25865

Характеристика методов финансового анализа деятельности банков

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Роль финансового анализа в управлении деятельностью коммерческих банков повышение надежности и качества управления. Объектами финансового анализа в банке прежде всего могут быть показатели финансовых результатов результативности и финансового состояния в банке; показатели эффективности системы финансового управления; эффективности банковских услуг операций и т. К методам финансового анализа деятельности банка относят: структурный анализ отчетности позволяющий определить удельные веса относительные показатели; метод группировки...

Русский

2013-08-17

24.5 KB

1 чел.

Характеристика методов финансового анализа деятельности банков

Содержание, место и роль финансового анализа в банковском бизнесе во многом зависят от специфики деятельности кредитных учреждений, связанной с производством услуг финансового характера, посредничеством между экономическими агентами; высокой степенью зависимости от клиентской базы; возможностью отсрочки неплатежеспособности по своим обязательствам путем повышения объемов заимствования.

Роль финансового анализа в управлении деятельностью коммерческих банков -  повышение надежности и качества управления.

Эффективность большинства управленческих решений может быть оценена с помощью финансовых показателей, поэтому финансовый анализ является одним из основных условий обеспечения качества и эффективности принимаемых управленческих решений.

Объектами финансового анализа в банке, прежде всего, могут быть показатели финансовых результатов, результативности и финансового состояния в банке; показатели эффективности системы финансового управления; эффективности банковских услуг, операций и т.д.

К методам финансового анализа деятельности банка относят: - структурный анализ отчетности (позволяющий определить удельные веса, относительные показатели); - метод группировки абсолютных показателей для расчета относительных показателей или исчисления финансовых коэффициентов; - нормативный метод (расчет экономических нормативов/коэффициентов, например, по методикам ЦБ РФ);  - метод оценки уровня показателей по сравнению с нормативами ЦБ РФ, по сравнению с базой (динамические сопоставления показателей), по отношению к уровню по группе сопоставимых банков.

Для обеспечения устойчивости банковской системы Центральный банк РФ Инструкцией № 1 ”О порядке регулирования деятельности банков” от 01.10.97г. устанавливает ряд экономических нормативов. Анализ нормативов осуществляется по следующим направлениям: сравнение фактических значений показателя с нормативным; рассмотрение динамики изменения анализируемого показателя; выявление факторов, оказавших влияние на показатели.

На первом этапе анализа необходимо составить таблицу, характеризующую фактический уровень экономических нормативов в сопоставлении с его предельным значением. На втором этапе проверяется соответствие каждого показателя его нормативному уровню. На следующем этапе проводится по-факторный анализ существенных отклонений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49818. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 153.5 KB
  Створення та редагування елементів принципових схем у відповідності до ЄСКД. Створення та редагування елементів принципових схем у відповідності до ЄСКД у САПР ORCD 9. Розміщення елементів на робочому полі. Автоматична нумерація елементів.
49821. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 1.07 MB
  Вибір кількості потужності і розташування цехових трансформаторних підстанцій Вибір та порівняння варіантів компенсації реактивної потужності Попереднє визначення розрахункових електричних навантажень економічно доцільної величини споживання реактивної потужності від електроенергетичної системи Qе орієнтовної кількості й потужності трансформаторів цехових ТП і розподільчих пристроїв. Вибір кількості та потужності трансформаторів цехових ТП компенсувальних устав КУ і розподільних пунктів РП.
49822. Значення мотивації для процесу управління. Методи та способи мотивації в управлінській діяльності 233.5 KB
  Визначити поняття «мотивація»; Проаналізувати основні мотиваційні теорії; Визначити роль потреб у процесі мотивації; Дослідити конкретні методи та способи мотивації персоналу в управлінській діяльності; Розкрити процес формування комплексної мотивації в сучасних умовах.
49823. Нейролінгвістичне програмування (НЛП) та управління колективом 176 KB
  Теоретичні засади НЛП в управлінні колективом організації. НЛП як інструмент управління колективом. Сфера застосування та цілі НЛП.
49824. Тактика прийняття управлінських рішень в складних ситуаціях 223.5 KB
  Характеристика рішення в психології управління. Поняття процесу управлінського рішення і його види. Етапи прийняття рішення в складній ситуації. Процес прийняття управлінського рішення керівником в залежності від його психологічних якостей.
49825. Стратегія управління стресом. Профілактика стресів та стратегія виходу зі стресових ситуацій 215 KB
  Виникнення стресу. Стрес його сутність та види. Причини виникнення стресів та динаміка розвитку внутрішнього напруження під час стресу. Висновки та рекомендації Список використаної літератури Додатки Вступ Переважна більшість людей в сучасному суспільстві знаходиться під впливом стресу бо у часи науковотехнічної революції в які ми живемо посилюється психічна діяльність людей. Тому й виникає проблема емоційного стресу тобто напруження і перенапруження...
49826. Использование нейронных сетей на рынке недвижимости 850.5 KB
  Представлен результат нейросетевого моделирования в графиках указывается ошибка обучения а также выведен закон зависимости цен на квартиры от удаленности от центра. Сама нейросеть представляет собой набор специальных математических функций с множеством параметров которые настраиваются в процессе обучения на прошлых данных. Другая существенная особенность нейронных сетей состоит в том что зависимость между входом и выходом находится в процессе обучения сети. Самые продвинутые симуляторы позволяют конструировать НС с экзотическими...