25753

Аудит учета основных средств

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

проверка договоров и первичной документации их наличие и движении 2. проверка правильности оценки и переоценки ос 3. проверка полноты оприходования и правильности отражения в учет регистрах хоз операций по перемещению и выбытию 4. проверка соблюдений условий для отнесения имущества к оснк РФ пбу 601 классификатор 2.

Русский

2013-08-17

29 KB

1 чел.

Аудит учета основных средств

Цель аудита ОС – сформулировать мнение по поводу правильности классификации, реальности оценки объектов ос, достоверности их в учете и отчетности.

Задачи:

1. проверка договоров и первичной документации, их наличие и движении

2. проверка правильности оценки и переоценки ос

3. проверка полноты оприходования и правильности отражения в учет регистрах хоз операций по перемещению и выбытию

4. проконтролировать сохранность и наличие ос

5. проверить начисление амортизации и отражения затрат по ремонту ос

6. проверить налогообложение операций с ос

Налоговая база:

ГК РФ, НК РФ, классификатор ос, ПБУ 6-01, ПБУ 1-08, МУ по учету ос, ФЗ о лизинге, формы бух отч-ти.

Источники информации:

-первич док-ты

- отч-ть

- уч политика

- регистры синт и анал учета, связ с учетом ос

- регистры налог учета и декларации

- инв описи

-договор о матер отв-ти

- договоры лизигна

Сначала оценив-ся СВК путем составления вопросника для тестирвания. Затем составляется план и программа аудита.

Основной этап может включать след процедуры:

1. проверка соблюдений условий для отнесения имущества к ос(нк РФ, пбу 6-01, классификатор)

2. проверка правильности документального оформления учета поступления и выбытия ос (первич док-ты, договоры, акт приемки-передачи…)

3. проверка правильности формирования первонач ст-ти и отражения в бу и отч-ти (пбу 6-01, нк РФ)

4. проверка правильности списания объектов ос и отражения операций в учете и отч-ти)

5. проверка начисления амортизации в целях бу и ну

6. проверка своевременности проведения инвентаризации ос

7. проверка ведения анал учета по отд объектам ос

8. проверка ос, подлежащей гос регистрации (транспортные ср-ва)

10. проверка полноты и правильности раскрытия информации об ос в отч-ти

11. проверка своевременности постановки на учет в налоговом органе.

Ошибки:

1. отсутствие ос. Отраженных в учете

2. невключение в состав ос объектов, фактически числящиеся с организации

3. отражение на сч 01 активовов, яв-ся капит вложениями

4. отражение на сч 01 объектов, приобретенных для перепродажи

5. отражение в учете ос не по рыночной ст-ти, полученные по договорам дарения

6. невключение в первоначальную ст-ть ос фактич затрат

7. несоответствия данных учет регистров данным, содержащ-ся в системных док-х

8. отсутствие системных док-в.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14898. Діни экстремизм мен терроризм 90.5 KB
  ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМ Мұртаза Жүнісұлы БҰЛҰТАЙ Философия ғылымдарының кандидаты дінтанушы ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМ Ғылым және технология дамудың шырқау шегіне шыққанына және адамзат бірінбірін оңайлықпен тани алатын мүмкіншіліктерге ие б...
14899. Заманауи тұлғалардың ислам дінін қабылдау себептері 50.5 KB
  Мұртаза БҰЛҰТАЙФилософия ғылымдарының кандидатыДінтанушы мәдениеттанушыЗАМАНАУИ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ИСЛАМДIНIН ҚАБЫЛДАУ СЕБЕПТЕРI [1]Ғылым және информация ғасыры деп аталған өткен жүз жылда дамыған мемлекеттердiң азаматтарынан бек көп адам ислам дiнiн өз еркiмен қабылдаған. Ол...
14900. Ислам - әлемдегі бейбітшіліктің кепілі 103.5 KB
  Мұртаза БҰЛҰТАЙФилософия ғылымдарының кандидатыДінтанушы мәдениеттанушыИСЛАМ ӘЛЕМДЕГІ БЕЙБIТШIЛIКТIҢ КЕПIЛI[1]Өткен жолғы Ислам және өркениет газеті №4 Сәуір 2001 ж. Дiни экстремизм мен терроризм деп аталатын мақаламда хақ дін исламның Батыс елдерінде пайда болған әл...
14901. Ислам дініндегі хош көрушілік 79.5 KB
  Мұртаза БҰЛҰТАЙ ҚР Білім қайраткерлері одағының мүшесі ИСЛАМ ДIНIНДЕГI ХОШКӨРУШIЛIК Дін деген ұғымның негізінде зорлықзомбылық болмауы керек бұл хақ діннің ғайрихақ хақ емес діндерден ажырасатын айқын парқы. Дін дегеніміз негізінде иман яғни сенім жататын рух...
14902. Ислам 68 KB
  Мұртаза БҰЛҰТАЙФилософия ғылымдарының кандидатыДінтанушы мәдениеттанушыИСЛАМ [1]Жаратушы ұлық тәңiр Аллаһ Тағалаға иманды және мойынсұнуды бiлдiретiн нағыз бiртәңiрлi монотеист тәухид нанымы негiзiнде пайғамбарымыз Мұхаммед Абдұллаһұлы с.а.у. 569632 тарапынан 609632 жылда
14903. Исламтану және ислам философиясы 95 KB
  Мұртаза БҰЛҰТАЙ Философия ғылымдарының кандидатыДінтанушы мәдениеттанушы ИСЛАМТАНУ Тәухид нанымы негiзiндегi ислам дiнi уә мәдениетiн әдебиетi уә өркениетiн зерттейтiн ғылымдардың жыйынтық аты. Аллаһ Тағалаға тәсiлiм болу берiлу мойынсұну; сәлеметтiлiкте һәм бейбiтшiлiк
14904. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДІН ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫНАСТАРЫ 68.5 KB
  ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДІН ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫНАСТАРЫ[1]Тәуелсіздік жылдарында елімізде орын алған күрделі саясиэкономикалық жаңарулар мен өзгерулер ағымында мемлекет билігінің қайнар көзі болып табылатын халқымыздың рухани өмірі мен діни көзқарастары да бір жағынан толығып
14905. ҚҰРАНДЫ ТҮСІНУ 69.5 KB
  ҚҰРАНДЫ ТҮСІНУ Құран Кәрім Жаратушы тарапынан күллі адамзатқа және өзінен кейінгі замана атаулыға жіберілген ұқсасы жоқ қасиетті кітап. Құран ислам дінінің бастауы бірегей бұлағы. Исламды түсіну үшін Құранды түсіну шарт. Құранды түсінбеген адам исламды да толықтай түс...
14906. ТАРАЗ ─ МҰСЫЛМАН ӨРКЕНИЕТІНІҢ ОРТА АЗИЯДАҒЫ ОРТАЛЫҒЫ 54 KB
  ТАРАЗ ─ МҰСЫЛМАН ӨРКЕНИЕТІНІҢ ОРТА АЗИЯДАҒЫ ОРТАЛЫҒЫ М.А. Утеуов М.С. Бегілдаева Тараз мемлекеттік педагогикалық институты жанындағы Кіші Ғылым Академиясы Жамбыл облыстық Дарын мектепинтернаты Тараз қ. Тараз қазіргі жыл санауымыздан бұрынғы 4241 жылдары Т...