25844

Аудит расчетов с зависимыми (дочерними) обществами

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

; организован ли бухгалтерский учет совместной деятельности у одного из участников по доверенности сторон раздельно от его собственного учета раздельный учет раздельный баланс; правильность отражения в учете операций по совместной деятельности; правильность отражения в учете разницы между договорной и балансовой стоимостью имущества переданного в совместную деятельность; правильность распределения прибыли и начислений а также уплаты налогов по результатам совместной деятельности. Проверяя учет внутрихозяйственных расчетов счет 79...

Русский

2013-08-17

29 KB

1 чел.

Аудит расчетов с зависимыми (дочерними) обществами

При проверке расчетов с дочерними (зависимыми) обществами и операций по договорам простого товарищества (счета 60, 62, 75, 58) необходимо установить:

  •  правильность и обоснованность оформления юридических документов, определяющих статус дочернего общества организации (учредительные документы, положения, решения);
  •  правильность оформления, своевременность и обоснованность проведения расчетов с дочерними обществами;
  •  имеются ли договоры простого товарищества (о совместной деятельности), правильность и обоснованность их составления (кто участники договора, предмет договора, цель, форма участия сторон, порядок распределения прибыли и имущества и т.д.);
  •  организован ли бухгалтерский учет совместной деятельности у одного из участников по доверенности сторон раздельно от его собственного учета (раздельный учет, раздельный баланс);
  •  правильность отражения в учете операций по совместной деятельности;
  •  правильность отражения в учете разницы между договорной и балансовой стоимостью имущества, переданного в совместную деятельность;
  •  правильность распределения прибыли и начислений, а также уплаты налогов по результатам совместной деятельности. Здесь следует помнить, что налог с прибыли, полученной от совместной деятельности, и налог на имущество каждый из участников платит самостоятельно. Что касается НДС, налога на пользователей автомобильных дорог, иных налогов, отчислений во внебюджетные фонды, то они начисляются там, где возникает налогооблагаемая база (то есть у участника, ведущего учет общих дел).

Проверяя учет внутрихозяйственных расчетов (счет 79), необходимо установить правильность:

  •  организации и ведения учета расчетов на счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты» по выделенному имуществу (следует помнить, что в данном случае не возникает объекта налогообложения, хотя иногда органы налогового контроля необоснованно применяют финансовые санкции к организациям якобы за сокрытый объект по НДС);
  •  отражения операций по текущим операциям с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями, выделенными на отдельные балансы;
  •  организации и ведения аналитического учета по операциям с каждым подразделением. Здесь следует иметь в виду, что в балансе организации внутрихозяйственные расчеты не показываются.

Источниками информации являются договоры, решения или соглашения, акты приемки-передачи, накладные, расчетно-платежные документы, данные журнала-ордера № 8-АПК, машинограмм, Главной книги и отчетности организации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54102. ЛЮДИНА - ЧАСТИНА ВСЕСВІТУ 45.5 KB
  Навчити учнів висловлювати своє судження про людину як частину природи; виховувати почуття любові до навколишнього середовища дбайливого ставлення до природних ресурсів України; розвивати звязне мовлення уміння колективної праці. По закінченні діалогу кожен бажаючий зможе висловити свою думку з того и іншого питання перед класом Робота в парах Хто називається людиною Хто називається культурною людино Чи самотня людина на Землі Що таке природа Чи може людина існувати окремо...
54103. СЦЕНАРІЙ СВЯТА «НАШ ЛЬВІВ» (для учнів четвертих класів) 293.5 KB
  По центру напис Наш Львів. ВЕДУЧІ: показ кадрів із фільму Наш Львів на екрані що супроводжу ються словами ведучих Це місто ще й досі не можуть поділити народиякі вважають його своїм. Княжий Львів кажуть українці.
54105. Здрастуй, господине Масляна! 350 KB
  3й скоморох Кожен рік сього числа Як гласить Наказник Дітям всім цієї школи Слід іти на празник передав Наказ 2му скомороху 4й скоморох Неодмінно мають всі Заспівати гімн Зимі І з пошаною до бору Проводити її з двору 5й скоморох Сонце в небі радо всміхається До нас Масляна повертається Раптом до залу вбігає Баба Яга в подраному кожусі з метлою в руках. Під музику входить Масляна Танок Масляни. Масляна Ой ВенаЮ Весна сонця ясного не давай Весна дощу рясного А давай нам сонечка дзвоничка Та веселощів цілу...
54106. Криза грецької державності та піднесення Македонії 117 KB
  Мета: Розглянути причини занепаду Греції й піднесення Македонії; дати уявлення про Македонію як велику військову державу; Удосконалити навички роботи з підручником установлення причиннонаслідкових зв'язків удосконалити навички складання плану пункту параграфа. Філіп І Завоювання Греції Македонією. Кого вони зображували За якими історичними джерелами ми можемо скласти уявлення про живопис Стародавньої Греції Яку роль відіграло мистецтво Стародавньої Греції в розвитку світової культури Переконавшись у якості знань здобутих учнями на...
54107. Криза грецької державності та піднесення Македонії 53.5 KB
  У середині ІУст.до н.е. становище грецьких міст-держав погіршилося внаслідок війни з персами, незалежність в якій вони зберегли, але понесли тяжких втрат, а також через внутрішні конфлікти та політичну роздробленість. Саме в цей час, зміцніла та почала процвітати Македонія, яка і скористалася ослабленням Греції.
54108. Базовые функции культуры 35 KB
  Человекотворческая функция. или гуманистическая функция. цицерон говорил о ней - cultura animi - возделывание, взращивание духа. бердяев считал, что судьбу нашего отечества должны решать люди с обновленным духом, иной волей к преображению жизни. все остальные функции так или иначе связаны с этой и даже вытекают из нее.
54109. День матері, Година спілкування 34 KB
  З часом воно поширилось і в інші країни світу. В Україні це свято відзначають вже 83 роки. Особливо готуються до цього свята діти. Вони дарують матусям власноруч виготовленні сувеніри та багато теплих, ласкавих та ніжних слів. Дякують за тепло, турботу та безмежну любов своїх матусь).