25728

Системы связи с временным разделением каналов

Контрольная

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Временное разделение каналов Временное разделение каналов используется для передачи аналоговых и дискретных сообщений однако при этом требуется использовать методы импульсной модуляции. Схема системы передачи сообщений с временным разделением сигналов показана на рисунке 1. Тогда количество вырезанных из аналогового сигнала импульсов в секунду равно Для передачи речи амплитуда одного импульса может быть представлена 1 байтом т. Иными словами общая скорость передачи речи в виде двоичных сигналов 0 и 1 будет равна 8килобита.

Русский

2013-08-17

154.22 KB

37 чел.

Системы связи с временным разделением каналов.

Временное разделение каналов

Временное разделение каналов используется для передачи аналоговых

и дискретных сообщений, однако при этом требуется использовать методы импульсной модуляции.

Схема системы передачи сообщений с временным разделением сигналов показана на рисунке 1.27.

Коммутатор передатчика К1 поочередно в каждом такте времени подключает сигналы ИC1, …, ИCN к линии связи. На приемном конце коммутатор

приемника К2 синхронно с К1 подключает соответствующие импульсные детекторы ИD1, …, ИDN. Пример временного разделения двух сигналов показан на рисунке 1.28.

Рисунок 1.28

Системы с временным разделением просты, надежны, имеют малые габариты и массу, позволяют использовать стандартную элементную базу (БИС)

для реализации. Недостаток – требуется синхронная работа К1 и К2, и если они разнесены на большое расстояние, то это трудно обеспечить.

В этих системах из-за не идеальности характеристик аппаратуры также могут возникать взаимные помехи (наложения импульсов). Для их устранения вводят защитные временные интервалы между импульсами.

Поясним смысл принципа временного разделения каналов на примере

телефонного канала. Этот канал занимает полосу частот 4000 Гц. Если преобразовать непрерывный речевой сигнал в дискретный методом импульсно-кодовой модуляции с учетом теоремы Котельникова, получим что такой речевой сигнал можно представить последовательностью импульсов с периодом .

Тогда количество вырезанных из аналогового сигнала импульсов в секунду равно

Для передачи речи амплитуда одного импульса может быть представлена 1 байтом, т.е. 8-разрядным кодом. То есть каждые 125 мкс в линию связи поступает 8 бит информации, характеризующие амплитуду импульсов, вырезанных из исходного непрерывного речевого сигнала.

Иными словами общая скорость передачи речи в виде двоичных сигналов "0" и "1" будет равна 8*килобита. Таким образом, человеческая речь может быть передана по каналу связи в виде последовательности байтов, поступающих 8000 раз в секунду, т.е. через 125 мкс. Если теперь уменьшить интервал передачи одного байта до 5 мкс, то за время 125 мкс можно передать еще 24 других байта, соответствующих разговорам других абонентов. Таким образом, по одному каналу связи, не нарушая условий теоремы Котельникова, можно передать 25 разговоров разных абонентов


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64484. СТРУМИННА ТЕХНІКА В ОПАЛЮВАЛЬНО – ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 369.5 KB
  Подальший науковотехнічний прогрес який спрямований на вирішення найважливіших проблем що поставлені перед промисловістю України в першу чергу паливних енергетичних екологічних галузях є неможливим без підвищення ефективності опалювальновентиляційних систем ОВС.
64485. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 313.5 KB
  Економіко-політичні зміни трансформація законодавчої бази розширення зовнішньоекономічної діяльності викликають стрімкий розвиток ринку аудиторських послуг в Україні.
64486. Поліпшення енергетичних показників і паливної економічності бензинового двигуна в режимах повних навантажень 2.1 MB
  Актуальність теми полягає у тому що теоретичними та експериментальними дослідженнями показано як добавкою закису азоту до повітряного заряду можна одночасно покращити енергетичні показники і паливну економічність та створити сприятливі умови для роботи каталітичних нейтралізаторів.
64487. ЛЮБОМИР ВИНАР ЯК ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ 179.5 KB
  Винара що зумовлює актуальність даної теми адже науковий доробок вченого є важливим надбанням української історичної думки. Винара в дослідження проблем історії України та української історіографії.
64488. ВПЛИВ АТМОСФЕРНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ 3-7-РІЧНОГО ВІКУ 248 KB
  У практиці епідеміологічних досліджень проведених серед дітей дошкільного і молодшого шкільного віку таким факторам як стать і вік приділяється недостатньо уваги; надаються неоднозначні дані щодо особливостей статевої вікової...
64489. ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ 227.5 KB
  Світова фінансова криза та її наслідки для економіки України з урахуванням існуючих структурних диспропорцій актуалізували потребу в детальному аналізі інноваційної складової стратегії соціально-економічного розвитку країни.
64490. Закономірності процесів оптимального повітряного охолодження плавильних реакторів скляного виробництва 1.22 MB
  Найбільш розповсюдженим способом охолодження стін варильного басейну є обдув повітрям. За рахунок охолодження реактор може проробити тривалий час навіть при невеликій залишковій товщині стінового огородження...
64491. ОЦІНКА НЕОДНОРІДНОСТІ УЩІЛЬНЕНИХ ҐРУНТІВ ШТУЧНИХ ОСНОВ 640 KB
  За цих умов геотехніка рекомендує влаштування штучних масивів з кращими будівельними властивостями ніж у природних ґрунтів. Певною проблемою при нормуванні властивостей ущільненого масиву також є невідповідність оптимальних параметрів ущільнення...