25749

Анализ финансовой устойчивости

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Абсолютными являются показатели характеризующих степень обеспеченности запасов источниками их формирования. Для характеристики источников формирования запасов определяют три основных показателя: 1. наличие долгосрочных источников формирования запасов определяется путем увеличения суммы собственных оборотных средств на сумму долгосрочных обязательств; 3. общая величина основных источников формирования запасов определяется путем увеличения предыдущего показателя на сумму краткосрочных кредитов и займов.

Русский

2013-08-17

30 KB

1 чел.

Анализ финансовой устойчивости.

Сущность финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а платежеспособность выступает ее внешним проявлением.

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. Абсолютными являются показатели, характеризующих степень обеспеченности запасов источниками их формирования.

Для характеристики источников формирования запасов определяют три основных показателя:

        1. наличие собственных оборотных средств, определяется как разница между величиной реального собственного капитала и суммой необоротных активов;

         2. наличие долгосрочных источников формирования запасов - определяется путем увеличения суммы собственных оборотных средств на сумму  долгосрочных обязательств;

        3. общая величина основных источников формирования запасов, определяется путем увеличения предыдущего показателя на сумму краткосрочных кредитов и займов.

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток источников средств для формирования запасов, который определяется в виде разницы величины источников средств и величины запасов.     Трем показателям наличия источников формирования запасов соответствует три показателя обеспеченности запасов источниками формирования:

излишек или недостаток  собственных оборотных средств;

излишек или недостаток долгосрочных источников формирования запасов;

излишек или недостаток общей величины основных источников формирования запасов.

Вычисление этих показателей позволяет классифицировать финансовую ситуацию по степени их устойчивости. Выделяют четыре типа финансовой ситуации:

1.абсолютная устойчивость финансового состояния, когда имеется излишек собственных оборотных средств или равенство величин собственных оборотных средств и запасов;

2.нормальная устойчивость финансового состояния, если наблюдается: недостаток собственных оборотных средств или излишек долгосрочных источников формирования запасов или равенство величин долгосрочных источников и запасов;

3.неустойчивое финансовое состояние: недостаток  собственных оборотных средств, недостаток долгосрочных источников формирования запасов, излишек общей величины основных источников формирования запасов или равенство величин основных источников и запасов;

4.кризисное финансовое состояние, когда наблюдается недостаток  всех источников формирования запасов.

Кроме абсолютных показателей финансовую устойчивость характеризуют относительные показатели – коэффициенты:

1.коэффициент соотношения заемных и собственных средств, он показывает, сколько заемных средств предприятия привлекло на 1 рубль собственных средств;

2.коэффициент финансовой независимости или концентрации собственного капитала, показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования;

3.коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников, определяется отношением суммы реального собственного капитала и долгосрочных пассивов к итогу баланса.

   Могут применяться и другие показатели, все они должны оцениваться в динамике.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54063. Логопсихокорекція у роботі з дітьми з порушеннями мовлення 67.5 KB
  Ігри і вправи на розвиток емоційної сфери Казка-гра : Про рибака та рибку Логопед читає уривок з казки О. Гра із шишками напруження та розслаблення мязів рук. Гра з бджілкою напруження та розслаблення мязів ніг. Ведмедиця кличе золоту бджілку погратися з ведмежатами.
54064. Програма логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ III-го рівня 65.5 KB
  Учити виділяти назви предметів дій ознак розуміти узагальнювальне значення слів. Учити дітей перетворювати дієслова наказового способу 2ї особи однини в дієслова дійсного способу 3ї особи однини і множинного числа теперішнього часу спи спить сплять спали спала. Учити дітей використовувати в самостійній мові присвійні займенники мій моя моє у поєднанні з іменниками чоловічого і жіночого роду деяких форм словозміни шляхом практичного оволодіння іменниками єдиного і множинного числа дієсловами єдиного і множинного числа...
54065. Конспект логопедичного заняття: «Хто де живе?» 45.5 KB
  Виховання доброзичливості бажання бути справедливим; Корекційно навчальна: Формувати у дітей навички зв’язного мовлення: учити складати розповідь за малюнком за запитанням оцінювати розповіді товаришів; управляти в уживанні іменників – назв приміщень певного призначення складати речення з прийменниками в по у біля поруч; учити давати відповідь на запитання використовуючи прислівники; Хід заняття 1 Організаційний момент Створення емоційного позитивного настрою на занятті Хто де живе Логопед кидає дітям м’яч і починає...
54066. Конспект логопедичного заняття: Зелене царство 82 KB
  Бесіда Рослини поруч з нами Уточнення та розширення словника по темі Логопед. Який світ навколо нас Логопед допомагає дітям дібрати та повторити словаознаки: світ великий красивий багатий яскравий. Логопед.
54067. Интегрированное занятие для детей старшей логопедической группы « А мы идем, шагаем по Земле» 51 KB
  Дерево трава цветок и птица Не всегда умеют защититься Если будут уничтожены они На планете мы останемся одни Приглашаю всех вас в гости Спит девочка. Лучик танцует и нежно будит девочку ДЕВОЧКА: просыпаясь и потягиваясь Доброе утро Какое оно прекрасное Лучику Ой Кто ты ЛУЧИК: Я – Лучик Солнца золотой Пришел к тебе с небес...
54068. Дидактичні матеріали до логопедичних занять з теми «Диференціація свистячих і шиплячих». Розрізнення дж-дз 125 KB
  Насупилось небо, плаче хмаринка. А поле сміється щасливо і дзвінко, бо сльози хмаринки несуть урожай. Як сльози ці звуться? Ану відгадай.
54069. Дифференциация звуков с – з. Развитие речи по лексической теме «Зима» 63 KB
  Картинки с изображениями Дети катаются на лыжах Дети катаются на санках Дети катаются на коньках Дети лепят снеговика. Дети повторяют движения за логопедом. Дети по очереди прикасаются к большому пальцу остальными пальчиками в ритме стихотворения. Дети лепят снеговика.
54070. Подолання вад звуковимови й звукосприймання 23.89 MB
  Виправлення недоліків звуковимови проводиться у певній послідовності за прийнятою методикою. Під час цих вправ звертається увага на положення язика: корінь спокійний а кінчик язика біля нижніх різців. Вправи для язика: рухи язиком вперед і назад відкритим ротом як котик...
54071. Здоровым и грамотным должен быть каждый! Логопедическая спартакиада 63.5 KB
  Скачет лягушонок Дети хлопают в ладоши Квакваква прыгают на месте Плавает утёнок хлопают в ладоши Крякрякря Ставят руки к груди и разводят в стороны. Прыгает козлёнок Хлопают в ладоши Ме – ме ме Ставят руки на пояс наклоняются вперёд А за ним ягнёнок Хлопают Бе – бе – бе приседают Вот мы на зарядке Хлопают Раз дватри Прыгают на месте Все вокруг стараются Хлопают Спортом занимаются Шагают на месте Эстафета Собери букву По команде: Марш первый учащийся с мячом в руках бежит к обручу. Звуковая разминка...