26121

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Обязательства по расчетам с поставщиками и подрядчиками возникают между организациями по сделкам оформленным договорами поставки или договорами куплипродажи. По Д суммы выполненных обязательств По К образование задолженности Основание для принятия на учет кредиторской задолженности перед поставщиками расчетные документы счета счетафактуры и документы свидельствующие о факте совершения сделки товарнотранспортные накладные приходные ордера акты выполненных работ и акты приема. Основные реквизиты счетафактуры: номер документа...

Русский

2013-08-17

25.5 KB

4 чел.

5.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Структура ответа:

Документальное оформление, условия выполнения обязательств, аналитический и синтетический учет.

К поставщикам и подрядчикам относятся организации, поставляющие товарно-материальные ценности, выполняющие работы или оказывающие услуги. Обязательства по расчетам с поставщиками и подрядчиками возникают между организациями по сделкам оформленным договорами поставки или договорами купли-продажи.

Для учета расчетов за поступившие ТМЦ, выполненные работы или оказанные услуги используется счет 60.

По Д – суммы выполненных обязательств

По К – образование задолженности

Основание для принятия на учет кредиторской задолженности перед поставщиками – расчетные документы (счета, счета-фактуры) и документы свидельствующие о факте совершения сделки (товарно-транспортные накладные, приходные ордера, акты выполненных работ и акты приема).

Основные реквизиты счета-фактуры:

- номер документа, дата составления

- сведения о поставщике

- сведения о грузоотправителе

- сведения о покупателе товара

- сведения об условия поставки

- сведения о проданных товарах, выполненных работах, оказанных услугах

- единицы измерения

- количество

- цена товара с НДС и без за единицу

- стоимость товара включая НДС и без

Выданные авансы представляют собой предварительные платежи по сделкам в соответствии с условиями договора. Суммы авансов перечисляются платежными поручениями с расчетного счета предприятия на расчетный счет поставщика и учитываются на счете 60 пока полностью не будут исполнены и документально оформлены поставки ТМЦ, выполненные работы, оказанные услуги. При невыполнении условий договора поставщиком указываются суммы возвращенные поставщиком предприятию.

Синтетический учет расчета с поставщиками и подрядчиками ведется в разрезе дебета и кредита задолженности в ведомости расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Аналитическая информация формируется по каждому контрагенту с указанием формы расчетов, сроков возникновения и погашения задолженности.

08, 10, 15, 07, 19 – 60 Приобретены у поставщиков ТМЦ

20, 23, 25, 26, 44, 19 – 60 Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков за приобретенные услуги

60 – 51 Погашена задолженность перед поставщиком, перечислен аванс поставщику в счет будущей поставки ТМЦ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13223. Росія у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. 35.72 KB
  Росія у 90х рр. ХХ на початку ХХІ ст. Події початку 90х рр. ХХ ст. для державотворення Росії: Декларація про державний суверенітет від 12 червня 1990 р.; укладення 31 березня 1991 р. Федеративного договору між Центром і суб'єктами федерації крім Татарстану й Чечні;
13224. ОРГАНІЗМИ І СОЛОНІСТЬ ВОДИ 386 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 ОРГАНІЗМИ І СОЛОНІСТЬ ВОДИ Мета: Ознайомитись з представниками стеногалінних та евригалінних організмів. Контрольні запитання Як поділяються природні води за складом солей Дати визначення стеногалінним організмам
13225. РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ В ЖИТТІ ГІДРОБІОНТІВ 2.2 MB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ В ЖИТТІ ГІДРОБІОНТІВ Мета: ознайомитись з температурним діапазоном водних організмів та їхнім пристосуванням до температури; з явищем цикломорфозу. Контрольні запитання Назвати температурні області Світового...
13226. РОЛЬ ОСВІТЛЕННЯ В ЖИТТІ ГІДРОБІОНТІВ 557.5 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 РОЛЬ ОСВІТЛЕННЯ В ЖИТТІ ГІДРОБІОНТІВ Мета: ознайомитися з характеристиками сонячної радіації та її екологічними складовим; з будовою органів світіння. Зясувати роль світла в житті гідробіонтів. Контрольні запитання Характерис...
13227. ПЛАНКТОН. Занурення планктонних організмів 1.15 MB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 ПЛАНКТОН Мета: Ознайомитись з організмами планктону та з органами руху планктонних організмів з їх пристосуваннями у воді в завислому стані. Закріпити знання студентів із зоології безхребетних про морфологічні особливості будови представ...
13228. Ознайомитися з організмами бентосу 991 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 БЕНТОС Мета: Ознайомитися з організмами бентосу; закріпити здобуті знання із зоології безхребетних про морфологічні особливості будови та екології поширення представників бентосних організмів. Контрольні запитання Які організм
13229. НЕЙСТОН І ПЕРИФІТОН 521 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 НЕЙСТОН І ПЕРИФІТОН Мета: Ознайомитись з особливостями будови та способом життя організмів нейстону і перифітону. Контрольні запитання Дати визначення поняття нейстон. Які умови необхідні для розвитку нейстону Які є два ви...
13230. МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОСТИХ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ 1018 KB
  МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОСТИХ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ За матеріалами книги Glenn A. Jackson Relational Database Design With Microcomputer Applications У 1965 р. зявилися перші результати в області управління базами даних роботи Чарльза Бахмана. З тієї пори технології баз даних пройшли ве
13231. Учбово-відлагоджувальний стенд EV8031/AVR (V3.2) 1.13 MB
  Учбово-відлагоджувальний стенд EV8031/AVR V3.2 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №№ 610 ВСТУП Стенд є мікропроцесорним контроллером оснащеним памяттю програм памяттю даних і різноманітними периферійними пристроями. Він д...