25764

Анализ использования оборотных средств

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

При анализе состояния предприятия большое внимание уделяется анализу интенсивности использования оборотных средств так как именно от скорости превращения их в денежную наличность зависит ликвидность предприятия. Эффективность использования оборотных средств может характеризоваться системой показателей: коэффициент опережения темпов роста объемов продукции работ и услуг над темпами роста остатков оборотных средств; увеличение реализации продукции работ и услуг на 1 рубль оборотных средств; относительной экономией или дополнительным...

Русский

2013-08-17

28 KB

6 чел.

Анализ использования оборотных средств.

При анализе состояния предприятия большое внимание уделяется анализу интенсивности использования оборотных средств, так как именно от скорости превращения их в денежную наличность зависит ликвидность предприятия.

Эффективность использования оборотных средств может характеризоваться системой показателей:

- коэффициент опережения темпов роста объемов продукции (работ и услуг) над темпами роста остатков оборотных средств;

- увеличение реализации продукции (работ и услуг) на 1 рубль оборотных средств;

- относительной экономией или дополнительным увеличением оборотных средств;

ускорением оборачиваемости оборотных средств.

Для измерения оборачиваемости оборотных средств используются следующие показатели:

коэффициент оборачиваемости оборотных средств, характеризует число оборотов, совершенных оборотными средствами за изучаемый период и определяется делением выручки от реализации продукции (работ, услуг) на средний остаток оборотных средств.

продолжительность одного оборота оборотных средств в днях,

сумма оборотных средств, приходящаяся на один рубль реализованной продукции или коэффициент закрепления (загрузки) оборотных средств.

Показатели оборачиваемости оборотных средств сравниваются с аналогичными показателями за предыдущий период или по другим предприятиям.

Показатели оборачиваемости могут исчисляться по всем оборотным средствам в целом и отдельно по материальным оборотным средствам, дебиторской и кредиторской задолженности или частные показатели.

Наиболее важными частными показателями являются:

оборачиваемость производственных запасов в оборотах;

оборачиваемость производственных запасов в днях;

оборачиваемость готовой продукции в оборотах;

длительность оборачиваемости готовой продукции в днях;

оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах;

. длительность оборачиваемости дебиторской задолженности;

оборачиваемость кредиторской задолженности в оборотах;

длительность оборачиваемости кредиторской задолженности

и другие.

Положительно оценивается рост коэффициентов оборачиваемости в оборотах и сокращение продолжительности одного оборота в днях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22696. Вільні економічні зони в Україні 35.5 KB
  На Україні існують вільні ВЕЗ чи спеціальні СЕЗ економічні зони та території пріоритетного розвитку ТПР і являють собою частину території України на якій встановлюються i діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування i дії законодавства України. 2001 року зареєстровано: 11 СЕЗ і 9 ТПР. Загальна територія на яку поширюється режим СЕЗ та ТПР 105 території України. Кількість областей України на які поширюються режим СЕЗ та ТПР 12.
22697. Проблеми тінізації Економіки України та її олігархізації 23 KB
  Світовою практикою доведено: чим слабша держава тим вищий ступінь тінізації економіки. Зв'язок між традиційними проявами тіньової економіки: корупція відмивання коштів поширення сфери дії кримінальних угруповань діяльність €œфіктивних фірм€ поширення проявів тінізації національної економіки в цілому. Автор робить висновок що будьякі прояви нелегальної економіки які не знаходять відповідної протидії з боку органів державної влади не тільки спотворюють пропорції розширеного відтворення виробництва а й знецінюють демократичні...
22698. Національний банк України 24.5 KB
  2 Забезпечити високий рівень довіри в суспільстві до банків завдяки створенню дієвої системи нагляду за банківською діяльністю системи захисту інтересів вкладників та інвесторів системи оперативного кредитування комерційних банків з метою підвищення їх ліквідності. 3 Забезпечити високий ступінь незалежності і самостійності НБУ в проведенні монетарної політики з питань що стосуються сталості грошей чітко розмежувати кредитну діяльність банківської системи і фінансову діяльність уряду виключити пряме кредитування НБУ бюджетних витрат...
22699. Залучення іноземних інвестицій в Україну 27 KB
  На приплив іноземних інвестицій можна впливати лише побічно а саме: шляхом приведення інституційних та правових норм в Україні відповідно до міжнародних вимог. Для залучення іноземних інвестицій в Україну та їх ефективного використання необхідно: 1. На державному рівні відмовитися від мети залучення іноземних інвестицій будьякою ціною тобто не ставити іноземні компанії в більш привілейоване положення ніж національні.
22700. Ситсема держорганів, щ о регулюють ЗЕД 34 KB
  ситсема держорганів щ о регулюють ЗЕД Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється для того щоб забезпечити: 1 захист економічних інтересів України та законних інтересів субєктів зовнішньоекономічної діяльності; 2 створення рівних можливостей для субєктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій; 3 заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності....
22701. Експорт та імпорт України 26.5 KB
  Існує заборона експорту або імпорту того чи іншого товару для захисту національних інтересів економічна безпека захист культурних цінностей фінансові положення тощо. Сьогодні ні розміри експорту ні його структура не можуть задовольнити Україну. Розміри експорту поки що недостатні: в 1995 р. У його структурі найбільшу частку мають сировина матеріали і товари народного споживання 876; машини і устаткування 103 інші товари у тому числі послуги 21 що вказує на дуже неефективну структуру експорту оскільки майже 90 його...
22702. Структурна політика розвитку 35.5 KB
  сукупних економічних проблем які виникають внаслідок структурних зрушень всередині галузей народного господарства та між ними регіонами і між групами підприємств структурна політика розвитку.Структурна політика розвитку використовується там і тоді де і коли виникає потреба у скороченні періоду адаптації галузей і регіонів до необхідних змін макроекономічної структури та коли структурні зрушення мають стати соціально вигідними для економічних суб'єктів. Заходи держави орієнтовані на галузі народного господарства визначаються як галузева...
22703. Зовнішньоекономічна діяльність 26 KB
  ЗЕЗ це комплексна система різних форм міжнародного співробітництва. ЗЕЗ категорія історична: продукт цивілізації виникає з появою держави та розвивається разом з нею. ЗЕЗ виступають елементом зростання та прискорення. В залежності від ефективності ЗЕЗ розглядають класифікацію.