26066

Углеводы, их биологическая роль, классификация

Контрольная

Химия и фармакология

Классификация: Простые сахарамоносахды их производные; Сложные сахараолигосахариды и полисахариды. Моносахаридыальдозы и кетозы. Олигосахаридыуглеводы молекулы которых содержат 210 моносахаридных остатков. Среди них различают гомополисахды из остатков 1 моносахда гетерополисахдыиз остатков разных моносахдов.

Русский

2013-08-17

12.82 KB

6 чел.

Углеводы, их биологическая роль, классификация, св-ва. Углеводы-альдегиды или кетоны многоатомных спиртов и полимеры этих соединений.Cn(H2O)n. Содержание в организмах: у раст 80-90%, у животных-2%.Биологическая роль:1. Энергетическая-1 грамм у/в=16.9 кДж Е. 2) Структурная-компон-ты оболочек растит. и жив. кл-ки. 3) пластическая (исходные в-ва для других органических в-в-н/к, вит).4) Защитная (у/в на пов-ти белка, хитин);5) Рецепторная-явл рецепторами для спецефического связывания различных рег-ров метаболизма, а также медиаторов для передачи нервного имп-са. Классификация:1)Простые сахара-моносах-ды, их производные;2)Сложные сахара-олигосахариды и полисахариды. Моносахариды-альдозы и кетозы. По кол-ву углерода различают триозы, тетрозы, пентозы, гексозы. У/в функц-ют в D-форме (искл-арабиоза-L-форма в составе растит. оболочки). Наиболее уст-вой явл-ся циклическая форма. Олигосахариды-углеводы, молекулы которых содержат  2-10 моносахаридных остатков. соед-ных гликозидной   связью. Ди- и -трисахариды явл. обычно транспортной или запасной формой сахаров. Пр:сахароза и лактоза. Полисах-ды-углеводы второго порядка. Среди них различают гомополисах-ды (из остатков 1 моносах-да), гетерополисах-ды-из остатков разных моносах-дов. Запасные полисах-ды – это всегда гомополисах-ды. Остатки моносах-дов соед-ны ά-гликозидными связями. Крахмал-основной запасной полисахарид растений, откладывается в кл в виде крахмальных зерен. Известны 2 его формы-ά-амилаза и амилопектин. Амилопектин > плотное образование. Гликоген – главный  резервный полисахарид животных и человека. Нах-ся в осн-м в мышцах и печени. Целлюлоза - структурный полисахарид раст.  Хитин- встр в жив-м мире, грибах. Стр-м звеном явл. муропептид (N-глюкозами, соединенный с мурамовой кислотой). Остатки моносах-дов в структурных п/сах-дах соед-ны β-гликозидной связью. 4.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54261. Творчий підхід до вивчення математики 155.5 KB
  Школа покликана якомога раніше виявити якості творчої особистості в учнів і розвивати їх у всіх школярів зважаючи звичайно на те що діти народжуються з різними задатками творчості. Водночас більшою мірою потрібно дбати про розвиток творчої особистості у здібних та обдарованих учнів. Можна розглянути інтелектуальноеврестичні здібності особистості які включають: Здібності генерувати ідеї висувати гіпотези що характеризує інтелектуальноеврестичні властивості особистості в...
54262. Активізація пізнавальної діяльності на уроках математики 168 KB
  Знайти середню лінію. Знайти основи трапеції. Знайти основи. Знайти меншу основу трапеції якщо її периметр 54см.
54263. Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа 361.5 KB
  На сьогоднішньому уроці ми продовжимо вдосконалювати ваші вміння у множенні дробів знаходженні дробу від числа. Що є добутком двох дробів Як записати мішане число у вигляді неправильного дробу Як помножити два мішаних числа Як знайти дріб від числа Як знайти відсоток від числа Вчитель: Ви добре вивчили правила вправно зібрали рюкзак знань а отже готові до...
54264. Основные особенности китайской культуры 16.64 KB
  Как и другие культуры, китайская культура самобытна и неповторима. В отличие от индийской она более рациональна, прагматична, обращена к ценностям реальной земной жизни. Вторая характерная ее черта — это исключительная...
54266. Моральний світ сучасної дівчини 106 KB
  Зовнішність і поведінка дівчини Так якою ж повинна бути сучасна дівчина Першу сторінку нашого усного журналу присвятимо зовнішності. Кожна дівчина прагне бути привабливою і бути в центрі уваги це бажання є цілком природнім. Іноді в своєму бажанні бути привабливою дівчина часто може переборщити з макіяжем вибором одягу прикрасами.
54267. Культура Древней Греции: основные особенности, этапы исторического развития и значение в истории культуры 16.06 KB
  Культура Древней Греции существовала с XXVIII в. до н.э. и до середины II в. до н.э. Ее также называют античной — чтобы отличить от других древних культур, а саму Древнюю Грецию — Элладой
54268. Тверді та м’які приголосні 151.5 KB
  Подивіться знак м’який Дуже дуже мовчазний Та його всі добре знають За роботу поважають Зміни слова за зразком. Слова: рис рись син синь Склади слова і знайди серед них зайве. Встав слова замість крапок.
54269. Формування самостійності молодших школярів 46 KB
  Чи варто переконувати що початкова ланка загальноосвітньої школи маючи специфічні та об’єктивні можливості може і повинна реалізовувати таку змістову лінію яка спрямована на розвиток самостійності дитини. Зміст самостійності як провідної особистісної якості У практичній роботі вчителі початкової школи нерідко вкладають різний зміст у поняття самостійність. У той же час недоцільно штучно розширювати це поняття внаслідок чого може відбутися підміна змісту самостійності іншим неспецифічним поняттям.