26138

Элиминирование как элемент методики анализа

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Для осущия этой задачи используется прием элиминирования кот. Элиминирование представляет собой логический прием при помощи кот. Цепные подстановки При нем опряется дополнительная условная величина кот. При нем наименование показателей по кот.

Русский

2013-08-18

17.39 KB

42 чел.

Элиминирование как элемент методики анализа. 

  1.  Сущность элиминирования, условия его применения при проведении факторного анализа в зависимости от вида моделей построения взаимосвязей показателей.

Различные факторы оказывают разнонаправленное воздействие: на результаты деятельности организации одни влияют полож-о, а другие - отриц.. Вместе с тем воздействие одних факторов может быть нейтрализовано влиянием других. В связи с этим возникает необходимость количественного измерения влияния каждого фактора на изм-ие результативного показателя.

Для осущ-ия этой задачи используется прием элиминирования, кот. явл. одним из элементов методики эк-и анализа. Элиминирование представляет собой логический прием, при помощи кот. исключается (устраняется) влияние ряда факторов и выделяется какой-либо один фактор, являющийся объектом изучения.

Элиминирование применяется в тех случаях, когда взаимосвязь м/д результативным показателем и опр-яющими его факторами выражается мультипликативной, кратной или комбинированной моделью.

  1.  Разновидности метода: сп-б цепных подстановок, сп-б абсолютных и относительных (%ных) отклонений, индексный, интегральный. +3)Алгоритмы расчетов, достоинства и недостатки.
  2.  Цепные подстановки

При нем опр-яется дополнительная условная величина, кот. показывает как бы изменился результат если бы один фактор изменяется, а другой остается неизменным.

ТП0=р0*в0

ТПусл=р1*в0

ТП1=р1*в1

ΔТП(р)=ТПусл-ТП0

ΔТП(в)=ТП1-ТПусл

ΔТП=ТП1-ТП0=ΔТП(р)+ ΔТП(в)

Недостаток: результат анализа зависит от правильного расположения факторов в цепочке сомножителей. Если их много, то вначале заменяют количественные, затем структурные, и в последнюю очередь качественные.

  1.  Абсолютные отклонения (разницы)

Суть заключается в том, что размер влияние каждого фактора опр-яется путем умножения отклонения по этом фактору на остальные факторы сомножителя.

ΔТП(р)=(р1-р0)*в0

ΔТП(в)=р1*(в1-в0)

  1.  %ные разницы

При способе % разниц необх. Исчислять % по взаимосвязанным показателям или %ую разницу умножить на %ую разницу по плану. При нем наименование показателей, по кот. считаем % и наименование факторов, влияние кот. ищем не совпадают. Необходима высокая точность расчета %ов.

ΔТП(р)=(Yр-1)*ТП0

ΔТП(в)=(Yтп-Yр)*ТП0

  1.  Индексный

YТП=р1*в1/р0*в0

YТП(р)=р1*в0/р0*в0

YТП(в)=р1*в1/р1*в0

  1.  Интегральный

Расчеты проводятся на основе базовых значений показателей, а ошибка вычислений распределяется м/д факторами поровну.

ΔТП(р)=(р1-р0)*в0+(Δр*Δв)/2

ΔТП(в)=р0*(в1-в0) +(Δр*Δв)/2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59124. Тарас Шевченко – художник 59.5 KB
  Обладнання: репродукції картин художника альбом Шевченкохудожник куточок поетахудожника куточок читача. Відомо: Україна це Шевченко Шевченко це Україна. Шевченко.
59125. Твір-опис природи за картиною 28.5 KB
  Що змальовано на них Красу природи. Ми часто зустрічаємося з пейзажем в художніх творах письменники передають їхнє ставлення до описаного куточка природи певний настрій а допомагають їм у цьому відповідним чином дібрані художні засоби мислення.
59126. Ну що б, здавалося, слова... (Тарас Шевченко) 41.5 KB
  Мета: повторити узагальнити та систематизувати навчальну інформацію учнів з даної теми розширити словниковий запас учнів формувати вміння доречно вживати слова у своєму мовленні розвивати творчу індивідуальність спостережливість...
59127. Музика розповідає 34 KB
  Чайковський Танець феї Драже Баба Яга; поспівка Перший клас; пісня Б.Чайковського Танець феї Драже Баба Яга Композитор П.Чайковського з балету Лускунчик у якому задіяні персонажі дівчинка солдатлускунчик казкова фея яка має назву цукерок фея Драже та багато інших і скажіть...
59128. Збереження природи є надзвичайно актуальним сьогодні, а ліс - це одне з основних джерел чистого повітря і наш годувальник 39 KB
  День ерудитів-знавців лісу у цей день можна провести вікторину Загадки лісу. День Допомоги другу трудовий десант по очистці лісу від сміття. День Лісових кореспондентів оформлення стенду Ми друзі лісу і підведення підсумків тижня лісу.
59129. Типи економічних систем 35.5 KB
  Цілі: узагальнити та повторити знання з теми Типи економічних систем. Відпрацювати вміння застосовувати їх на практиці, порівнювати переваги й недоліки економічних систем, проводити економічний аналіз літературних творів.
59130. Складні речення зі сполучниковим та безсполучниковим звязком. Кома між частинами складного речення 35.5 KB
  Мета: удосконалювати уміння та навички у визначенні граматичних основ у частинах складного речення правильному інтонуванні складних речень вживанні розділових знаків між частинами складних речень; розвивати логічне мислення увагу мовлення естетичні почуття; виховувати любов до прекрасного.
59132. Сценарій КВК. У вінок Кобзареві 38.5 KB
  Обирається склад журі. Журі оцінює. Слово надається журі за три конкурси. виступ Оцінює журі.