25941

СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

СБОРНОМОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ конструкции состоящие из заранее изготовленных на заводах отд. Наибольшее распространение получили сборномонолитные конструкции со сборными элементами из железобетона см. Железобетонные конструкции . арматуру конструкции и иногда используются в качестве формы опалубки для монолитного бетона; их целесообразно делать предвари тсльно напряженными.

Русский

2013-08-17

26.5 KB

2 чел.

10. СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ   КОНСТРУКЦИИ

—  конструкции , состоящие из заранее изготовленных на заводах отд. элементов, соединенных (замоноличенных) в единое целое на месте стр-ва. После замоноли- чивания сборные  и   монолитные  части благодаря жесткой связи между ними работают совместно. Сборными элементами  сборно-монолитных   конструкций  могут служить железобетонные или металлич. балки в сочетании с пустотелыми кера- мич. или легкобетонными блоками; железобетонные колонны, ригели  и  плиты  и  т. д.

Наибольшее распространение получили  сборно-монолитные   конструкции  со сборными элементами из железобетона (см. Железобетонные  конструкции ). Сборные элементы содержат осн. арматуру  конструкции   и  иногда используются в качестве формы (опалубки) для  монолитного  бетона; их целесообразно делать предвари- тсльно напряженными. В  монолитном  бетоне устанавливается дополнит, арматура в виде сварных каркасов  и  сеток. Для замоноличивания узлов применяют быстро- твердеющий бетон высокой прочности.

Конструктивное сочетание сборных элементов  и   монолитного  бетона является экономически выгодным, т. к.  сборно-монолитные   конструкции , обладая достоинствами  и  тех  и  др., лишены нек-рых их недостатков. Для возведения  сборно-монолитных   конструкций  (в отличие от  монолитных ) нетребуется спец. опалубки, подмостей  и  лесов, поэтому  монолитный  бетон  сборно-монолитные   конструкции  значительно дешевле пропаренного бетона сборных элементов, а также бетона  монолитных   конструкций , возводимых в несущей опалубке. В сборных элементах весьма эффективно применение предварительного напряжения высокопрочной арматуры. Установкой дополнит, арматуры в участках  монолитного  бетона обеспечивается неразрезность соединений элементов, а следовательно, пространственный характер работы  конструкции .

Осн. преимуществом С.-м. к. является меньший (по сравнению со сборными  конструкциями ) расход стали  и  бетона. Кроме того, отпадает необходимость в (характерных для сборных  конструкций ) многочисленных закладных частях  и  их сварке при монтаже. По срокам возведения  сборно-монолитные   конструкции  (кроме С.-м. к. гидротехнич. сооружений) гораздо ближе к сборным, нежели к  монолитным . С.-м. к. неск. уступают сборным в отношении индустриальности возведения  и  монтажа.

С.-м. к. применяются в балочных  и  безбалочных перекрытиях многоэтажных  зданий , в автодорожных мостах  и  путепроводах, в гидротехнич. стр-ве, при возведении нек-рых видов оболочек  и  т. д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65447. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 352.5 KB
  Оцінка впливу чинників на сучасний стан вищої освіти; Дослідження регіональних особливостей вищої освіти; Визначення відповідності розвитку вищої освіти рівню розвитку регіону Аналіз територіальної структури вищої освіти тенденцій її розвитку Типізація регіонів України...
65448. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 413.5 KB
  Результативність інноваційної діяльності підприємств залежить від розміру інвестицій які вкладаються та повинні окуповуватися за відповідний період часу. Оцінка економічної ефективності інвестицій в інноваційні проекти один із головних елементів технікоекономічного аналізу.
65449. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТМАС 11.09 MB
  У сучасних системах автоматизованого проектування САПР при проектуванні технологічного оснащення ТО для виготовлення виробів із пластмас недостатньо враховуються особливості пластмасового матеріалу виробу які пов'язані з нестабільністю технологічних...
65450. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ВІТЧИЗНЯНИХ І ІМПОРТНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 620 KB
  Нині в Україні розводять 11 порід свиней серед яких 3 вітчизняні спеціалізовані мясні породи що створені на багатопородній кросбредній основі які використовуються як батьківська форма в системах гібридизації.
65451. ІНТЕГРАЛЬНІ МОДЕЛІ КОМПАРАТОРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 805 KB
  Задача ідентифікації для сенсорних систем формулюється таким чином: за входом і виходом що спостерігаються невідомого об'єкта необхідно побудувати оптимальну в деякому сенсі модель та знайти її невідомі параметри.
65452. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму 141 KB
  Однією із провідних соціальних теорій визначення особистості є Яконцепція символічного інтеракціонізму досліджуючи яку можна збагнути сутність та чинники які впливають на визначення особистістю власного Я. Саме основоположник символічного інтеракціонізму Дж. Дані проблеми які є досить...
65453. РОБОТА ВУЗЛІВ І СТИКІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БУДІВЕЛЬ ПРИ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 4.27 MB
  Конструктивні рішення стиків і вузлів відрізняються великою різноманітністю. Напружено-деформований стан вузлів у процесі навантаження дуже складний особливо при повторних прикладаннях навантажень.
65454. Змочування та контактна взаємодія металічних розплавів з титанатом барію та деякими іншими керамічними матеріалами з перовськітовою структурою 5.53 MB
  У провідних наукових центрах світу США Франція Великобританія тощо проводяться окремі поодинокі дослідження контактних властивостей металів на поверхні перовськітової кераміки зокрема BTiO3. Отже детальне вивчення явищ змочування адгезії...
65455. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 149.5 KB
  У таких умовах особливого значення набуває проблема організації та функціонування системи поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. Не останню роль у цьому відіграє формування досконалої системи поточного фінансового контролю...