26046

Программированные логические матрицы(ПЛЦ)

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Программированные логические матрицыПЛЦ Основная идея работы ПЛМ заключается в реализации логической функции представленной в СДНФ дизъюнктивной нормальной форме. В схеме ПЛМ приведенной на рисунке 1 ранг терма ограничен количеством входов и равен четырем количество термов тоже равно четырем. В реально выпускавшихся микросхемах программируемых логических матриц ПЛМ количество входов было равно шестнадцати максимальный ранг минтерма 16 количество термов равно 32 и количество выходов микросхемы 8. Следует отметить что полная...

Русский

2013-08-17

14.64 KB

2 чел.

34. Программированные логические матрицы(ПЛЦ)

Основная идея работы ПЛМ заключается в реализации логической функции, представленной в  СДНФ — дизъюнктивной нормальной форме. На рисунке четко прослеживаются логические элементы "И", способные реализовать любой минтерм СДНФ и логические элементы "ИЛИ", осуществляющие суммирование термов, требующихся по логическому выражению СДНФ. В схеме ПЛМ, приведенной на рисунке 1, ранг терма ограничен количеством входов и равен четырем, количество термов тоже равно четырем. В реально выпускавшихся микросхемах программируемых логических матриц (ПЛМ) количество входов было равно шестнадцати (максимальный ранг минтерма — 16), количество термов равно 32 и количество выходов микросхемы — 8.

Примерами реализации программируемых логических матриц могут служить отечественные микросхемы K556PT1, PT2, PT21. В этих микросхемах программирование осуществлялось при повышенном напряжении питания. Там, где требовалось сохранить плавкую перемычку на ее вход и выход подавалось высокое напряжение, там, где соединение не требовалось, на вход подавался потенциал корпуса (логический ноль), а на выход — напряжение питания. Перемычка из поликристаллического кремния под воздействием высокой температуры, вызванной током короткого замыкания, испарялась.

Следует отметить, что полная принципиальная схема ПЛМ получается достаточно громоздкой (см. рисунок 1). Поэтому в зарубежной литературе обычно применяется шинное представление проводников. Логический элемент "И", реализующий минтерм СДНФ, изображается как одиночная горизонтальная строка с условно-графическим обозначением схемы "И". Ко входам этого элемента подводится многоразрядная шина, а на выходе подключен одиночный проводник. Если входной проводник подключается ко входу логического элемента "И" (перемычка сохранена), то это место обозначается крестиком 'x', а если соединение отсутствует (перемычка сожжена), то крестик не проставляется. Аналогично обозначаются и многовходовые элементы "ИЛИ". Пример подобного изображения схемы ПЛМ (PLA)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29731. Основні системи професійного навчання 18.4 KB
  Типи уроків теоретичного навчання: комбіновані змішані уроки; перевірка виконання учнями домашнього завдання практичного характеру; перевірка оцінка і корекція раніше засвоєних знань навичок і вмінь; відтворення і корекція опорних знань учнів; повідомлення теми мети і завдань уроку та формування мотивації учіння; сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу; осмислення узагальнення і систематизація нових знань; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання. уроки засвоєння нових знань; Мета: оволодіння учнями новими...
29732. Нестандартні уроки, класифікація методики проведення 18.78 KB
  Найпоширеніші серед них урокипресконференції урокиаукціони уроки ділові ігри урокизанурення урокизмагання уроки типу КВК урокиконсультації комп'ютерні уроки урокиконсиліуми урокитвори урокивинаходи урокизаліки театралізовані уроки уроки взаємного навчання учнів уроки творчості урокисумніви урокиконкурси урокифантазії урокиконцерти урокиекскурсії інтегральні уроки тощо. Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчальнопізнавальної діяльності учнів бо вони глибоко зачіпають емоційномотиваційну сферу...
29733. Поняття поурочно-тематичного планування 21.48 KB
  Плани в процесі проектування використовуються дуже широко: навчальний план план навчальновиховної роботи профтехучилища план уроку та ін Кожен з цих планів має своє призначення і свою структуру. План уроку це визначення завдань уроку і перелік основних дій педагога і учнів з освоєння змісту навчального матеріалу. Якщо поурочнотематичний план є проектом педагогічного процесу то план уроку його конструктом. Структура контрольнооблікового уроку Залік це форма перевірки досягнень учнів з вивченої теми чи розділу курсу навчального...
29734. Інструкційно-технологічна карта як дидактичний засіб навчання 85.5 KB
  Інструкційнотехнологічні карти виготовляють за формою: Вимоги до сучасного уроку теоретичного навчання. Загальні вимоги до уроку такі: проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень передового педагогічного досвіду закономірностей навчального процесу; проведення уроку на основі методик гуманних дидактичних концепцій; особистісна спрямованість тобто забезпечення учням умов для самореалізації та ефективної навчальнопізнавальної діяльності з урахуванням їхніх інтересів потреб нахилів здібностей та життєвих настанов; оптимальне...
29735. Форми та методи навчання 19.54 KB
  Методом навчання називають спосіб упорядкованої взаємозвязаної діяльності викладача направленої на рішення завдань виховання і розвитку учнів в процесі навчання. Методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати мету і завдання навчання досягнути засвоєння учнями певного змісту навчального матеріалу.