26014

Понятие дисциплины обслуживания. Основные классы

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Дисциплина ожидания определяет порядок приема заявок в систему и размещения их в очереди дисциплина обслуживания порядок выбора заявок из очереди для назначения на обслуживание. Возможны следующие бесприоритетные дисциплины обслуживания то есть правила выборки заявки из очереди при необходимости назначения на обслуживание: выбирается первая в очереди заявка дисциплина первым пришел первым вышел FIFO First Input First Output; выбирается последняя в очереди заявка дисциплина последним пришел первым...

Русский

2013-08-17

14.6 KB

10 чел.

1. Понятие дисциплины обслуживания. Основные классы.

Процесс продвижения заявки от входа к выходу СМО происходит в соответствии с некоторым законом управления процессами в  СМО, который задается    дисциплинами    ожидания   и   обслуживания. Дисциплина ожидания определяет порядок приема заявок в систему и размещения их  в  очереди,  дисциплина  обслуживания  -  порядок выбора заявок из очереди для назначения на обслуживание.

В зависимости  от  принятых  в  СМО  дисциплин  ожидания  и обслуживания различают СМО с бесприоритетными и приоритетными дисциплинами.

В СМО с бесприоритетными дисциплинами все заявки считаются равноправными. Возможны  следующие  бесприоритетные дисциплины обслуживания, то  есть  правила  выборки  заявки  из очереди при необходимости назначения на обслуживание:

- выбирается  первая  в очереди заявка - дисциплина «первым пришел - первым вышел» (FIFO - First Input First Output);

- выбирается   последняя  в  очереди  заявка  -  дисциплина «последним пришел - первым  вышел»  (LIFO  -  Last  Input  First Output);

- заявка выбирается из очереди случайным образом.

В приоритетных  дисциплинах  обслуживания заявкам некоторых типов представляется  преимущественное  право  на   обслуживание перед заявками других типов,  называемое приоритетом.  Различают относительные, абсолютные и смешанные приоритеты.

Относительные приоритеты   учитываются   только   в  момент назначения заявки  на  обслуживание.  При  освобождении   канала обслуживания сравниваются   приоритеты   заявок,  находящихся  в очереди в состоянии  ожидания,  и  обслуживание  предоставляется заявке с  наибольшим  приоритетом,  после  чего выбранная заявка захватывает канал обслуживания.

Абсолютные приоритеты  предполагают прерывание обслуживания низкоприоритетной заявки в момент поступления  в  СМО  заявки  с более высоким  приоритетом,  прерванная заявка ставится в начало либо общей  очереди,  либо   очереди   заявок   соответствующего приоритета.

Обслуживание прерванных заявок может  проводиться  либо  от начала (повторное  обслуживание),  либо  от  момента  прерывания (дообслуживание), чаще используют второй способ – дообслуживание прерванных заявок.

Смешанные приоритеты предполагают  сочетание  рассмотренных видов приоритета,   причем   для  отдельных  заявок  может  быть использовано бесприоритетное обслуживание.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18121. Збережені процедури в Interbase/Firebird 52.5 KB
  Тема 6: Збережені процедури в Interbase/Firebird Збережені процедури Stored procedures це програми які зберігаються в метаданих бази даних і виконуються на сервері. Прикладні програми можуть викликати stored procedure для виконання заданих в них операцій. Є два види збережених процеду
18122. Java Persistence API 77.5 KB
  PAGE 1 Тема 7: Java Persistence API Java Persistence API забезпечує object/relational mapping для роботи з реляційними даними в Javaпрограмах. Java Persistence складається з трьох частин: Java Persistence API Мови запитів Query language Метаданих для object/relational mapping Entities Entity це легковісний ...
18123. JavaServer Faces (JSF) 174 KB
  Тема 8: JavaServer Faces JSF Технологія JavaServer Faces це серверний framework для webпрограм що розробляються на Java. Основні компоненти JavaServer Faces такі: API для представлення UIкомпонентів і керування їх станом; обробки подій; серверної валідації; конверсії даних; визначення навігації по
18124. Spring Framework 86 KB
  Тема 9: Spring Framework Spring є Java framework який надає розробнику сукупність сервісів для побудови масштабованих J2EE програм. Spring реалізує в собі концепцію MVC. Inversion of Control IoC Іноді можна почути терміни Inversion of Control та Dependency Injection як взаємозамінні але це не зовсім вірно. Inversion of Co...
18125. Struts Framework 175 KB
  Тема 10: Struts Framework Apache Struts це opensource framework для розробки Java EE web програм. В ньому використовується і розширюється Java Servlet API та надається базова інфраструктура для реалізації програми на основі шаблону проектування design pattern MVC. Базова платформа для використання Struts 2 вклю...
18126. Предмет та задачі фізичної електроніки 246.27 KB
  Предмет та задачі фізичної електроніки Що таке фізична електроніка Що за розділ фізики Так от: це наука котра займається вивченням властивостей електронів та іонів при швидкостях набагато менших швидкості світла. Фізична електроніка вивчає рух електронів та іонів у в...
18127. Розподіл електронів в твердому тілі за енергіями 879.5 KB
  Розподіл електронів в твердому тілі за енергіями Спочатку цей розподіл було знайдено чисто експериментально Фермі та Діраком. Задача полягає в тому щоб знайти число електронів що мають енергії в інтервалі Е Е dE тобто знайти функціюзакон розподілу електронів за е
18128. Термоелектронна емісія (ТЕЕ) 160.77 KB
  Термоелектронна емісія ТЕЕ ТЕЕ є випромінювання електронів розжареними тілами. Джерело енергії збудження електронів теплова енергія гратки. Густина струму термоемісії для кожного тіла є універсальною функцією параметри якої залежать від природи цього тіла структ...
18129. Вплив зовнішнього електричного поля на термоемісію катоду 188.56 KB
  Вплив зовнішнього електричного поля на термоемісію катоду Для того щоб визначити струм емісії катода необхідно зібрати елементарну схему що містить вікуумний діод ВД й джерела живлення з вимірювальними приладами. Діод має пряморозжарюваний W катод 1 і анод 2. ...