25854

Взаимосвязь финансового и управленческого учета

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Аналитическая информация управленческого учета используется исключительно для внутреннего управления. Такое подразделение бухгалтерского учета можно объяснить тем что в принципе вся система бухгалтерского учета является составной частью управленческой системы организации. Общепринятые принципы финансового учета могут действовать также и в управленческом учете поскольку руководители предприятий в своей деятельности не могут руководствоваться исключительно непроверяемыми субъективными оценками и мнениями.

Русский

2013-08-17

26 KB

0 чел.

Взаимосвязь финансового и управленческого учета

Для всестороннего и полного понимания сущности управленческого учета нельзя обойти вниманием вопрос о взаимодействии и соотношении финансового и управленческого учетов. Как ранее было отмечено, бухгалтерский учет наряду с оперативным, статистическим и налоговым входит в общую учетную систему хозяйствующего субъекта и подразделяется на две части: финансовый и управленческий объектом которого выступают затраты и доходы организации. Аналитическая информация управленческого учета используется исключительно для внутреннего управления. В финансовом же учете в основном собирается информация, не являющаяся коммерческой тайной организации, в связи с чем ее представляют также внешним пользователям. Такое подразделение бухгалтерского учета можно объяснить тем, что в принципе вся система бухгалтерского учета является составной частью управленческой системы организации. При использовании терминов «финансовый учет» основной упор делается на учетные процедуры. Управленческий же учет не ограничивается только учетными процедурами и широко использует другие функции управления (планирование прогнозирование, контроль и пр.).

Между управленческим и финансовым учетом много общего, поскольку оба они используют информацию учетной системы предприятия. Одним из разделов этой системы является учет затрат и доходов, необходимый как в финансовом, так и в управленческом учете. Общепринятые принципы финансового учета могут действовать также и в управленческом учете, поскольку руководители предприятий в своей деятельности не могут руководствоваться исключительно непроверяемыми, субъективными оценками и мнениями. Кроме того, информация обеих подсистем используется для принятия необходимых управленческих решений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73358. Урок духовності (8клас)«СКАРБИ НЕТЛІННІ» 198.04 KB
  Вступне слово учителя про святкування річниці Хрещення Русі Указом Президента України у 2008 році встановлено нове національне свято українського народу – День Хрещення Київської РусіУкраїни.Передбачення учнями теми години спілкування записана на дошці тема заздалегідь закрита від учнів Про що на вашу думку сьогодні ми поведемо розмову Що означає слово скарб Який скарб ви б хотіли знайти Що для цього треба Якими бувають скарби Що означає слово нетлінні Які слова–синоніми можна до нього добратиЧи може скарб...
73359. Електронагрівальні прилади. Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями 36.66 KB
  Прилади і матеріали: роздатковий матеріал завадання кросворди заготовки до задачігри запобіжники комп’ютер проектор ППЗ бібліотека електронних наочностей фізика 79 джерело струму вимикач провідники лампочка тонка дротина. 1 Ома 2 ДжоуляЛенца Закони послідовного з’єднання провідників 3 Сила струму
73360. Подібні трикутники 209.45 KB
  Ознайомити учнів з означенням подібних трикутників; навчати використовувати означення подібних трикутників для знаходження їх невідомих елементів.
73361. Розв’язування трикутників в прикладних задачах 952.82 KB
  Розв’язування трикутників в прикладних задачах Мета уроку :1 формування вмінь учнів застосовувати знання розв’язування трикутників до розв’язування прикладних задач; розвивати пошукову пізнавальну активність учнів логічне мислення. Сьогодні наш урок пройде за девізом Справжній скарб для людини – вміння трудитися Езоп Протягом останніх уроків ми працюємо над якою темою Розв’язування трикутників...
73362. Різноманітність речовин у природі 325.59 KB
  Тема: Різноманітність речовин у природі. Прості й складні речовини. Мета: сформувати поняття про прості та складні речовини; ознайомити з поділом простих речовин на метали та неметали; навчити розрізняти поняття проста речовина та хімічний елемент складна речовина та суміш. Вони об’єднуючись утворюють речовину просту речовину У нас з вами виникло два поняття Хімічний елемент проста речовина Ці два поняття ми повинні чітко розрізняти.
73365. Комп’ютерні віруси та антивірусні програми. Практична робота «Захист комп’ютера від вірусів» 3.04 MB
  Мета уроку: сформувати поняття: комп’ютерного вірусі та інших шкідливих програм; антивірусних програм; розглянути: ознаки зараження комп’ютерним вірусом; основні джерела зараження вірусами; класифікацію вірусів; класифікацію антивірусних програм; основні правила профілактики зараження комп’ютера вірусом...