25765

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Активы группируют по степени их ликвидности и располагают в порядке убывания ликвидности. В зависимости от степени ликвидности активы предприятия разделяются на следующие группы: А1наиболее ликвидные активы это все статьи денежных средств и краткосрочные финансовые вложения ценные бумаги. А2 быстро реализуемые активы это дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. А3 медленно реализуемые активы это запасы за минусом статьи Расходы будущих периодов налог на добавленную...

Русский

2013-08-17

28 KB

1 чел.

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью давать оценку кредитоспособности предприятия.

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу с обязательствами по пассиву. Активы группируют  по степени их ликвидности и располагают  в порядке  убывания ликвидности. Пассивы группируют  по срокам их погашения и располагают в  порядке возрастания сроков.

В зависимости от степени ликвидности активы предприятия разделяются на следующие группы:

А1-наиболее ликвидные активы - это все статьи денежных средств и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги).

А2- быстро реализуемые активы - это дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

А3- медленно реализуемые активы - это запасы за минусом статьи «Расходы будущих периодов», налог на добавленную стоимость и прочие оборотные активы.

А4- труднореализуемые активы – это внеоборотные активы и дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств группируются следующим образом:

П1- наиболее срочные обязательства – это кредиторская задолженность, задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства.

П2 –краткосрочные пассивы - это краткосрочные кредиты и займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

П3- Долгосрочные пассивы - это долгосрочные кредиты и займы,  прочие долгосрочные обязательства.

П4 –Постоянные пассивы – это «Капитал и резервы», «Доходы будущих периодов» и «Резервы предстоящих расходов».

Чтобы обеспечить баланс актива и пассива, постоянные пассивы следует уменьшить на сумму по статье  «Расходы будущих периодов».

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по активу и пассиву.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие отношения:

А1>= П1;  А2>= П2;  А3>= П3;  А4<= П4.

В случаях, когда одно или несколько неравенств системы имеют противоположный знак от зафиксированного в оптимальном варианте, ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14874. Қазақтың ас беру дәстүрі: әлеуметтік-саяси қызметі (XVIII–XIX ғғ. деректері бойынша) 241 KB
  Қазақтың ас беру дәстүрі: әлеуметтіксаяси қызметі XVIII–XIX ғғ. деректері бойынша КІРІСПЕ Тақырыптың өзектілігі. Қазақ қоғамының әлемдік тарих үрдісінің бір саласы ретінде өзінің өткенінде жүйелі ой елегіне түспеген зерттелмеген зерттелсе де біртекті бағасына ие бол...
14875. ҚАЗАҚ БИI 48 KB
  ҚАЗАҚ БИI Қазақ би өнерiнiң түп тамыры ғасырлар қойнауынан нәр алатыны белгiлi. Бүгiнде бишiлер де би ансамбльдерi де би студиялары да жоқ емес баршылық. Бiрақ кәсiби жеке бишiлерiмiз саусақпен санарлықтай. Менi көптен берi осы мәселе ойландырады. Бiздiң би әлi әлемге таныла
14876. ҚАЗАҚТЫҢ ДӘСТҮРЛІ МӘДЕНИЕТІ 47 KB
  Ақселеу Сейдімбек Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры филология ғылымдарының докторы ҚАЗАҚТЫҢ ДӘСТҮРЛІ МӘДЕНИЕТІ Адамзат баласы жасаған мәдениет екі түрге бөлінетінін білесіздер. Біріншісі – рухани мәдениет екіншісі – материа...
14877. Қазақтың зергерлік бұйымдары 135 KB
  Қазақтың зергерлік бұйымдары Тұмарша Бойтұмар Бұл – ырымдық зат. Оған кезкелген бұйым ұлутас сүйек т. б. немесе арнайы жасалған қымбат заттар да алынған оларға жазу жазылып бедер суреттер түсірілген. Бойтұмарды алқаға кішкене қорапшаға әмиянға салатын болған. ...
14878. Қазақтың ұлттық киімдері 80.5 KB
  Қазақтың ұлттық киімдері Автор: Мақсұтбек СҮЛЕЙМЕН Рухыңды көтеріп ізгілікке тәрбиелейді Киізден жасалатын киімдер 1. Байпақ. 2. Кебенек. 3. Киіз етік. 4. Киіз қалпақ. 5. Пима. Теріден жасалатын киімдер Сырт киімдер: Аба; Бота ішік; Жарғақ; Тайжақы; Тақыр шалбар; Тон. ...
14879. Қазақтың ұлттық киімдері. А.К. Құрманалиева 43 KB
  Қазақтың ұлттық киімдері А.К. Құрманалиева № 124 арнайы мектептің қазақ тілі пәнінің мұғалімі Сабақтың тақырыбы: Ұлттық киімдер қорытынды сабақ Сабақтың мақсаты: Білімділік мақсаты: Оқушылардың қазақтың ұлттық киімдері туралы алған мағлұматтар
14880. Қазақтың ұлттық ойындарының зерттелуі 63.5 KB
  Қазақтың ұлттық ойындарының зерттелуі 1. Ұлттық ойындарды оқу және тәрбие үрдісінде пайдаланудың өзектілігі Қоғамымыздың іргетасын нығайту үшін бүгінгі жастарға үлгілі өнегелі тәрбие беру қазіргі міндеттердің бірі. Оқушыда жалпы адамзаттық құндылықтар мен
14881. ҚҰРБАН АЙТ – ҰЛТТЫҚ МЕРЕКЕ 97 KB
  ҚҰРБАН АЙТ ҰЛТТЫҚ МЕРЕКЕ Құрбандық шалу Құрбан – араб тілінде €œжақындау€ дегенді білдіреді яғни жасаған сауап істер арқылы жүректі тазартып Аллаға жақындай түсу. Ал шариғаттағы терминдік мағынасы – €œшарттарымен санаса отырып құлшылық ниетімен мал бауыздау€
14882. МӘДЕНИ МҰРАЛАРДЫҢ ТҮРКІЛІК ТАРИХТЫ ЗЕРТТЕУДЕГІ ҮЛЕСІ 70.5 KB
  МӘДЕНИ МҰРАЛАРДЫҢ ТҮРКІЛІК ТАРИХТЫ ЗЕРТТЕУДЕГІ ҮЛЕСІ Ф.К. Қайырханова Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясы Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Алматы қ. Қазақстанның қазіргі тәуелсіздік кезеңіндегі тарихи дамуында қоғамның мәдени саласының...