26066

Углеводы, их биологическая роль, классификация

Контрольная

Химия и фармакология

Классификация: Простые сахарамоносахды их производные; Сложные сахараолигосахариды и полисахариды. Моносахаридыальдозы и кетозы. Олигосахаридыуглеводы молекулы которых содержат 210 моносахаридных остатков. Среди них различают гомополисахды из остатков 1 моносахда гетерополисахдыиз остатков разных моносахдов.

Русский

2013-08-17

12.82 KB

6 чел.

Углеводы, их биологическая роль, классификация, св-ва. Углеводы-альдегиды или кетоны многоатомных спиртов и полимеры этих соединений.Cn(H2O)n. Содержание в организмах: у раст 80-90%, у животных-2%.Биологическая роль:1. Энергетическая-1 грамм у/в=16.9 кДж Е. 2) Структурная-компон-ты оболочек растит. и жив. кл-ки. 3) пластическая (исходные в-ва для других органических в-в-н/к, вит).4) Защитная (у/в на пов-ти белка, хитин);5) Рецепторная-явл рецепторами для спецефического связывания различных рег-ров метаболизма, а также медиаторов для передачи нервного имп-са. Классификация:1)Простые сахара-моносах-ды, их производные;2)Сложные сахара-олигосахариды и полисахариды. Моносахариды-альдозы и кетозы. По кол-ву углерода различают триозы, тетрозы, пентозы, гексозы. У/в функц-ют в D-форме (искл-арабиоза-L-форма в составе растит. оболочки). Наиболее уст-вой явл-ся циклическая форма. Олигосахариды-углеводы, молекулы которых содержат  2-10 моносахаридных остатков. соед-ных гликозидной   связью. Ди- и -трисахариды явл. обычно транспортной или запасной формой сахаров. Пр:сахароза и лактоза. Полисах-ды-углеводы второго порядка. Среди них различают гомополисах-ды (из остатков 1 моносах-да), гетерополисах-ды-из остатков разных моносах-дов. Запасные полисах-ды – это всегда гомополисах-ды. Остатки моносах-дов соед-ны ά-гликозидными связями. Крахмал-основной запасной полисахарид растений, откладывается в кл в виде крахмальных зерен. Известны 2 его формы-ά-амилаза и амилопектин. Амилопектин > плотное образование. Гликоген – главный  резервный полисахарид животных и человека. Нах-ся в осн-м в мышцах и печени. Целлюлоза - структурный полисахарид раст.  Хитин- встр в жив-м мире, грибах. Стр-м звеном явл. муропептид (N-глюкозами, соединенный с мурамовой кислотой). Остатки моносах-дов в структурных п/сах-дах соед-ны β-гликозидной связью. 4.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21102. Кімерійці, скіфи, сармати, їх культура та світогляд 19.74 KB
  Але історичні відомості про скіфів містяться в іноземних джерелах. Одним із перших про скіфів написав Геродот який присвятив їм окрему книгу своєї Історії і не лише яскраво змалював побут і звичаї тих народів які заселяли українські землі під назвою скіфів а й навів дані про їх релігійні погляди міфологію. У випадку скіфів такою ознакою послужила характерна форма півсферичних посудинчаш характерних для кочівників і більш позаднього часу. Поховання кочівницьких скіфів відрізняються від поховань осідлого населення.
21103. Давньогрецька культура на теренах України 15.24 KB
  Північне Причорномор’я входило до сфери колонізації руху греків яких привертали сюди родючі землі велика кількість риби в гирлах річок можливість вести широку торгівлю з племенами північних причорноморських степів – скіфами синдами меотами та ін. Античні міста Північного Причорномор’я жили самостійним життям зберігаючи проте торгові та культурні зв’язки зі своїми метрополіями. Велику роль в їх економічному житті відігравала торгівля з містами Греції та Малої Азії а також з племенами причорноморських степів. В містах Північного...
21104. Язичницька культура давніх слов’ян 22.85 KB
  Язичницька культура давніх слов’ян. Релігійні вірування давніх слов’ян давно привертають пильну увагу дослідників. Однак жодну з сучасних реконструкцій світу давньослов’янських вірувань не можна вважати остаточно доведеною. А подруге кожне слов’янське плем’я імовірно визнавало своїх богів культ яких не поширювався на значні території.
21105. Фольклор, музика, побут за часів Київської Русі 18.83 KB
  Фольклор музика побут за часів Київської Русі. Культура часів Київської Русі не була явищем однорідним уніфікованим для всіх регіонів держави яка обіймала великі території від Чорного до Білого морів населені цілком різними племенами. Вельми показовою ілюстрацією розбіжностей у релігійних уявленнях населення різних регіонів Київської Русі може служити поховальний обряд який суттєво відрізнявся навіть у найближчих сусідів що складали етнічне ядро держави у полян та древлян. Протягом тисячолітньої історії християнства на Русі церква...
21106. Освіта за часів Київської Русі 16.49 KB
  Освіта за часів Київської Русі. Перші школи на Русі з’явилися за часів великого князя Володимира Святославовича початок XI ст. Основою руської літературнописемної мови як вважають вчені стала говірка мешканців княжої столиці що перепліталася з говірками прибульців з інших земель Русі – дружинників ремісників купців. Що до давньоруської живої мови то фахівці вважають що на території Русі існували кілька надплемінних територіальних діалектів.
21107. Література Київської Русі 20.63 KB
  Література Київської Русі. Великого значення і значного розвитку в культурі Київської Русі набуває література. У багатьох давньоруських творах дослідники знаходять риси пізніше характерні тільки для української живої мови при цьому самі ці твори часто неодноразово переписувалися в інших землях Київської Русі. Ним зумовлюється зміст більшості пам'яток літератури Київської Русі.
21108. Літописи доби Київської Русі 20.54 KB
  Літописи доби Київської Русі. До оригінальних пам'яток давньоруської літератури та історіографії відносяться літописи. У цілому давньоруські літописи становлять собою надзвичайно цінне історичне джерело з якого можемо дізнатися про деякі подробиці подій і процесів більше ніде не висвітлених. Однак у тексти літописних зведень часто вносилися зумовлені політичною кон'юнктурою зміни так що при зміні політичного курсу чи ситуації літописи повністю переписувалися інколи поспішно а подекуди можливо і грунтовно.
21109. Архітектура за часів Київської Русі 28.45 KB
  Тому одразу ж після хрещення Русі з’являються й перші церкви: Василівська побудована з дерева за зразком храму в Корсуні і Десятинна або Богородицька – перша кам’яна церква у Києві. Подальші реставрації та ремонті роботи не врятували цього храму який порівняно скоро перетворився на купу будівельного брухту. Красу храму створювала гармонія його форми в цілому яка мала символізувати гармонію світобудови створеної з хаосу Божим Словом. Головним структурним елементом храму був його центральний купол що розташовувався на восьмикутному або...
21110. Образотворче мистецтво доби Київської Русі 25.17 KB
  Образотворче мистецтво доби Київської Русі. Розвиток живопису в Київській Русі цілком пов'язаний з поширенням християнства. Майстерність ювелірів що набула розквіту в добу Київської Русі зростала від важких і примітивних браслетів масивних перснів гривнів та намист із міді або сплетених зі срібного дроту до тонких ажурних прикрас оздоблених довершеною насічкою що передавала не лише прості візерунки а й складні сюжетні малюнки як наприклад знахідки з Чорної могили Чернігів X ст. Від часів зміцнення держави збільшується на Русі...