Гистогенез и органогенез.

4 неделя

Углубление желточной складки, образование желточного стебля и приподнятие зародыша в полости амниона. Продолжение сегментации дорсальной мезодермы до 30 сомитов и дифференцировка на миотом, склеротом и дерма-том. Замыкание нервной трубки и формирование переднего невропора (к 25 сут) и заднего невропора (к 27 сут), образование нервных ганглиев; закладка легкого, желудка, печени, поджелудочной железы, эндокринных желез (аденогипофиза, щитовидной и околощитовидных желез). Образование ушной и хрусталиковой плакод, первичной почки - мезонефроса. Начало формирования плаценты. Образование зачатков верхних и нижних конечностей, 4 пар жаберных дуг.

5 неделя

Расширение головного конца нервной трубки. Окончание сегментации мезодермы (образование 42-44 пар сомитов), образование несегментированной мезодермы (нефрогенная ткань) в каудальном отделе Развитие бронхов и долей легкого. Закладка окончательной почки (метанефрос), урогенитального синуса, прямой кишки, мочевого пузыря  Образование половых валиков.

6 неделя

Формирование лица, пальцев рук Начало образования наружного уха и глазного яблока. Образование зачатков отделов головного мозга - моста, мозжечка. Формирование печени, поджелудочной железы, легких. Закладка грудных желез. Отделение гонад от мезонефроса, формирование половых различий гонад

7 неделя

Формирование верхних и нижних конечностей. Разрыв клоакальной мембраны.

8 неделя

Формирование пальцев верхней и нижней конечностей. Значительное увеличение размеров головы (до 1/2 длины туловища). Пуповина

Плодный период (9—38 недели)

Завершение формирования плаценты (12-13 нед). Образование гладкого и ворсинчатого хориона. Разрастание симпластотрофобласта и редукция цитотрофобласта в ворсинах плаценты Значительное увеличение размеров и массы плода. Продолжение процессов формирования тканей и органов. Формирование системы мать - плод. Кровообращение плода.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11157. Організаціяпроцедури реорганізації господарсьих товариств 69 KB
  Організаціяпроцедури реорганізації господарсьих товариств Для багатьох українських підприємств питання проведення реорганізації є стратегічним оскільки сприяє зміцненню позицій на ринку поглибленню та розширенню спеціалізації виробництва зниженню виробничих ви...
11158. Основні аспекти Закону України Про акціонерні товариства 73.5 KB
  Основні аспекти Закону України Про акціонерні товариства 22 жовтня 2008 Президент України підписав Закон Про акціонерні товариства далі Закон про АТ. Закон про АТ був опублікований в офіційному виданні 29 жовтня 2008 року і набрав чинності через 6 місяців з дати його
11159. Підготовка до проведення зборів акціонерів 113 KB
  Підготовка до проведення зборів акціонерів Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік за рішенням або правління з обов'язковим узгодженням порядку денного з Спостережною радою або самої Спостережної ради. Рішення про проведення зборів повинне врахо
11160. Поняття значної угоди корпорації 43 KB
  Поняття значної угоди корпорації Акціонерне товариство є однією з найпоширеніших організаційноправових форм господарських товариств як в Україні так і в Росії. Відносна прозорість господарської діяльності акціонерних товариств і певна доступність даних про скла...
11161. Публічне та приватне акціонерні товариства 80.5 KB
  Публічне та приватне акціонерні товариства Правове положення акціонерного товариства Акціонерним товариством є комерційна організація статутний капітал якої розділено на визначену кількість акцій які засвідчують права учасників товариства по відношенню до то
11162. Роль депозитарної системи в корпоративному управлінні 52 KB
  ТЕМА 8. Роль депозитарної системи в корпоративному управлінні 8.1. Сутність депозитарної системи Національна депозитарна система створена для централізованого й ефективного обслуговування різних операцій з цінними паперами на території України. Існування такої...
11163. Система розкриття інформації акціонерним товариством 72.5 KB
  Система розкриття інформації акціонерним товариством Система корпоративного управління повинна забезпечувати своєчасне й точне розкриття інформації з усіх найважливіших питань що стосуються акціонерного товариства включаючи його фінансовий стан продуктивніст
11164. Стан корпоративного управління в Україні 69.5 KB
  Стан корпоративного управління в Україні Історія функціонування корпорацій в Україні складає понад 15 років. Вони набули широкого розповсюдження в усіх галузях вітчизняної економіки проте однією з головних рис економічних реформ що відбуваються
11165. Стандарти й моделі корпоративного управління 208 KB
  ТЕМА 2. Стандарти й моделі корпоративного управління План 2.1. Міжнародні стандарти корпоративного управління 2.2. Національні принципи корпоративного управління в Україні 2.3. Моделі корпоративних відносин 2.3.1. Англоамериканська модель 2.3.2. Японська модел