26107

Понятие и объекты калькулирования

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Задача калькулирования определить размер затрат приходящихся на единицу продукции. фактическая отчетная калькуляция отражает совокупность всех затрат на производство и реализацию продукции. Для рациональной организации учета издержек необходимо правильно выбрать метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции работ услуг. Под методом учета затрат и калькулирования себестоимость понимают совокупность документирования и отражения производственных затрат обеспечивающих определение фактической себестоимости продукции а т.

Русский

2013-08-17

32.5 KB

4 чел.

16.Понятие и объекты калькулирования

Структура ответа:

Виды калькуляции, принципы калькулирования и способы исчисления себестоимости продукции

Система экономических расчетов себестоимости называется калькулированием.

Задача калькулирования — определить размер затрат приходящихся на единицу продукции. Конечным результатом калькулирования является составление калькуляции.

В зависимости от видов калькуляции различают следующие:

 •  плановая калькуляция — составляется на плановый период на основе действующих на начало этого периода норм и смет
 •  сметная калькуляция — рассчитывается при проектировании новых производств и конструировании вновь осваиваемых изделий при отсутствии норм расходов.
 •  фактическая (отчетная) калькуляция — отражает совокупность всех затрат на производство и реализацию продукции.

Калькулирование позволяет изучить себестоимость конкретных, отдельных видов продукции и прогнозировать последствия таких экономических явлений как:

 •  целесообразность дальнейшего выпуска продукции
 •  установление оптимальной цены на продукцию
 •  оптимизация ассортимента выпускаемой продукции
 •  целесообразность обновления действующих технологий производства
 •  оценка качества работы управленческого персонала.

Для рациональной организации учета издержек необходимо правильно выбрать метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).

Под методом учета затрат и калькулирования себестоимость понимают совокупность документирования и отражения производственных затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости продукции, а т.ж. Отнесение издержек на единицу продукции.

Выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости производится предприятие самостоятельно исходя из таких честных факторов как:

 •  отраслевая принадлежность
 •  ассортимент выпускаемой продукции
 •  размер предприятия и т.д.

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости:

1.в зависимости от полноты:

 •  калькулирование полной себестоимости
  •  калькулирование не полной себестоимости

2.по оперативности учета и контроля затрат:

 •  учет фактической себестоимости
 •  учет нормативных затрат

3.по объектам учета:

 •  попроцессный
 •  попередельный
 •  позаказный

для калькулирования необходимо определиться с понятием места учета затрат, объектом учета затрат и калькулирования себестоимости.

Методом учета затрат являются структурные подразделения организации либо центры ответственности.

Объектом учета затрат является себестоимость конкретного изделия, группы изделий, части изделий (деталь, узел), себестоимость изделий или группы изделий на стадии обработки (процессы или переделы), себестоимость отдельных видов продукции )работ, услуг).

Калькуляционные единицы  - единицы применяемые при исчислении себестоимости, могут быть натуральными или условно-натуральными (выбор зависит от технологических особенностей).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69682. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МОВИ HTML 33.5 KB
  HTML (Hypertext Markup Language — Мова гіпертекстової розмітки) — це мова опису структури сторінок документів, яка дозволяє звичайний текст форматувати в абзаци, заголовки, списки та інші структури, створювати посилання на інші сторінки.
69683. РНР-СЦЕНАРІЇ В ТІЛІ HTML-ДОКУМЕНТІВ 28.5 KB
  Ми тільки що розглянули структуру РНР-програми, і можна було б перейти до розгляду змінних. Проте РНР-сценарії можна записувати і по-іншому. Щоб ви зайвий раз не перегортали книгу, нагадаю текст сценарію first.php:...
69684. КОНСТАНТИ 36 KB
  Константи містять постійні значення. На відміну від змінних, ви не можете змінити значення константи, яке було їй привласнено при її оголошенні. Константи зручно використовувати для зберігання значень, які не повинні змінювати під час роботи програми, наприклад, ім’я розробника програми.
69685. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ HTML-ДОКУМЕНТА 49.5 KB
  Створення HTML-документа відбувається розташуванням тегів (tags) мови HTML всередині звичайного неформатованого тексту. Теги HTML — це послідовності символів, які починаються знаком «менше» і закінчуються знаком «більше». Теги можуть мати атрибути, які, в свою чергу, можуть приймати певні значення.
69686. ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ 107.5 KB
  Розмітка, яка створюється за допомогою мови HTML, дозволяє організовувати текст у логічні, легко зрозумілі розділи або застосовувати до нього специфічний формат. Теги форматування дозволяють визначити такі елементи: початок абзацу і кінець рядка; стилі заголовків; фізичні стилі...
69687. КОЛІР ФОНУ І ТЕКСТУ 95.5 KB
  Колір фону і тексту може задаватись шістнадцятковими значеннями RRGGBB (Red, Green, Blue) червоного, зеленого і синього кольорів відповідно або позначеннями кольорів англійською мовою. Яскравість кожної складової вимірюється цілим числом, яке у десятковій системі числення...
69688. ОПЕРАТОР ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ (===) 28 KB
  Іноді звичайний оператор порівняння == працює не зовсім коректно, точніше не так, як нам хочеться, в деяких ситуаціях навіть виходять міні-анекдоти. Розглянемо наступний приклад...
69689. СПИСКИ 46 KB
  За замовчуванням елементи впорядкованого списку нумеруються цілими числами починаючи з. До тега нумерованого списку існує атрибут TYPE. Встановлюючи TYPE рівним можна змінити схему нумерації на великі літери, малі літери, великі або малі римські цифри відповідно.
69690. ФРЕЙМИ 87.5 KB
  Мета: опанувати технологію представлення інформації у документі з використанням фреймів. Фрейми (Frames - кадри) надають користувачеві можливість поділяти екран на дві або більше незалежних динамічних або статичних частини.