25877

Анализ использования межбанковского кредита и других привлеченных средств

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

межбанковский кредитМБК м. Ставка МБК рыночная высокая. Особое место среди МБК занимают кредиты ЦБ под определенные условия. Анализ МБК проводится по след.

Русский

2013-08-17

22 KB

2 чел.

Анализ использования межбанковского кредита и других привлеченных средств.

Межбанковский кредитный рынок – это привлечении временно своб-х ср-в банков др. у др. межбанковский кредит(МБК) м.б. срочные и бессрочные. Ставка МБК – рыночная, высокая. Особое место среди МБК занимают кредиты ЦБ, под определенные условия. Анализ МБК проводится по след. коэф-там 1)åМБК/åкредитн.вложений 2) åМБК/åобязательств банка 3)åМБК/ВБ. Положит-я тенденция – стабилизация или уменьшение. Привлеченные средства – депозиты, остатки на расчетных счетах. Все эти ср-ва банку не принадлежат, они являются обязательствами банка и подлежат возврату по первому требованию. Содержание анализа заключ-ся в группировке депозитов по видам, суммам, по срокам возврата, по суб-там. По этим группам находится структура (удельный вес в общей сумме обяз-в). Особое место уделяется обязательствам до востребования. Оц-ка эффективности использ-ния привлеч.средств: за эффект принимают привлеч.ср-ва и соотносят их с ресурсами (åкред-х операций, ВБ, СК). Эти показатели отражают величину обязательств банка на рубль ресурсов. Положит.тенденция если эти соотношения будут равны 1.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55781. Таблиці з логічними зв’язками 1.39 MB
  комірка формула книга немає вірної відповіді Що робить Excel якщо в складеній формулі знаходиться помилка повертає 0 як значення комірки виводить повідомлення про тип помилки як значення комірки виправляє помилку у формулі видаляє формулу з помилкою Яке з посилань є абсолютним З22 R1C2 5 5 Впорядкування значень діапазону коміркок у певній послідовності називають. електронні таблиці графіки й діаграми діапазон комірок сортування й фільтрація Яких форматів числових даних не існує числовий грошовий процентний округлений Логічна функція...
55782. Методична розробка з інженерної графіки, збірка завдань та рекомендацій до виконання розрахунково-графічних завдань 4.87 MB
  Мета розробки - надання допомоги студентам в освоєнні теоретичних і практичних знань, графічних умінь і навиків, активізації процесу і пізнавального інтересу. Розвитку просторових уявлень, мислення і творчих здібностей.
55783. Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі 85 KB
  Мета: навчитися: додавати до графічних зображень та тексту слайдів анімаційні ефекти, що супроводжуються звуком; вставляти до слайду презентації звукові об’єкти і настроювати їх параметри.
55784. Музично-виконавський розвиток учня-піаніста в процесі роботи над творами малої форми в 4 класі ДМШ 144.5 KB
  Педагог оголошує тему уроку план уроку в який входять такі твори: П. Педагог. Кілька пєс з цих альбомів вже були в твоєму репертуарі Лєра багато ти чула в концертах Дитячої Філармонії школи а також у записах відомих виконавцівпедагогів. Педагог.
55785. Омбудсмени року 384.5 KB
  Ми не просто розпочати нашу програму з визначення права. Справа в тому що так ми наблизились до першого нашого конкурсу яке і має таку назву Знавці права.
55786. Ой, не вітер в полі грає, не орел літає – ото Сірко з товариством по степу гуляє! 61.5 KB
  Мета: увіковічення та вшанування визначного військово-політичного діяча козацького періоду Івана Сірка; популяризація козацьких звичаїв та традицій серед учнівської...
55787. ПОЛІТИКА ВЛАДИ У ЦАРИНІ КУЛЬТУРИ В 1921-1928 рр. УКРАЇНІЗАЦІЯ (КОРЕНІЗАЦІЯ) 311 KB
  Мета: методична удосконалення методики проведення лекціїдіалогу та активізації пізнавальної діяльності студентів шляхом використання групових форм роботи...
55788. Які правила визначають гармонію людини із собою та найближчим оточенням 245 KB
  Стежка Правдивості Команди слухають визначення понять Додаток 3 які вивчали на попередніх уроках етики потім радяться 30 секунд і записують кожне слово на окремому аркуші паперу.
55789. Розвиток розумових здібностей учнів засобами математики 4.37 MB
  Система роботи вчителя на уроці Документи які відображають офіційну оцінку роботи вчителя. З певністю можу сказати що наукове товариство дає навички роботи з науковою літературою ресурсами Інтернету вчить учнів формулювати свої думки планувати роботу. Організація науководослідної роботи учнів та вчителів Положення про роботу наукового товариства Інтелект Загальні положення Наукове товариство Інтелект обєднує учнів школи зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня які...