26108

Попроцессный метод учета затрат на производств и калькулирование себестоимости продукции

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Попроцессный метод учета затрат на производств и калькулирование себестоимости продукции Структура ответа: Сфера и условия применения. Особенности таких видов производства массовый тип производства непродолжительный цикл ограниченность номенклатуры выпускаемой продукции единые единицы измерения полное отсутствие либо не значительные размеры незавершенного производства.простой используется при отсутствии запасов готовой продукции на конец отчетного периода. Себестоимость = затраты за отчетный период объем произведенной продукции в...

Русский

2013-08-17

31 KB

3 чел.

17.Попроцессный метод учета затрат на производств и калькулирование себестоимости продукции

Структура ответа:

Сфера и условия применения. Варианты расчета полной себестоимости при использовании простого одноступенчатого и двухступенчатого методов. Калькулирование по стадиям обработки

Используется в отраслях добывающей промышленности, в энергетике, а т.ж. В перерабатывающих отраслях с простейшим технологическим циклом производства.. Особенности таких видов производства — массовый тип производства, непродолжительный цикл, ограниченность номенклатуры выпускаемой продукции, единые единицы измерения, полное отсутствие, либо не значительные размеры незавершенного производства. Т.о. выпускаемая продукция является одновременно и объектом учета затрат и объектом калькулирования.

Существуют следующие варианты попроцессного метода:

1.простой — используется при отсутствии запасов готовой продукции на конец отчетного периода. Себестоимость = затраты за отчетный период / объем произведенной продукции в отчетном периоде

2.простой двуступенчатый — если у предприятия на конец отчетного периода имеется некоторое количество нереализованной продукции, то себестоимость рассчитывается след образом:

1)рассчитывается производственная себестоимость всех произведенных издержек, определяется производственная себестоимость за единицу;

2)сумму затрат связанных с реализацией делится на объем реализованной продукции в отчетном периоде

3)показатели суммируются

Метод позволяет оценить запасы и готовую продукцию по производственной себестоимости и расходы связанные со сбытом в полном объеме отнести на количество реализованной продукции

3.простой многоступенчатый — метод используется если производственный процесс состоит из нескольких стадий (переделов) и на выходе из каждого находится склад полуфабрикатов и от передела к переделу запасы полуфабрикатов меняются. Себестоимость =

4.калькулирование издержек по стадиям обработки — для повышения аналитичности расчетов затрат сырья и материалов приходящихся на единицу продукции целесообразно учитывать отдельно, а в рамках передела — добавленные затраты каждого передела. Добавленные затраты — зарплата основных производственных рабочих передела и обще-производственные расходы передела.

Себестоимость =


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84861. Текст-опис весняної квітки 154 KB
  Мета: вчити учнів самостійно складати текст-опис за поданими запитаннями, малюнком та власними спостереженнями; збагачувати словниковий запас; розвивати зв’язне мовлення, спостережливість, мислення; виховувати бережне ставлення до природи.
84862. Закріплення та узагальнення знань про слова, які означають назви предметів 145 KB
  Повторити і поглибити знання учнів про слова, які є назвами предметів. Удосконалювати вміння розпізнавати їх серед інших слів, будувати з ними речення. Закріплювати навички написання слів з великої літери. Розширювати словниковий запас учнів, розвивати творчу уяву, навички діалогічного і монологічного мовлення.
84863. Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Спостереження за позначення сполучення йо 395.5 KB
  Мета уроку: закріпити знання учнів про букви я ю є ї; зосередити увагу на випадках коли вони позначають два звуки; вчити учнів на слух розрізняти слова в яких букви я ю є ї позначають два звуки; спостерігати за позначенням буквосполучення йо вчити правильно переносити слова з цим буквосполученням...
84864. Узагальнення знань про розповідні, питальні і спонукальні речення 59.5 KB
  Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про речення; закріпити навички правильного інтонування речень та вміння перебудовувати речення одного виду в речення іншого виду за метою висловлювання; формувати вміння переключатися з одного виду роботи на інший засередженно слухати вчителя...
84865. Слова, які означають назви предметів. Складання речень 59.5 KB
  Мета: ознайомити дітей зі словами, які означають назви предметів, розширити й поглибити знання учнів про слова – назви предметів, вчити розпізнавати ці слова у мовленні, складати з ними речення; розвивати вміння групувати слова, класифікувати предмети.
84866. Наголос. Наголошені й ненаголошені склади і звуки 47.5 KB
  Мета: Вчити вмінню розпізнавати наголошені і ненаголошені склади. Закріпити вміння учнів ділити слова на склади. Оголошення теми уроку Ми з вами сьогодні на уроці будемо вчитися виділяти наголошені і ненаголошені звуки та склади в словах а також повправляємось у визначенні наголосу слів.
84867. Моя країна – Україна 76.5 KB
  Мета: удосконалення знань учнів про красу української мови її милозвучність і мелодійність; формування навичок виразного читання уміння аналізувати зміст прослуханого робити висновок; виховання любові до України рідної мови українського народу національної свідомості у дітей.
84868. Уявлення про слова-назви предметів 49 KB
  Уявлення про слованазви предметів. Ознайомити дітей зі словами які означають назви предметів розвивати вміння класифікувати предмети та ставити питання до назв конкретних предметів і назв істот; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати спостережливість звязне мовлення...
84869. Слова протилежні за значенням (антоніми). Спостереження за роллю антонімів 66 KB
  Розвивати мовленнєві здібності учнів, лексичний запас, вміння аналізувати, характеризувати, класифікувати мовний матеріал, формувати та висловлювати власну думку; вчити працювати в групах. Виховувати почуття взаємодопомоги, взаємодії, товаришування, партнерства, прищеплювати любов до природи.