25873

Анализ динамики процентных ставок по пассивным и активным операциям банка

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Пассивные операции банка связаны с привлечением ресурсов. Ресурсная база формируется за счет таких привлеченных ресурсов как вклады депозиты до востребования и срочные депозиты юридических и физических лиц межбанковские кредиты депозитные сертификаты векселя. Поэтому при оценке процентной политики коммерческого банка анализируется стоимость всех ресурсов и депозитных операций.изучение динамики в том числе номинальной средней цены ресурсов коммерческого банка; 2.

Русский

2013-08-17

43.5 KB

7 чел.

Анализ динамики процентных ставок по пассивным и активным операциям банка.

Процентная политика коммерческого банка находит выражение в динамике процентных ставок по его пассивным и активным операциям. Пассивные операции банка связаны с привлечением ресурсов. Ресурсная база формируется за счет таких привлеченных ресурсов, как вклады (депозиты) до востребования и срочные депозиты юридических и физических лиц, межбанковские кредиты, депозитные сертификаты, векселя. Устойчивую базу для развития активных операций банка составляют депозитные операции — вклады до востребования и срочные, депозитные сертификаты, которые являются наиболее дешевыми ресурсами. Поэтому при оценке процентной политики коммерческого банка анализируется стоимость всех ресурсов и депозитных операций.

Основные направления такого анализа:

1.изучение динамики, в том числе номинальной средней цены ресурсов коммерческого банка; 2.средней номинальной процентной ставки по привлеченным ресурсам в целом и по отдельным их видам; 3.расчет реальной стоимости ресурсов, включая отдельные их виды; 4.анализ изменения доли процентного расхода по привлеченным ресурсам в общем размере расходов коммерческого банка; 5.выявление основного фактора удорожания ресурсов банка.

Средняя номинальная годовая цена (годовая процентная ставка) ресурсов рассчитывается по формулам:

1.по ресурсам в целом:

2.по привлеченным ресурсам:

3.по вкладам до востребования:

4.по срочным депозитам:

5.по депозитным сертификатам:

Если расчеты производятся за период менее года, то числи­тель следует умножить на 360, а знаменатель — на количество дней в периоде. Расчет средней номинальной цены ресурсов и отдельных их видов позволяет выявить динамику цены — удорожание или удешевление ресурсов в отчетном периоде по сравнению с предшествующим, а также определить отклонение цены по отдельным видам ресурсов от средней. Кроме того, представляется возможным установить самый дорогой для банка вид ресурсов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12296. ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАР 111.5 KB
  ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАР 1. Депозиттік операциялар түрлері Банктер өзінің активті операцияларын жүргізу үшін пассивтi операцияларды өткізу нәтижесінде пайда болатын тартылған қаржыларды қолданады. Коммерциялық банктің пассивтi операциял...
12297. Еңбек нарығы 77.5 KB
  Еңбек нарығы Еңбек нарығында бірнеше ерекшеліктер болады. Осында құратын элементтерге жұмысшы күшін иемденетін адамдар жатады. Бұларға психофизиялогиялық әлуметтік мәдени діни саяси және т.б. адамдық қасиеттер тән болады. Осы ерекшеліктер адамдардың мүдделеріне мо...
12298. Кәсіпорын экономикасын талдау 71.5 KB
  ЖОСПАР Кіріспе 1. Еңбекақы төлеудің маңызытүрлері және оларды ұйымдастыру 2. Еңбекақыны жоспарлау және реттеу 3. Еңбекақы жүйелері және нышандары 4. Қорытынды Қолданылған әдебиет ...
12299. Есеп саясаты туралы түсінік және оған қойылатын талаптар 57 KB
  Есеп саясаты туралы түсінік және оған қойылатын талаптар Бухгалтерлік есеп принциптері бойынша кәсіпорынның есеп саясаты деп ұйымның бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығын яғни алғашқы бақылау құндық өлшеу ағымдағы топтау мен
12300. Мемлекеттің инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету жолдары 116.5 KB
  Мемлекеттің инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету жолдары. Кіріспе Бұл тақырыпты алғандағы мақсат еліміздің инвестициялық саясаттың ролін яғни алатын орнын маңыздылығын тәуелсіз елімізге қажеттілігін атап көрсету . Оған дәлел 2005 жылдың 18ақпандағы...
12301. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАЛДАУ 178 KB
  Кіріспе Еліміздің инвестициялық аспектісі ірі салымдары қаржыландыру үшін жағдайлар жасауға тауар өндіру және қызмет етуді жоғары тиімділікпен нарық қатынастары субъектілерінің сұраныстарына сәйкес ұлғайтуға бағытталуы тиіс. Қазақста...
12302. Ипотекалық несие түсінігі 69.5 KB
  ЖОСПАР Кіріспе I. Ипотекалық несие түсінігі 1.1.Ипотекалық несиелендіру жүйесі: ұғымы бағыттары түрлері 1.2.Ипотекалық несиелендірудің Қазақстандағы рөлі мен алғышарттары Қорытынды ...
12303. «Саясаттану» жалпы білім беру курсы бойынша силлабус 939 KB
  1 силлабус; 2 оқу пәні бойынша глоссарий; 3 дәрістің қысқаша конспектісі; 4 негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі; 5 семинар практикалық және/немесе зертханалық сабақтарды өткізу жоспары; 6 еңбек көлемі есептелген білім алу алушының өздік жұмысының та