25763

Анализ деловой активности

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Качественными критериями являются: широта рынков сбыта продукции; наличие продукции поставляемой на экспорт; репутация предприятия. уровень эффективности использования ресурсов предприятия. Хозяйственная деятельность предприятия может быть охарактеризована различными показателями основными из которых являются: объем реализации продукции работ и услуг прибыль величина активов предприятия. Эта зависимость означает что экономический потенциал предприятия возрастает по сравнению с увеличением экономического потенциала объем реализации...

Русский

2013-08-17

23.5 KB

1 чел.

Анализ деловой активности.

Стабильность финансового положения в немалой степени зависит от его деловой активности. Анализ деловой активности  может проводиться как на качественном уровне, так и с помощью количественных критериев.

Качественными критериями являются: широта рынков сбыта продукции; наличие продукции поставляемой на экспорт; репутация предприятия.

Количественная оценка дается по двум направлениям:

степень выполнения плана по основным показателям, обеспечение заданных темпов их роста.

уровень эффективности использования ресурсов предприятия.

Хозяйственная деятельность предприятия может быть охарактеризована различными показателями, основными из которых являются: объем реализации продукции (работ и услуг), прибыль, величина активов предприятия.

Оценивая динамику основных показателей, необходимо сопоставимость темпы их изменения. Оптимальным является следующее соотношение:

,

где  -  темп изменения балансовой прибыли,

- темп изменения объема реализации,

- темп изменения суммы активов (капитала).

Эта зависимость означает, что экономический потенциал предприятия возрастает, по сравнению с увеличением экономического потенциала объем реализации возрастает более высокими темпами, а прибыль возрастает опережающими темпами.

Для оценки эффективности использования ресурсов предприятия применяются различные показатели, характеризующие интенсивность использования всех ресурсов и их видов:

коэффициент оборачиваемости вложенного капитала;

скорость оборота собственного капитала;

эффективность использования основных фондов (измеряется показателями фондоотдачи и фондоемкости).

При оценке эффективности использования нематериальных активов следует исходить их того, что темпы роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли должны опережать темпы роста нематериальных активов.   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57810. Римська релігія та культура 107 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати найвизначніші пам’ятки та імена відомих діячів римської культури; давати стислу характеристику окремим пам’ятникам архітектури; співставляти грецьких та римських богів...
57811. Місто Рим та життя його мешканців 123 KB
  Мета: сформувати уявлення про місто Рим та його мешканців, їхнє життя і побут, традиції та систему освіти й виховання; розвивати вміння добувати історичну інформацію з різних джерел працюючи в групах...
57812. Розв’язування систем рівнянь другого степеня із двома змінними 332.5 KB
  Мета: формувати вміння й навички розвязання систем рівнянь із двома змінними ІІго степеня графічним способом із використанням інформаційних технологій; розвивати навички роботи з компютером...
57813. Рівняння. Урок математики для 6 класу 479.5 KB
  Повторити відомості про рівняння; продовжити формувати вміння та навички учнів розв'язувати рівняння, переносячи доданки з однієї частини рівняння в іншу; застосовувати знання і уміння учнів при розв’язуванні нестандартних рівнянь; виявити якості знань і вмінь...
57814. Размножение и развитие растений 56 KB
  Цели урока: обобщение и систематизация знаний учащихся о вегетативном размножении цветковых растений о строении функциях и разнообразии генеративных органов растений цветок плод семя...
57815. Північно-Східна Русь у ХІІ - І пол. ХІV ст 222 KB
  Тип уроку: урок засвоєння нових знань умінь навичок Обладнання: підручник атлас роздатковий матеріал фрагменти фільму Олександр Невський комп’ютерна презентація.
57816. Програмування в середовищі Scratch (Скретч) 265 KB
  Можна орієнтуватися в кольорах скриньок. Верно ли что в графическом редакторе Скретч нельзя сделать рисунок фона сцены вірно ні Чи Вірно що існує 7 способів запуску редактора зображень в Скретче вірно ні...
57817. Слухова сенсорна система 202.5 KB
  Вухо і слух з давнини цікавили вчених. Група Еволюціоністи Вперше орган слуху з’явився у риб –- це внутрішнє вухо яке знаходиться у кістках черепа через які звукові хвилі проникають у внутрішнє вухо.
57818. ЖИВОПИС У ЖИТТІ Т.ШЕВЧЕНКА 358.5 KB
  Мета: ознайомити учнів із багатогранністю творчості Т. Г. Шевченка, акцентуючи увагу на художньому обдаруванні. Обладнання: сцена задекорована під кімнату Т. Г. Шевченка,на стінах якої розміщені копії його картин «Катерина», «Автопортрет»...