25873

Анализ динамики процентных ставок по пассивным и активным операциям банка

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Пассивные операции банка связаны с привлечением ресурсов. Ресурсная база формируется за счет таких привлеченных ресурсов как вклады депозиты до востребования и срочные депозиты юридических и физических лиц межбанковские кредиты депозитные сертификаты векселя. Поэтому при оценке процентной политики коммерческого банка анализируется стоимость всех ресурсов и депозитных операций.изучение динамики в том числе номинальной средней цены ресурсов коммерческого банка; 2.

Русский

2013-08-17

43.5 KB

8 чел.

Анализ динамики процентных ставок по пассивным и активным операциям банка.

Процентная политика коммерческого банка находит выражение в динамике процентных ставок по его пассивным и активным операциям. Пассивные операции банка связаны с привлечением ресурсов. Ресурсная база формируется за счет таких привлеченных ресурсов, как вклады (депозиты) до востребования и срочные депозиты юридических и физических лиц, межбанковские кредиты, депозитные сертификаты, векселя. Устойчивую базу для развития активных операций банка составляют депозитные операции — вклады до востребования и срочные, депозитные сертификаты, которые являются наиболее дешевыми ресурсами. Поэтому при оценке процентной политики коммерческого банка анализируется стоимость всех ресурсов и депозитных операций.

Основные направления такого анализа:

1.изучение динамики, в том числе номинальной средней цены ресурсов коммерческого банка; 2.средней номинальной процентной ставки по привлеченным ресурсам в целом и по отдельным их видам; 3.расчет реальной стоимости ресурсов, включая отдельные их виды; 4.анализ изменения доли процентного расхода по привлеченным ресурсам в общем размере расходов коммерческого банка; 5.выявление основного фактора удорожания ресурсов банка.

Средняя номинальная годовая цена (годовая процентная ставка) ресурсов рассчитывается по формулам:

1.по ресурсам в целом:

2.по привлеченным ресурсам:

3.по вкладам до востребования:

4.по срочным депозитам:

5.по депозитным сертификатам:

Если расчеты производятся за период менее года, то числи­тель следует умножить на 360, а знаменатель — на количество дней в периоде. Расчет средней номинальной цены ресурсов и отдельных их видов позволяет выявить динамику цены — удорожание или удешевление ресурсов в отчетном периоде по сравнению с предшествующим, а также определить отклонение цены по отдельным видам ресурсов от средней. Кроме того, представляется возможным установить самый дорогой для банка вид ресурсов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8165. Вступ. Загальне поняття про предмет Людина і світ 58 KB
  Вступ. Загальне поняття про предмет Людина і світ Мета уроку: Розкрити основні завдання вивчення курсу Людина і світ і сформувати уявлення про роль людинознавчого курсу в здійсненні світоглядного самовизначення людини розкрити зміст співвідношення ...
8166. Ціннісні виміри людського життя. Смерть і безсмертя 29.5 KB
  Тема уроку. Ціннісні виміри людського життя. Смерть і безсмертя. Мета:сформувати уявлення учнів про цінності та їх роль у житті людини ознайомити учнів з основними аспектами проблеми смерті та безсмертя як фінальних цінностей людини формуват...
8167. Почуття, інтелект, воля. Ідеали в житті людини 44 KB
  Почуття, інтелект, воля. Ідеали в житті людини. Мета: Розглянути поняття почуття, інтелект, воля, та проаналізувати ідеали в житті людини розвивати вміння критично аналізувати різні точки зору на певну проблему виховувати толерантне ставлення до п...
8168. Завершення І світової війни 33 KB
  Завершення І світової війни. Хоч головні битви розгорталися в 1918 р. на Західному фронті, історія розпорядилася так, що не вони завершили війну, а події на Східному фронті. Упродовж двох років у північній частині Греції англо-французькі війська без...
8169. Особа, суспільство, держава 31 KB
  Тема уроку. Особа, суспільство, держава. Мета: Навчити ліцеїстів розрізняти поняття людина, індивід, особистість, особа, громадянин. розвивати вміння висловлювати власне ставлення до проблеми виховувати почуття правової свідомості. Обладнання...
8170. Громадянство. Правова і соціальна держава 27 KB
  Тема уроку. Громадянство. Правова і соціальна держава. Мета уроку: визначити поняття громадянство, правова і соціальна держава розвивати вміння висловлювати власне ставлення до проблеми виховувати почуття правової свідомості. Обладнання: Дош...
8171. Культура Гетьманщини 15.54 KB
  Культура Гетьманщини 1648 pp. - період гетьманської держави, її очолюють високоосвічені, європейського рівня політичні й громадські діячі: П. Сагайдачний, Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа. Вони докладають великих зусиль і кош...
8172. Феофан Прокопович - видатний діяч просвітництва і культури 15.29 KB
  Феофан Прокопович - видатний діяч просвітництва і культури Феофан Прокопович народився в Києві 1677 р. Рано втратив рідних, жив під опікою дядька, професора і ректора Києво-Могилянської академії. Дядько рано віддав хлопчика на навчання до Акаде...
8173. Козацькі Літописи 18.81 KB
  Козацькі Літописи Історії Запорозької Січі присвячено численні розвідки - від суто популяризаторських до капітальних праць. Різними дослідниками це явище висвітлюється по-різному: і як цілісний процес, і як окремі його складові чи персонали. Пр...