25876

Анализ задолженности по процентам, неуплаченным клиентам

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

904 Прочие дебиторы и кредиторы начисленные но неуплаченные банком проценты отражаются до того момента пока клиент не обратится за их получением. По межбанковским кредитам проценты обычно не начисляются а производится их непосредственная уплата. Начисление процентов по межбанковскому кредиту может производится в том случае когда банк не располагает достаточными суммами на корреспондентском счете. Поскольку банки могут прибегать к услугам денежного рынка и приобретать недостающую им ликвидность то такая операция возможна в том случае...

Русский

2013-08-17

23 KB

0 чел.

Анализ задолженности по процентам, неуплаченным клиентам.

На сч. 904 "Прочие дебиторы и кредиторы" начисленные, но неуплаченные банком проценты, отражаются до того момента, пока клиент не обратится за их получением. Исключение составляет случай, когда по условиям депозитного договора проценты присоединяются к сумме депозита, и начисляется сложный процент за остаток.

По межбанковским кредитам проценты обычно не начисляются, а производится их непосредственная уплата. Начисление процентов по межбанковскому кредиту может производится в том случае, когда банк не располагает достаточными суммами на корреспондентском счете. Поскольку банки могут прибегать к услугам денежного рынка и приобретать недостающую им ликвидность, то такая операция возможна в том случае, когда банк по каким-либо причинам не сумел провести такую операцию. Анализ такого рода операций должен проводиться менеджерами банка или аудиторской фирмой с точки зрения длительности отражения в учете начисленных, но не уплаченных процентов. Длительность неуплаты процентов по счетам клиентов будет свидетельствовать о наличии финансовых затруднений у такого коммерческого банка. Как известно, в Законе о банкротстве (несостоятельности) предприятия, сказано, что, если банк не выполняет требований своих кредиторов в течение 3-х месяцев, то кредиторы могут возбудить иск через суд о его несостоятельности. Другими словами наличие на счете 904 "Прочие дебиторы и кредиторы" задолженности по процентам, не уплаченным клиентам в течение срока более 3-х месяцев, будет свидетельствовать о серьезных проблемах в финансовом положении банка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69219. Статистичні показники 158 KB
  Статистичний показник це кількісна характеристика соціальноекономічних явищ та процесів в умовах якісного визначення тобто це міра якісного і кількісного відображення певної властивості соціальноекономічного явища чи процесу.
69220. Статистика продукції 138.5 KB
  Промислова продукція - це прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства (фірми), виражений у формі продуктів або виробничих послуг. Отже, звідси: продукція є результатом діяльності підприємства, тому сировина та матеріали, що ще не вступили у виробництво...
69221. Статистичне спостереження, його суть, форми та помилки 112 KB
  Форми статистичного спостереження його види та способи проведення. Програмно методологічні та організаційні питання статичного спостереження. Помилки статистичного спостереження та заходи щодо їх усунення.
69222. Вибірковий метод 437 KB
  Причини і умови застосування та організації вибіркового спостереження. Так для визначення втрат при збиранні урожаю суцільне спостереження потребує значних затрат часу та коштів а при перевірці якості продукції наприклад жирності молока схожості зерна його не можна провести...
69223. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків 398.5 KB
  Кореляційно-регресійний аналіз зв’язку його завдання і основні етапи. Оцінка щільності та істотності кореляційного зв’язку. При функціональному зв’язку кожному можливому значенню факторної ознаки відповідає чітко визначене значення результативної ознаки тобто...
69224. Статистичне вивчення динаміки соціально-економічних явищ 507.5 KB
  Для будь-якого динамічного ряду характерні перелік хронологічних дат моментів або інтервалів часу і конкретні значення відповідних статистичних показників які називають рівнями ряду. Приймаючи будь-який інтервал за одиницю послідовність рівнів можна записати так: де число рівнів довжина динамічного ряду.
69225. Предмет, метод та завдання статистики 187.5 KB
  Статистика - самостійна суспільна наука, яка має свій предмет и метод дослідження. Виникла вона з практичної необхідності суспільного життя. Уже в давньому світі з’явилась необхідність підраховувати чисельність жителів держави; рахувати людей, пригодних до військової справи...
69226. Графічний метод зображення статистичних даних 334.5 KB
  Вимоги до статистичного графіка та його основні елементи. Слід нагадати що побудова графіка виправдана якщо він дає будьякі переваги порівняно з цифрами які зведені в ряди або таблиці. Основні елементи графіка.
69227. Статистичне зведення та групування 188 KB
  Значення коефіцієнтів наведено в таблиці. Статистичні таблиці їх значення в статистиці види таблиць. Статистичні таблиці призначені для найбільш раціонального наочного та систематизованого викладення результатів зведення і групування статистичних даних.