25856

Методы определения рейтинга банка

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

проблемные – банки кот имеют до трех недостатков: убыток на отчетную дату несоблюдение норматива достаточности капитала на отчетную дату недовзнос в фонд обязательных резервов.Генеральный коэффициент надежности уставный капитал активы приносящие доход норматив 1.Мгновенной ликвидности наиболее ликвидные активы обязательства до востребования норматив 2.Кросскоэффициент сумма обязательств активы приносящ доход норматив 3.

Русский

2013-08-17

23 KB

2 чел.

Методы определения рейтинга банка.

Методики оценки надежности:

1.Методика ЦБ – по ней рассчитывается 4 коэффициента: 1.достаточности капитала, 2 качество кредитного портфеля, 3.коэф прибыльности, коэф ликвидности.

Положительная тенденция по 1, 3, 4 –нарастание, а по 2 убывание.

По их величине банком присваиваются места и находят % рейтинг банка.

ЦБ делит все банки на 3 группы:

1.проблемные – банки кот имеют до трех недостатков: убыток на отчетную дату, несоблюдение норматива достаточности капитала на отчетную дату, недовзнос в фонд обязательных резервов.

2.с временными трудностями – банки имеют признаки первой группы и один из перечисленных ниже: убыток последние 3 месяца, несоблюдение достаточности капитала в теч 3 месяцев, расчет кредиторской задолженности более 6% в течении 3 месяцев, недостаток резервов на возмож потерь по кредитным операциям.

3.предбанкротство – банки имеют признаки 1 и 2 группы и хотя бы один из перечисленных ниже: убыток на протяжении 12 месяцев, несоблюдение нормы достаточности капитала, отсутствие положительного аудиторского заключения, непрерывное ухудшение в последние 12 месяцев кредитного портфеля.

2.Методика. величина собственного капитала банкаю

Методика разработанная коммерческими экспертами под руководством Кромонова.

Рассчитывают следующие коэффициенты:

1.Генеральный коэффициент надежности (уставный капитал/активы приносящие доход) норматив 1. 2.Мгновенной ликвидности (наиболее ликвидные активы/обязательства до востребования) норматив 2. 3.Кросс-коэффициент (сумма обязательств/активы приносящ доход) норматив 3. 4.Генеральный коэффициент ликвидности норматив 1. 5.Коэфф заемного капитала (заемный капитал/СК) норматив 1. 6.Коэфф фонд капитализации (СК/уставный капитал) норматив 3.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72951. Управління фінансовими ризиками 203.5 KB
  Економічна сутність фінансових ризиків. Основні види фінансових ризиків. Фактори які впливають на рівень фінансових ризиків. Фінансовий ризик є об’єктивним явищем у функціонуванні будь–якого підприємства; він супроводжує практично всі види фінансових операцій і всі напрями його фінансової діяльності.
72952. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності 162 KB
  Віднесення банку до категорії проблемних Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних за умови його відповідності хоча б одному з таких критеріїв: 1 банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше відсотків: щоденного розміру...
72953. Внітрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 356 KB
  Фінансове планування передбачає визначення: величини необхідних і реально можливих грошових ресурсів за джерелами їх формування і напрямами використання для здійснення операційної інвестиційної та інших видів діяльності; оптимальної структури капіталу за джерелами формування...
72954. Банкрутство і фінансова санація підприємств 389 KB
  До внутрішніх факторів банкрутства відносять: дефіцит власного оборотного капіталу; низький рівень техніки технології та організації виробництва; зниження ефективності використання виробничих ресурсів виробництва; створення наднормативних залишків; незадовільна платіжна дисципліна; недостатні обсяги...
72955. Визначення вартості грошей у часі та її використання 307.58 KB
  Управління прибутком підприємства розподіляється на дві важливі підсистеми: 1 управління формуванням прибутку; 2 управління розподілом прибутку. Виконання фінансовим менеджером підприємства основних завдань управління формуванням прибутку підприємства спрямоване на врахування таких особливостей...
72956. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 134.5 KB
  З позицій бізнесу підприємництва поняття менеджменту розглядається щонайменше з трьох позицій: як система економічного управління фінансовий менеджмент –- процес управління формуванням розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів...
72957. Система забезпечення фінансового менеджменту 411 KB
  Для вирішення конкретних задач фінансового менеджменту застосовується ряд спеціальних систем і методів фінансового аналізу який представляє собою процес дослідження фінансового стану і основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення...
72958. Управління грошовими потоками на підприємстві 140.77 KB
  Ознайомити студентів із сутністю політики управління грошовими потоками правилами обґрунтування цілей та встановлення поточних завдань управління грошовими потоками визначити методичний інструментарій оптимізації грошових потоків а також розкрити переваги і недоліки використання західних моделей...
72959. Парадигмы кадрового менеджмента и организационная культура 62.7 KB
  Развитие сложных технологий индивидуализация деятельности потребовали изменения принципиального взгляда на человеческий потенциал организации и на смену концепции человеческих отношений пришла концепция контрактации ответственности.