25825

Дефекты языка

Доклад

Биология и генетика

Дефекты языка. К аномалиям развития языка относится прежде всего полное его отсутствие или аглоссия; недоразвитие языка микроглоссия или ненормально большой язык макроглоссия. Сравнительно частым дефектом развития является врождённое укорочение уздечки языка. При этом дефекте движения языка могут быть затруднены т.

Русский

2013-08-17

13.97 KB

24 чел.

42. Дефекты языка.

Язык – главный артикуляционный орган и дефекты его развития существенно снижают возможности освоения звукообразования. К аномалиям развития языка относится, прежде всего, полное его отсутствие, или аглоссия; недоразвитие языка (микроглоссия) или ненормально большой язык (макроглоссия). Сравнительно частым дефектом развития является врождённое укорочение уздечки языка. При этом дефекте движения языка могут быть затруднены, т. к. слишком короткая уздечка тянет его ко дну полости рта, нарушая его артикуляционную функцию.

К числу редких аномалий принадлежит расщепление языка, которое иногда сочетается с расщеплением губ и нёба.

Короткая подъязычная связка (уздечка языка короткая) — врожденный дефект, заключающийся в укорочении уздечки языка (подъязычной связки); при этом дефекте движения языка могут быть затруднены. Частая причина нарушения произношения звуков верхнего подъема языка.

Нарушения подвижности языка при парезах и параличах, а также при врожденном чрезмерном его развитии (макроглоссия — массивный язык) или недоразвитии (узкий — микроглоссия). В норме язык выполняет все необходимые для артикуляции звуков речи движения: легко уплощается, выгибается, поднимается к верхним альвеолам, опускается к нижним альвеолам, совершает круговые движения (облизывание верхней и нижней губы), сворачивается в трубочку и даже поворачивается в вертикальную плоскость.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18119. Вступ до технології Enterprise JavaBeans 50 KB
  Тема 4: Вступ до технології Enterprise JavaBeans Java Platform Enterprise Edition чи Java EE раніше відома як Java 2 Platform Enterprise Edition чи J2EE до версії 1.5 це програмна платформа частина Javaплатформи для розробки і запуску розподілених Javaпрограм з багаторівневою архітектурою що базуються на ком
18120. Транзакції в мові SQL 88.5 KB
  Тема 5: Транзакції в мові SQL Що таке транзакція Транзакція transaction може бути визначена як логічна послідовність операцій над даними яка розглядається як окрема цілісна частина роботи. У транзакції робляться або всі зміни або жодної. Транзакції підтримують ACIDвластиво
18121. Збережені процедури в Interbase/Firebird 52.5 KB
  Тема 6: Збережені процедури в Interbase/Firebird Збережені процедури Stored procedures це програми які зберігаються в метаданих бази даних і виконуються на сервері. Прикладні програми можуть викликати stored procedure для виконання заданих в них операцій. Є два види збережених процеду
18122. Java Persistence API 77.5 KB
  PAGE 1 Тема 7: Java Persistence API Java Persistence API забезпечує object/relational mapping для роботи з реляційними даними в Javaпрограмах. Java Persistence складається з трьох частин: Java Persistence API Мови запитів Query language Метаданих для object/relational mapping Entities Entity це легковісний ...
18123. JavaServer Faces (JSF) 174 KB
  Тема 8: JavaServer Faces JSF Технологія JavaServer Faces це серверний framework для webпрограм що розробляються на Java. Основні компоненти JavaServer Faces такі: API для представлення UIкомпонентів і керування їх станом; обробки подій; серверної валідації; конверсії даних; визначення навігації по
18124. Spring Framework 86 KB
  Тема 9: Spring Framework Spring є Java framework який надає розробнику сукупність сервісів для побудови масштабованих J2EE програм. Spring реалізує в собі концепцію MVC. Inversion of Control IoC Іноді можна почути терміни Inversion of Control та Dependency Injection як взаємозамінні але це не зовсім вірно. Inversion of Co...
18125. Struts Framework 175 KB
  Тема 10: Struts Framework Apache Struts це opensource framework для розробки Java EE web програм. В ньому використовується і розширюється Java Servlet API та надається базова інфраструктура для реалізації програми на основі шаблону проектування design pattern MVC. Базова платформа для використання Struts 2 вклю...
18126. Предмет та задачі фізичної електроніки 246.27 KB
  Предмет та задачі фізичної електроніки Що таке фізична електроніка Що за розділ фізики Так от: це наука котра займається вивченням властивостей електронів та іонів при швидкостях набагато менших швидкості світла. Фізична електроніка вивчає рух електронів та іонів у в...
18127. Розподіл електронів в твердому тілі за енергіями 879.5 KB
  Розподіл електронів в твердому тілі за енергіями Спочатку цей розподіл було знайдено чисто експериментально Фермі та Діраком. Задача полягає в тому щоб знайти число електронів що мають енергії в інтервалі Е Е dE тобто знайти функціюзакон розподілу електронів за е