25749

Анализ финансовой устойчивости

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Абсолютными являются показатели характеризующих степень обеспеченности запасов источниками их формирования. Для характеристики источников формирования запасов определяют три основных показателя: 1. наличие долгосрочных источников формирования запасов определяется путем увеличения суммы собственных оборотных средств на сумму долгосрочных обязательств; 3. общая величина основных источников формирования запасов определяется путем увеличения предыдущего показателя на сумму краткосрочных кредитов и займов.

Русский

2013-08-17

30 KB

1 чел.

Анализ финансовой устойчивости.

Сущность финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а платежеспособность выступает ее внешним проявлением.

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. Абсолютными являются показатели, характеризующих степень обеспеченности запасов источниками их формирования.

Для характеристики источников формирования запасов определяют три основных показателя:

        1. наличие собственных оборотных средств, определяется как разница между величиной реального собственного капитала и суммой необоротных активов;

         2. наличие долгосрочных источников формирования запасов - определяется путем увеличения суммы собственных оборотных средств на сумму  долгосрочных обязательств;

        3. общая величина основных источников формирования запасов, определяется путем увеличения предыдущего показателя на сумму краткосрочных кредитов и займов.

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток источников средств для формирования запасов, который определяется в виде разницы величины источников средств и величины запасов.     Трем показателям наличия источников формирования запасов соответствует три показателя обеспеченности запасов источниками формирования:

излишек или недостаток  собственных оборотных средств;

излишек или недостаток долгосрочных источников формирования запасов;

излишек или недостаток общей величины основных источников формирования запасов.

Вычисление этих показателей позволяет классифицировать финансовую ситуацию по степени их устойчивости. Выделяют четыре типа финансовой ситуации:

1.абсолютная устойчивость финансового состояния, когда имеется излишек собственных оборотных средств или равенство величин собственных оборотных средств и запасов;

2.нормальная устойчивость финансового состояния, если наблюдается: недостаток собственных оборотных средств или излишек долгосрочных источников формирования запасов или равенство величин долгосрочных источников и запасов;

3.неустойчивое финансовое состояние: недостаток  собственных оборотных средств, недостаток долгосрочных источников формирования запасов, излишек общей величины основных источников формирования запасов или равенство величин основных источников и запасов;

4.кризисное финансовое состояние, когда наблюдается недостаток  всех источников формирования запасов.

Кроме абсолютных показателей финансовую устойчивость характеризуют относительные показатели – коэффициенты:

1.коэффициент соотношения заемных и собственных средств, он показывает, сколько заемных средств предприятия привлекло на 1 рубль собственных средств;

2.коэффициент финансовой независимости или концентрации собственного капитала, показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования;

3.коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников, определяется отношением суммы реального собственного капитала и долгосрочных пассивов к итогу баланса.

   Могут применяться и другие показатели, все они должны оцениваться в динамике.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59304. CЦЕНАРІЙ КВК ПО ХІМІЇ 67 KB
  Ведучий 1: Доброго дня шановні друзі Сьогодні на острові Хімляндії в Клубі веселих та кмітливих відбудеться зустріч двох команд хіміків і екологів. Ведучий 2. Ведучий 1: То ж запрошуємо на сцену для змагання дві команди.
59305. Казкова вікторина 135.5 KB
  Діти: Допоможемо Книгадівчина: Які ви молодці а то мені не впоратись самій. Дівчина книга сідає на стілець. І під загадкову музику і мікрофон хтось каже: Книга відкривається казка починається Під веселу музику вбігає колобок і співає: Колобок: Я по засіку метений...
59306. Виховна година, присвячена Дню Збройних Сил України 45 KB
  Політичний, економічний, духовний розвиток України можливий за умови гарантування її державного суверенітету, політичної незалежності, збереження територіальної цілісності та недоторканості кордонів.
59307. ТУРНІР МАЙБУТНІХ СІМЕЙ. ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ ВЕЧІР 37 KB
  Одружитися зовсім не важко важко бути одруженим. Так Тисячу разів повторюють це признання перед усім білим світом. Це вільна рівноправна спілка жінки та чоловіка укладена з дотриманням порядку та умов установлених законом яка утворює сімю і породжує взаємні особисті...
59308. Провідник (Windows Explorer) 61 KB
  Копіювання та переміщення файлів з використанням буфера обміну Знайдіть в папці Мої документи файли Urok1.doc Urok2.doc Urok3. Тепер з папки Мої документи перемістіть файл Urok4.
59309. Основні норми української літературної вимови 43 KB
  Виробляти й удосконалювати навики правильної вимови голосних і приголосних звуків та передачі їх на письмі. Ось про те чому замість звукаякий ми чуємо пишемо букву що позначає інший звук чому ь мякий знак а в інших ні; про основні правила вимови й написання букв і йтиметься на сьогоднішньому уроці.
59310. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному 38.5 KB
  Які речення називається складносурядним 2. Які смислові звязки існують між простими реченнями у складносурядному 3. ЗАВДАННЯ: записити й виразно з інтонацією прочитати речення.
59311. ЕНЕРГІЯ ЗМІН: МОЛОДЬ ВИБИРАЄ ЗДОРОВЯ 59 KB
  Допомогти учням зрозуміти значення всіх складових і факторів здоровя. Вчити усвідомлювати основну мету здорової людини повноцінне життя як громадянина; можливість кожної особи реалізувати свій творчий і фізичний потенціал успадкований від батьків...
59312. Святий Миколай-найяскравіший приклад добродійництва і милосердя 40.5 KB
  Трошки допоможи мамі бо святий Миколай все бачить і чує. Гануся: Мамо мамо а хто такий святий Миколай Мама: Ой діти то довга історія а я немаю часу розповідати. Жив в однім краю служив Господу Богу і людям єпископ Миколай.