25768

Анализ отчета о движении денежных средств

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Отчет о движении денежных средств это динамический отчет который методами балансовых обобщений определенных хозяйственных операций отчетного периода объясняет в существенных аспектах поступление и выбытие реальных финансовых средств. Данные отчета о движении денежных средств в сочетании с показателями других форм отчетности: 1.показывают способность организации к генерированию денежных средств в результате совершения хозяйственных операций и тем самым представляют уровень кредитоспособности организации; 4.

Русский

2013-08-17

29 KB

14 чел.

Анализ отчета о движении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств – это динамический отчет, который методами балансовых обобщений определенных хозяйственных операций отчетного периода объясняет в существенных аспектах  поступление и выбытие реальных финансовых средств. Он ориентирован на раскрытие для внешних пользователей бухгалтерской отчетности  дополнительных сведений о финансовом положении организации.

Данные отчета о движении денежных средств в сочетании с показателями других форм отчетности:

      1. отражают масштабы денежного оборота организации;

      2. раскрывают обстоятельства того, как исполнены обязательства организации перед собственниками, деловыми партнерами, государством, персоналом.

      3.показывают способность организации к генерированию денежных средств в результате совершения хозяйственных операций  и тем самым представляют уровень кредитоспособности организации;

      4.позволяют установить причины и размеры расхождений между приростом денежных средств и чистой прибылью организации;

       5.позволяют контролировать процесс обслуживания долговых обязательств и создания необходимых резервов по погашению основной суммы долга.

Отчет о движении денежных средств построен по принципу балансового уравнения:  остаток на начало отчетного периода + поступление нарастающим итогом с начала отчетного  периода  = направлено (израсходовано, уплачено) нарастающим итогом с начала отчетного года + остаток на конец отчетного периода.

Отчет позволяет увязать между собой балансовые суммы остатков денежных средств с суммой оборотов денежной массы, раскрыть источники и характер денежных оборотов организации, охарактеризовать эффективность оборота денежного капитала.

Наиболее важным элементом отчета о движении денежных средств является информация о поступлении и расходовании денежных сумм в связи с осуществлением операционной (текущей) деятельности.

Остаток денежных средств предприятия, в зависимости от порядка его расчета, может быть  выражен одним из трех показателей: начальный остаток денежных средств, чистый остаток денежных средств (разница между поступившими и израсходованными денежных средствами) и конечный остаток денежных средств.

Показатели остатка денежных средств характеризуют результат движения денежных средств предприятия. Эти показатели  находятся в прямой взаимозависимости и взаимообусловленности с показателями денежных потоков.

Сумма чистого остатка денежных средств предприятия определяется входящим и исходящим денежными потоками. Конечный остаток денежных средств является показателем возможности предприятия своевременно гасить текущие  обязательства в денежной форме.

При организации анализа денежных потоков акцент можно делать как на конечном остатке денежных средств, так и  на их чистом остатке.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10698. Вершники - Яновський Юрій - Роман у новелах 18.03 KB
  Вершники Яновський Юрій Роман у новелах Шаланда в морі Трамонтан дмухав з берега був місяць січень чи лютий море замерзло на сотню метрів на морі розходилися хвилі на обрії вони були чорні з білими гривами добігали до берега напроти вітру вітер збивав з них бі
10699. Україна в огні - Довженко Олександр 14.55 KB
  Україна в огні Довженко Олександр Умовно твір поділяється на три частини. Перша відступ Червоної Армії друга німецька окупація та партизанський рух третя наступ. Починається кіноповість досить мирною картиною: родина колгоспника Запорожця батько Лаврін мат
10700. Зачарована Десна - Довженко Олександр - Кіноповість 14.81 KB
  Зачарована Десна Довженко Олександр Кіноповість Зачарована Десна не має чіткого сюжету. Вона складається з окремих спогадів що нагадують новели які розповідають про буденне життя людей хліборобів про їхню важку і важливу працю. На початку твору автор зазначає що...
10701. Момент (Із оповідань тюремної Шехерезади) - Винниченко Володимир 15.27 KB
  Момент Із оповідань тюремної Шехерезади Винниченко Володимир Було це навесні. Герой оповідач їхав зі своїм другом контрабандистом до кордону. Йому треба було обовязково перейти кордон ні дожидаючи ночі. Семен людина серйозна сказав що це неможливо можуть убити. ...
10702. Подвійне коло (за романом Ю. І. Яновського Вершники) 14.65 KB
  Подвійне коло за романом Ю. І. Яновського Вершники Ідейний смисл назви новели Подвійне коло за романом Ю. І. Яновського Вершники Подвійне коло це назва першої новели роману Ю. Яновського Вершники. Трагічні події описані в ній: п'ять братів Половців зустрічаються
10703. Тигролови - Багряний Іван. Твір до ЗНО 20.01 KB
  Тигролови Багряний Іван Дихаючи полумям і димом летів на схід дракон. У вагонах коробках він віз тисячі людей на каторгу. Інколи спецешелон зупинявся і тоді сам начальник поїзда біг і перевіряв чи на місці арештований Григорій Многогрішний. Коли приїхали на місце д...
10704. Хвильовий Микола. Я (Романтика) Цвітові яблуні 19.09 KB
  Я Романтика Хвильовий Микола Цвітові яблуні З далекого туману з тихих озер загірної комуни шелестить шелест: то йде Марія. Я виходжу на безгранні поля проходжу перевали і там де жевріють кургани похиляюсь на самотню пустельну скелю. Я дивлюсь в даль. Тоді дума за
10705. Сом - Вишня Остап 15.88 KB
  Сом Вишня Остап За славним містом Енськом на Харківщині тече річка Оскіл що впадає у Північний Донець. її заплава розбивається на кілька рукавів зарослих густими очеретами верболозом соковитою травою. І скрізь силасиленна озеречок вкритих густою зеленою ряскою..
10706. Мина Мазайло - Куліш Микола - Комедія 17.74 KB
  Мина Мазайло Куліш Микола Комедія Перша дія 1 Розмова Рини Мазайло з її подругою Улею з якої зясовується що у родині Мазайла відбуваються сварки через сторичне питання. Мокій Мазайло дуже захоплюється українською мовою і хоче переробити своє прізвище на МазайлоКв...