25764

Анализ использования оборотных средств

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

При анализе состояния предприятия большое внимание уделяется анализу интенсивности использования оборотных средств так как именно от скорости превращения их в денежную наличность зависит ликвидность предприятия. Эффективность использования оборотных средств может характеризоваться системой показателей: коэффициент опережения темпов роста объемов продукции работ и услуг над темпами роста остатков оборотных средств; увеличение реализации продукции работ и услуг на 1 рубль оборотных средств; относительной экономией или дополнительным...

Русский

2013-08-17

28 KB

6 чел.

Анализ использования оборотных средств.

При анализе состояния предприятия большое внимание уделяется анализу интенсивности использования оборотных средств, так как именно от скорости превращения их в денежную наличность зависит ликвидность предприятия.

Эффективность использования оборотных средств может характеризоваться системой показателей:

- коэффициент опережения темпов роста объемов продукции (работ и услуг) над темпами роста остатков оборотных средств;

- увеличение реализации продукции (работ и услуг) на 1 рубль оборотных средств;

- относительной экономией или дополнительным увеличением оборотных средств;

ускорением оборачиваемости оборотных средств.

Для измерения оборачиваемости оборотных средств используются следующие показатели:

коэффициент оборачиваемости оборотных средств, характеризует число оборотов, совершенных оборотными средствами за изучаемый период и определяется делением выручки от реализации продукции (работ, услуг) на средний остаток оборотных средств.

продолжительность одного оборота оборотных средств в днях,

сумма оборотных средств, приходящаяся на один рубль реализованной продукции или коэффициент закрепления (загрузки) оборотных средств.

Показатели оборачиваемости оборотных средств сравниваются с аналогичными показателями за предыдущий период или по другим предприятиям.

Показатели оборачиваемости могут исчисляться по всем оборотным средствам в целом и отдельно по материальным оборотным средствам, дебиторской и кредиторской задолженности или частные показатели.

Наиболее важными частными показателями являются:

оборачиваемость производственных запасов в оборотах;

оборачиваемость производственных запасов в днях;

оборачиваемость готовой продукции в оборотах;

длительность оборачиваемости готовой продукции в днях;

оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах;

. длительность оборачиваемости дебиторской задолженности;

оборачиваемость кредиторской задолженности в оборотах;

длительность оборачиваемости кредиторской задолженности

и другие.

Положительно оценивается рост коэффициентов оборачиваемости в оборотах и сокращение продолжительности одного оборота в днях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42302. Проектування приміщення канцелярії з робочими місцями, обладнаними інформаційними системами 33.5 KB
  Стислі теоретичні відомості Оптимальні умови зберігання документів забезпечуються: Наданням для архіву приміщення і проведенням плановопопереджувального ремонту приміщень; Обладнанням приміщення архіву засобами пожежогасіння охоронною і протипожежною сигналізацією; Застосуванням спеціального обладнання для зберігання документів стелажів сейфів коробок і т. Спеціальні приміщення для архіву повинні передбачатися при будівництві адміністративних будівель для організацій у структурі яких діє архів. За відсутності спеціального...
42303. Основи роботи з Mathcad 122.7 KB
  MathCAD працює з документами. З погляду користувача, документ - це чистий лист папера, на якому можна розміщати блоки трьох основних типів: математичні вирази, текстові фрагменти і графічні області. Розташування нетекстових блоків у документі має принципове значення – зліва праворуч і зверху вниз. Математичні вирази До основних елементів математичних виразів MathCAD відносяться типи даних, оператори, функції і керуючі структури.
42304. Облік вхідних документів 30.5 KB
  Київ 2011 Мета роботи оволодіння навичкою розробки і заповнення картин обліку документів. Стислі теоретичні відомості Картка обліку документів складається з комірок обрамлених прямокутників в середину яких вводяться за допомогою інформаційної системи одно або багаторядкові числові і текстові дані. Під час розробки картки обліку документів необхідно керуватися таким: інформація в картці не повинна дублюватися; кожна картка містить інформацію на окрему одну тему; кожна комірка в картці містить окремі відомості по темі картки; щоб...
42305. Характеристики типових динамічних ланок 53 KB
  Дослідити характеристики типових динамічних ланок за допомогою Matlab. Задано ланки і їх передавальні функції. Необхідно скласти блок-схеми і побудувати перехідні характеристики даних ланок.
42306. Исследование и разработка некоторых графических алгоритмов 6.69 MB
  Представлен алгоритм визуализации мелких деталей, основанный на трассировке в карте высот, который отличается от других подобных алгоритмов наличием отражений и использованием нового метода вычисления градиентов текстурных координат. В созданном алгоритме локальной трассировки комбинируется классическая трассировка лучей и метод построения отражений
42307. Дослідження розімкнутої лінійної системи за допомогою середовища MATLAВ 123 KB
  Він повинен включати назва предмета номер і назва лабораторної роботи прізвище та ініціали авторів номер групи прізвище та ініціали викладача номер варіанта короткий опис досліджуваної системи результати виконання всіх пунктів інструкції які виділені сірим фоном див. Визначте смугу пропускання системи найменшу частоту на якій АЧХ стає менше ніж дБ. Побудуйте модель системи в просторі стану.
42308. Хранимые процедуры в MySQL 94 KB
  Введение Хранимые процедуры один из наиболее мощных инструментов предлагаемых разработчикам приложений баз данных MySQL для реализации бизнеслогики. Хранимые процедуры англ stoied proceduies позволяют реализовать значительную часть логики приложения на уровне базы данных и таким образом повысить производительность всего приложения централизовать обработку данных и уменьшить количество кода необходимого для выполнения поставленных задач. Помимо этих широко известных преимуществ использования хранимых процедур общих для большинства...
42309. ОПРЕДЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ С ПОМОЩЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО МАЯТНИКА 246 KB
  Пусть – длина нити маятника т – его масса. Если пренебречь силами сопротивления движению то на тело маятника действуют две силы: сила тяжести и натяжение нити . В проекции на направление касательной уравнение движения маятника запишется так: 1 Знак минус возникает потому что проекция силы противоположна направлению отклонения...