25763

Анализ деловой активности

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Качественными критериями являются: широта рынков сбыта продукции; наличие продукции поставляемой на экспорт; репутация предприятия. уровень эффективности использования ресурсов предприятия. Хозяйственная деятельность предприятия может быть охарактеризована различными показателями основными из которых являются: объем реализации продукции работ и услуг прибыль величина активов предприятия. Эта зависимость означает что экономический потенциал предприятия возрастает по сравнению с увеличением экономического потенциала объем реализации...

Русский

2013-08-17

23.5 KB

1 чел.

Анализ деловой активности.

Стабильность финансового положения в немалой степени зависит от его деловой активности. Анализ деловой активности  может проводиться как на качественном уровне, так и с помощью количественных критериев.

Качественными критериями являются: широта рынков сбыта продукции; наличие продукции поставляемой на экспорт; репутация предприятия.

Количественная оценка дается по двум направлениям:

степень выполнения плана по основным показателям, обеспечение заданных темпов их роста.

уровень эффективности использования ресурсов предприятия.

Хозяйственная деятельность предприятия может быть охарактеризована различными показателями, основными из которых являются: объем реализации продукции (работ и услуг), прибыль, величина активов предприятия.

Оценивая динамику основных показателей, необходимо сопоставимость темпы их изменения. Оптимальным является следующее соотношение:

,

где  -  темп изменения балансовой прибыли,

- темп изменения объема реализации,

- темп изменения суммы активов (капитала).

Эта зависимость означает, что экономический потенциал предприятия возрастает, по сравнению с увеличением экономического потенциала объем реализации возрастает более высокими темпами, а прибыль возрастает опережающими темпами.

Для оценки эффективности использования ресурсов предприятия применяются различные показатели, характеризующие интенсивность использования всех ресурсов и их видов:

коэффициент оборачиваемости вложенного капитала;

скорость оборота собственного капитала;

эффективность использования основных фондов (измеряется показателями фондоотдачи и фондоемкости).

При оценке эффективности использования нематериальных активов следует исходить их того, что темпы роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли должны опережать темпы роста нематериальных активов.   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52805. EASTER 85.5 KB
  Jesus Christ, the Son of God, was resurrected (воскрес) and the Cross is a very important symbol. The egg is a symbol of a new life. Easter eggs are mostly red and are very beautiful. People decorate eggs in many ways.
52806. Використання методу проектів на уроках біології 2.75 MB
  Учитель повинен розвивати в учнів навички які потрібні людині ХХІ століття: відповідальність та адаптивність критичне та системне мислення вміння працювати з інформацією та медіазасобами ставити та вирішувати проблеми направленість на саморозвиток творчість і допитливість та інші. Сьогодні більшість учнів мотивована на стійке незалежне цілеспрямоване і самостійне навчання. Метод проектів вимагає ретельної підготовки вчителя оскільки від того наскільки він зможе зацікавити учнів темою проекту буде залежати і результативність роботи...
52807. Менеджмент у підприємницькій діяльності 2.44 MB
  Мета: познайомити з функціями менеджменту складанням бізнесплану; розвиватися вміння практикуватися в прийнятті управлінських рішень організаційній структурі підприємства. Знаючи сильні і слабкі боки свого підприємства економіст може запропонувати найефективнішу стратегію розвитку. Наприклад розпочати кар'єру з позиції рядового бухгалтера і поступово дорости до фінансового директора підприємства. Аналізуючи дані бухобліку економіст шукає шляхи оптимізації бізнесу вираховує слабкі місця у роботі підприємства: фонд...
52808. Education. Schools in Ukraine and Great Britain 1.63 MB
  Aims: To practise the pupils in using the topic words and expressions in speech; To develop the pupils’ skills in listening to the text ignoring unknown words; To develop reading skills; To do creative exercises connected with the texts of reading and listening;
52809. The System of Education in Great Britain 32.5 KB
  Good afternoon, pupils. I’m glad to see you again. How are you today? How is your day going? Great! We heard much about England, and we learn the language of this country, but we have never thought how pupils and students live there. So today we are going to discuss the system of education in Great Britain. I hope we will find out much new information for us. I think we can start.
52810. Єгипет – перлина стародавніх цивілізацій 39.5 KB
  Пояснювати структуру суспільства. Обладнання: роздавальний матеріал Структура єгипетського суспільства атлас контурні карти підручник. Структура суспільства. Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповіді на запитання: Як зрошувалися землі до яких не доходила вода Чому на роботах з осушення і зрошення долини Нілу брало участь усе доросле населення Хто організовував роботу людей давав їм завдання стежив за порядком Структура суспільства Поки шестикласники дають відповіді на поставлені запитання у класі починає...
52811. Розквіт та занепад Давньоєгипетської держави 97.5 KB
  Мета: Сформувати уявлення про передумови перетворення Єгипту в могутню державу; з'ясувати напрямки та наслідки військових походів фараонів; охарактеризувати релігійну реформу; розвивати вміння використовувати історичну карту та висловлювати думку щодо причин занепаду держави. Актуалізація опорних знань учнів Пригадайте коли утворилась Давньоєгипетська держава Хто очолював державу Якою була влада фараона ІІ. до нашої ери фараони дуже багато воювали. Але проводячи військові походи фараони втратили контроль над номархами...