25770

Анализ платежеспособности (ликвидности) предприятия

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Коэффициент абсолютной ликвидности он показывает какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить за счет денежных средств. Коэффициент критической ликвидности или промежуточного покрытия он показывает какая часть краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах в краткосрочных ценных бумагах а также поступления по расчетам дебиторская задолженность до 12 месяцев. Коэффициент покрытия или текущей ликвидности.

Русский

2013-08-17

26.5 KB

1 чел.

Анализ платежеспособности (ликвидности) предприятия.

    Для анализа платежеспособности предприятия используют следующие показатели:

    1.Коэффициент абсолютной ликвидности, он показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить за счет денежных средств.

     2. Коэффициент критической ликвидности или  промежуточного покрытия, он показывает, какая часть краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступления по расчетам (дебиторская задолженность до 12 месяцев).

3. Коэффициент покрытия  или текущей ликвидности. Он показывает, какую часть текущих обязательств можно погасить, мобилизовав все оборотные средства, и позволяет установить, в какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Минимальное его значение равно единице.

4. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами  характеризует наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Определяется отношением величины собственных оборотных средств к сумме оборотных активов.

Используя данные коэффициенты, в целом можно отнести предприятие к тому или иному классу кредитоспособности. Однако практическое применение их затруднено, так как не установлены нормативные значения коэффициентов ликвидности для предприятий различной отраслевой принадлежности, нет алгоритма расчета обобщающего критерия.

Поэтому каждый из приведенных коэффициентов необходимо оценивать в динамике.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35393. Основи теорії держави та права 113.5 KB
  Держава - це суверенна політико-територіальна організація влади певної частини населення в соціальна неоднорідному суспільстві, що має спеціальний апарат управління і примусу, здатна за допомогою права робити свої веління загальнообовязковими для населення всієї країни, а також здійснювати керівництво та управління загальносуспільними справами.
35394. тематика Розглянута та схвалена Розроблені викладачем на засіданні ци. 5 MB
  Сошина 2007 Практична робота №14 Тема: Використання редактора реєстру. Мета: Ознайомитися з редактором реєстру Windows XP навчитися здійснювати пошук інформації в реєстрі а також здійснювати зміни в реєстрі. На цьому практичному занятті ви використаєте Редактор реєстру Regіstry Edіtor для перегляду інформації в реєстрі. Ви використаєте команду Знайти Fіnd Редактори реєстру Regіstry Edіtor для пошуку певного слова в назвах розділів а також внесете зміни до реєстру додавши нове значення.
35395. Створення і запуск програми на асемблері 97.5 KB
  Яка інформація знаходиться у файлі лістингу Містить код асемблера початкової програми а також розширену інформацію про цей код. Крім того в кінці лістингу TSM формує таблиці з інформацією про мітки і сегменти використовувані в програмі. Якщо є помилки або сумнівні ділянки коду то TSM включає в кінець лістингу повідомлення про них. Крім того що дуже зручно ці ж повідомлення включаються в текст лістингу безпосередньо після помилкового рядка.
35396. Культура Древнего Китая 703.71 KB
  Корни китайской культуры уходят глубоко в древность. Уже в 3-м —-м тысячелетии до н. э. Китай был обширной страной, где владели пахотными орудиями, умели строить дома, крепости и дороги, торговали с соседними странами, плавали по рекам и отваживались выходить в море
35397. Резервування і ініціалізація памяті 54.5 KB
  Мета: Навчитися резервувати і ініціалізувати память під програми на асемблері. Це основна команда пересилки даних. Вона реалізує найрізноманітніші варіанти пересилки. Відзначимо особливості застосування цієї команди.
35398. Програмування арифметичних дій 43.5 KB
  Мета: Навчитися резервувати і ініціалізувати память під програми на асемблері.
35399. Тема: Програмування арифметичних дій множення і розподіл. 53.5 KB
  Індивідуальне завдання Скласти програму яка знайде приватне чисел 99 і 9. Множення двійкових чисел без знаку. Для множення чисел без знаку призначена команда mul сомножитель_1 Розташування операндів і результату при множенні. Перший співмножник Другий співмножник Результат Байт L 16 бітів в АХ: L молодша частина результату; АН старша частина результату Слово АХ 32 біти в парі DX:X: АХ молодша частина результату; DX старша частина результату Подвійне слово ЕАХ 64 біти в парі EDX:EX: ЕАХ молодша частина результату; EDX ...
35401. Тема: Програмування арифметичних виразів. 443 KB
  Розташування операндів і результату при множенні. Перший співмножник Другий співмножник Результат Байт L 16 бітів в АХ: L молодша частина результату; АН старша частина результату Слово АХ 32 біти в парі DX:X: АХ молодша частина результату; DX старша частина результату Подвійне слово ЕАХ 64 біти в парі EDX:EX: ЕАХ молодша частина результату; EDX старша частина результату Розподіл чисел із знаком і помилки що виникають в результаті розподіли Для розподілу чисел із знаком призначена команда idiv дільник Для цієї команди...