25919

Электромеханические реле. Принцип действия. Виды электромеханических реле, их назначение. Основные характеристики, требования

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Электромеханические реле. Виды электромеханических реле их назначение. Электромеханическое релекоммутационное устройство предназначенное производить скачкообразные изменения в управляющих цепях. реле подразделяются на 2 класса: электромеханические статические Эл.

Русский

2013-08-17

25.5 KB

119 чел.

4. Электромеханические реле. Принцип действия. Виды электромеханических реле, их назначение. Основные характеристики, требования.

Электромеханическое реле-коммутационное устройство, предназначенное производить скачкообразные изменения в управляющих цепях.

Эл.мех. реле подразделяются на 2 класса:

-электромеханические

-статические

Эл. мех. реле-реле, работа которого основана на использовании относительного перемещения его элементов.

Статическое реле-принцип работы которого не связан с использованием относительного перемещения его элементов.

Эл.мех.реле явл. наиболее часто встречающимся на практике. К ним относятся: электромагнитные, магнито-электрические, индукционные, электро-тепловые, пьезо-электрические, электро- и ферро-динамические, магнитострикционные, вибрационные и т.д. Особое место среди них занимает герконовое реле-реле с магнитоуправляемыми герметизированными контактами.

В зависимости от области применения эл.механические реле предназначаются для пром.автоматики, защиты эл.эн. систем в РЗиА.

В зависимости от выполняемых функций эл.мех. реле подразделяются:

-логические

-измерительные

Логические реле предназначены для срабатывания и отпускания (возврата исх. состояния) при изменении нормируемой воздействующей величины.

Входная воздействующая величина-эл. величина, на которую реагирует реле, если она воздействует на реле при заданных условиях.

Для пояснения разницы между логическим и измерительным реле сравнивают 2 реле, имеющих одну воздействующую величину-напряжение.

В зависимости от того, возвращается ли реле, изменившее свое состояние под воздействием входной величины в прежнее состояние после устранения этого воздействия, реле подразделяются на:

-одностабильные (возвращаются в исходное состояние)

-двустабильные (для возврата необходимо предложить другое воздействие)

Заданные значения выдержки называются уставкой выдержки времени.

Промежуточные и указательные реле имеют ненормированное время, время нормируется у реле времени.

Измерительные реле могут быть с независимой выдержкой времени (время не зависит от значения характеристической величины), с зависимой выдержкой времени и ограниченно зависимой выдержкой времени.

Требования, предъявляемые к реле.

1. Для реле защиты энергосистем - это селективность, быстродействие, надежность. Под селективностью понимается способность реле отключать только поврежденный участок энергосистемы. Высокое быстродействие позволяет снизить последствия аварии, сохранить устойчивость системы при аварии и обеспечить высокое качество эл.энергии. Минимальное значение входного параметра, при котором реле срабатывает, называется чувствительность.

2. Для реле автоматики обычно предъявляются специфические требования, т.к. они работают в более жестких условиях и при больших количествах включений: 1000, 1200 вкл/час. Эти реле должны иметь высокую механическую и электрическую износостойкость, до 106-107 циклов работы. Также очень важна надежность работы этих реле.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65519. ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ НОВОГО МЕТОДУ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ОФТАЛЬМОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ВІКОВОЮ МАКУЛЯРНОЮ ДЕГЕНЕРАЦІЄЮ 226 KB
  Патологія макулярної ділянки очного дна займає одне з перших місць в світі як причина слабкого зору та сліпоти і на теперішній час вважається найбільш складною для діагностики та лікування. Одним із найбільш розповсюджених та найтяжчих захворювань органа зору серед патології очного дна...
65520. Особливості використання сучасних сортів ячменю ярого в селекції на пивоварну якість та продуктивність 222.5 KB
  Актуальність теми полягає в необхідності встановлення ефективності селекції ячменю ярого на пивоварну якість і урожайність на основі використання в схрещуванні сучасних сортів виділених за цінними ознаками продуктивності...
65521. Підвищення точності зміцнювальної накатки зубців за рахунок розробки принципово нової геометрії накатного інструмента 191 KB
  Підвищення продуктивності та якості виготовлення циліндричних зубчастих коліс із одночасним зниженням їх собівартості є однією з найбільш актуальних задач технологів та інструментальників усього світу.
65522. Диференціальний розчинонасос із вертикальним проточним плунжером 1.09 MB
  У будівельній промисловості при спорудженні будівель як промислового так і цивільного призначення до чверті загальної трудомісткості становлять роботи пов’язані з використанням будівельних розчинів: штукатурні роботи улаштування наливних підлог замонолічування стиків будівельних елементів тощо.
65523. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХИСТУ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ВІД ЛУСКОКРИЛИХ ШКІДНИКІВ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 222 KB
  В агроекологічних умовах Центрального Лісостепу в останні роки значної шкоди агроценозу смородини чорної завдає комплекс лускокрилих фітофагів зокрема смородинова склівка листовійки аґрусова вогнівка та смородинова брунькова міль.
65524. Підвищення показників якості базової станції технології WiMax 418 KB
  Для цього випадку в рамках даної дисертаційної роботи запропоновано варіант збільшення зони покриття базової станції WiMаx за допомогою багатопролітної радіорелейної лінії. Тема роботи присвячена дослідженню можливості застосування як засобу збільшення зони покриття базової станції WiMаx...
65525. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРИВА ТА РЕГУЛЯТОРА РОСТУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 298 KB
  З появою нових комплексних добрив з певним співвідношенням макро- та мікроелементів, а також універсальних регуляторів росту біологічного походження нового покоління з’явилися резерви покращення забезпечення льону-довгунця необхідними...
65526. РОЗРОБКА АПАРАТУРИ, СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОЩУВАННЯ ЗЛИТКІВ КРЕМНІЮ ДЛЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 700.34 KB
  Сьогодні значна частина монокристалів кремнію для напівпровідникового виробництва вирощується методом Чохральського. До недоліків вирощування кристалів кремнію для сонячної енергетики методом Чохральського слід віднести підвищений вміст...
65527. Особливості саморегуляції курсантів у період адаптації до навчання в цивільному вищому навчальному закладі 221 KB
  Проблема психічної саморегуляції курсантів у період адаптації до навчання в цивільному вищому навчальному закладі є актуальною для підготовки військових фахівців у системі інтегрованої вищої освіти яка дозволяє разом із цивільною спеціальністю опановувати військовим фахом.