25865

Характеристика методов финансового анализа деятельности банков

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Роль финансового анализа в управлении деятельностью коммерческих банков повышение надежности и качества управления. Объектами финансового анализа в банке прежде всего могут быть показатели финансовых результатов результативности и финансового состояния в банке; показатели эффективности системы финансового управления; эффективности банковских услуг операций и т. К методам финансового анализа деятельности банка относят: структурный анализ отчетности позволяющий определить удельные веса относительные показатели; метод группировки...

Русский

2013-08-17

24.5 KB

1 чел.

Характеристика методов финансового анализа деятельности банков

Содержание, место и роль финансового анализа в банковском бизнесе во многом зависят от специфики деятельности кредитных учреждений, связанной с производством услуг финансового характера, посредничеством между экономическими агентами; высокой степенью зависимости от клиентской базы; возможностью отсрочки неплатежеспособности по своим обязательствам путем повышения объемов заимствования.

Роль финансового анализа в управлении деятельностью коммерческих банков -  повышение надежности и качества управления.

Эффективность большинства управленческих решений может быть оценена с помощью финансовых показателей, поэтому финансовый анализ является одним из основных условий обеспечения качества и эффективности принимаемых управленческих решений.

Объектами финансового анализа в банке, прежде всего, могут быть показатели финансовых результатов, результативности и финансового состояния в банке; показатели эффективности системы финансового управления; эффективности банковских услуг, операций и т.д.

К методам финансового анализа деятельности банка относят: - структурный анализ отчетности (позволяющий определить удельные веса, относительные показатели); - метод группировки абсолютных показателей для расчета относительных показателей или исчисления финансовых коэффициентов; - нормативный метод (расчет экономических нормативов/коэффициентов, например, по методикам ЦБ РФ);  - метод оценки уровня показателей по сравнению с нормативами ЦБ РФ, по сравнению с базой (динамические сопоставления показателей), по отношению к уровню по группе сопоставимых банков.

Для обеспечения устойчивости банковской системы Центральный банк РФ Инструкцией № 1 ”О порядке регулирования деятельности банков” от 01.10.97г. устанавливает ряд экономических нормативов. Анализ нормативов осуществляется по следующим направлениям: сравнение фактических значений показателя с нормативным; рассмотрение динамики изменения анализируемого показателя; выявление факторов, оказавших влияние на показатели.

На первом этапе анализа необходимо составить таблицу, характеризующую фактический уровень экономических нормативов в сопоставлении с его предельным значением. На втором этапе проверяется соответствие каждого показателя его нормативному уровню. На следующем этапе проводится по-факторный анализ существенных отклонений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60394. Збірник перевірочних вправ та тестів: У світі тварин 7.06 MB
  It was a warm, sunny day in the spring. A large brown hen had brought her chicks outdoors. She was scratching in the dirt in the barnyard. The chicks were imitating her.
60395. Міжпредметні зв’язки на уроках української мови (збірник дидактичних матеріалів) 355.5 KB
  Поясніть розділові знаки. Поясніть особливості відмінювання кожного із займенників. Запишіть фонетичною транскрипцією перше речення поясніть правопис виділених слів.
60398. Бездоглядність підлітків та її наслідки. Що робить підлітка важким 60 KB
  Хто з батьків не мріє щоб його дитина виросла найрозумнішою найвродливішою найсильнішою найдобрішою і наймужнішою хто не сподівається що люди поважатимуть сина чи доньку за працьовитість і знання справи за вихованість.
60399. Становлення духовних пріоритетів особистості школяра 43 KB
  Чому назріло саме таке питання що ми сьогодні виносимо його на розгляд відповіді учнів Голова: Що ви розумієте під словом вихованість відповіді учнів Вихованість - це сукупність знань культурних навичок поглядів загальний рівень духовності.
60400. Тільки ти, один-єдиний і кращого немає на землі 63.5 KB
  Це свято всіх жінок - це свято мами Як жаль в нас немає такого свята ще й для тата. Знаєм що за днина і всім треба знати: Прийшли сюди діти татам честь віддати Максим. Скажемо спасибі рідні тата вам І бажаєм щастя ми своїм батькам Альона.
60401. Здібності. Схильності. Обдарованість 50 KB
  Мета: формувати в учнів поняття про здібності вивчити природу структуру умови розвитку здібностей; вчити самостійно працювати з джерелами інформації; розвивати в учнів логічне критичне мислення; вміння аналізувати.