2635

Краткие сведения о погрешности электроизмерительных приборов

Доклад

Физика

Краткие сведения о погрешности электроизмерительных приборов Объектами прямых электрических измерений являются многие электрические и магнитные величины: ток, напряжение, мощность и т.д. Измерение любой физической величины заключается...

Русский

2012-11-12

32 KB

3 чел.

Краткие сведения о погрешности электроизмерительных приборов

Объектами прямых электрических измерений являются многие электрические и магнитные величины: ток, напряжение, мощность и т.д. [1].

Измерение любой физической величины заключается в ее сравнении посредством измерительного прибора с однородной величиной, принятой за единицу. Приборами сравнения являются, например, мосты для измерения сопротивлений путем сравнения их с мерой – образцовым сопротивлением, и потенциометры, где неизвестная ЭДС сравнивается с ЭДС нормального элемента. Но это не самые распространенные методы измерений.

Более простыми и наиболее распространенными способами являются измерения с помощью приборов непосредственного отсчета, показывающих численное значение измеряемой величины на шкале или цифровом табло. Этап сравнения с мерой у таких приборов происходит при их производстве, где шкалы градуируют в единицах (или долях) измеряемой величины.

Естественно возникает вопрос, какую погрешность мы допускаем, снимая показание со шкалы электроизмерительного прибора. Как известно, погрешность измерения любой физической величины складывается из трех слагаемых: погрешности случайной, погрешности приборной и погрешности округления[2]. Сообщим некоторые сведения о приборной погрешности. Согласно ГОСТ она определяется следующим образом: пр=2/3, где предельная погрешность электроизмерительного прибора, которая определяется его классом точности (множитель 2/3 берется в том случае, если принята надежность р=0,95).

Допустим, измерение тока производятся амперметром, класс точности которого 1,0. Предельная погрешность такого прибора составляет

,

где Iпр –наибольший ток, который можно измерить данным прибором, – предел измерения прибора.

Пусть амперметр имеет предел измерения 100 А. При классе точности 1,0 предельная погрешность этого прибора I=1,0 А . Приборная погрешность при однократном измерении данным прибором составит пр=2/3 0,7А (без учета погрешности округления!).

Если при однократном измерении амперметр показал, например, 45,0 А, то истинное значение тока при надежности 0,95 будет находиться в пределах (45,00,7) А, если амперметр показал 20,0 А, то корректный ответ об истинном значении тока таков: (20,00,7) А.

За сведениями о погрешности приборов с цифровой индикацией следует обращаться к их паспортам.

1.Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. М.: Энергоатомиздат, 1983. Гл.12.

2.Братухин Ю.К., Путин Г.Ф. Обработка экспериментальных данных. /Перм. ун-т;  Пермь, 2003.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42638. ДОСЛІДЖЕННЯ БІТОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЛОГІЧНИХ ТИПІВ, ЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОПЕРАЦІЙ ВІДНОШЕННЯ 163 KB
  Бітові операції дозволяють обробляти цілі дані за допомогою операцій з їх бітовою структурою. Будь-які дані представляються у пам’яті комп’ютеру як ланцюг бітів. Біт – це число, яке може мати тільки одне з двох значень – „0” або „1”.Таблиця 5 № варіанта Мова Операції Значення УЛО1 УЛО2 УЛО3 ОВ1 ОВ2 БЛО B C D Паскаль NOT NOT ND = 7 2 56 56 67 100 46 78 Ci ^ == = 6 2 7 14 7 7 24 1 Паскаль NOT NOT OR = = 3.12 Паскаль NOT ND = = 4 4 23.3 4 Паскаль NOT NOT XOR = 64 15.2 Паскаль NOT ND = = 55 55 12 45 6 10 12 59 Ci ^ = ^ 17.
42639. ДОСЛІДЖЕННЯ ВКАЗІВНИХ ТИПІВ ДАНИХ 71.5 KB
  Значення змінної покажчика може бути присвоєно іншому покажчикові якщо їх типи є ідентичними. Покажчикові може бути присвоєно пусте значення null яке вказує на абстрактний неіснуючий обєкт. Розіменування дозволяє отримати доступ до значення обєкту на якій вказує покажчик. Розмір значення змінної залежить від її типу.
42640. Аналітичні обчислення у середовищі MathCad 45.5 KB
  Мета: Ознайомитися з аналітичним обчисленням у середовищі MthCd. Обладнання: ПК ПЗ MthCd Хід роботи Індивідуальне завдання. Варіант 10 Висновок: Ознайомилася з аналітичним обчисленням у середовищі MthCd.
42641. Хлебопекарное предприятие малой мощности 761.5 KB
  Малое и среднее хлебопечение – динамично развивающийся сектор экономики. Возросшая конкуренция на рынке хлебобулочных изделий заставляет предпринимателей интенсивно заниматься улучшением качества продукции, что невозможно без внедрения новых видов оборудования и технологий.
42642. ДОСЛІДЖЕННЯ БЛОЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОГРАМ, СТРАТЕГІЙ РОЗПОДІЛУ ПАМ'ЯТІ 71 KB
  Статичні програмні об’єкти існують весь час життя програми та доступні в тій частині програми, в якій вони описані. Статичними програмними об’єктами у мові Pascal є всі об’єкти, які об’являються у секції Var головної програми (зовнішній блок) або як типізовані константи. У мові С статичні об’єкти об’являються з позначенням „static”.
42643. Операції С, їхні пріоритети і використання. Перетворення типів 47.5 KB
  Перетворення типів Ціль роботи: Вивчити основні логічні арифметичні й інші операції С навчитися правильно складати вираження С вивчити пріоритети операцій С навчитися використовувати перетворення типів. варіант арифметична операція арифметична операція логічна операція бітова операція перетворення: явне 20 2b3c 4b1 3c2 =b =10 b^c intchr Программа: Результат: Висновок: я вивчив основні логічні арифметичні й інші операції С навчився правильно складати вираження С вивчив пріоритети операцій С навчися використовувати...
42644. Циклічні алгоритми 26 KB
  Контрольні питання 1 Накреслити схему простого циклу. 2 Що таке тіло циклу Многократно повторяющийся процесс. 3 Для чого потрібна змінна циклу Для того чтобы выполнялся цикл.
42645. Вкладені цикли 42.5 KB
  Визначити які блоки складають тіло циклу що є зміною циклу зовнішнього та внутрішнього. Накреслити схему вкладеного циклу.
42646. Виконання розрахунків у MatСad 113 KB
  Виконання розрахунків у MtСd Мета: набуття навиків вводу і редагування формул використання стандартних функцій засвоєння особливостей застосування локального і глобального операторів присвоювання використання змінних що можуть приймати значення з заданого інтервалу. Обчислити значення виразу з графи 2. Значення змінної обчислити за виразом з графи 2. Обчислити значення функції для двох значень аргументу п і к графи 5 і 6.