26381

Мочевыводящие пути

Доклад

Биология и генетика

Топографически он имеет 3 части: брюшная – лежит ретроперитониально направляется в мочеполовой складке у самцов вместе с семяпроводом ко входу в тазовую полость; тазовая – покрыта адвентицией доходит до лонной области и здесь впадает в дорсальную стенку мочевого пузыря вблизи его шейки формируя на слизистой пузырный треугольник; внутрипузырная – следует между слизистой и мышечной оболочкой мочевого пузыря что препятствует обратному току мочи. Стенка мочевого пузыря: слизистая – переходный эпителий мышечная – гладкая мускулатура...

Русский

2013-08-18

22 KB

0 чел.

Мочевыводящие пути

Мочеточник (ureter) – парный орган, имеющий вид тонкой трубочки, которая служит для проведения мочи из почек в мочевой пузырь. Топографически он имеет 3 части: брюшная – лежит ретроперитониально, направляется в мочеполовой складке, у самцов вместе с семяпроводом, ко входу в тазовую полость; тазовая – покрыта адвентицией, доходит до лонной области и здесь впадает в дорсальную стенку мочевого пузыря вблизи его шейки, формируя на слизистой пузырный треугольник; внутрипузырная – следует между слизистой и мышечной оболочкой мочевого пузыря, что препятствует обратному току мочи. Мочеточник – полостной орган, изнутри выстлан слизистой с переходным эпителием, мышечная – гладкая мускулатура (2 продольных и наружный циркулярный слои), наружная – серозная, а тазовой части – адвентиция. Мочевой пузырь (visica urinaria) – резервуар для хранения мочи. Полостной орган, грушевидная форма. Имеет верхушку, тело, направленное в брюшную полость, и шейку – в тазовую полость. В области шейки – гладкомышечный сфинктер. При сильной степени наполнения опускается в брюшную полость. Удерживается 3 пупочно-пузырными связками. Непарная средняя идёт на вентральную брюшную стенку до пупочного кольца, а 2 боковые – остатки эмбриональных пупочных артерий. Стенка мочевого пузыря: слизистая – переходный эпителий, мышечная – гладкая мускулатура, сфинктер и детрузер мочевого пузыря; адвентиция (преимущественно). Уретра тесно связана с половым деморфизмом. У самцов короткая, начинается от шейки мочевого пузыря внутренним отверстием и заканчиваетсяч на слизистой мочеполового канала в месте впадения семенников (семенной холмик). У самки – длинный, идёт под влагалищем, заканчивается в мочеполовом преддверии наружным отверстием уретры. Здесь у КРС и свиней – дивертикул. Стенка: слизистая; смешанная мышечная ткань; в начале – гладкая, в конце – поперечно-полосатая; адвентиция.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69739. Мультиплікативні операції 26 KB
  Типи першого і другого операндів можуть відрізнятися, при цьому виконуються перетворення операндів за замовчуванням. Типом результату є тип операндів після перетворення.
69740. Пріоритет і порядок виконання 50 KB
  Пріоритет і асоціативність операцій мови Сі впливаяють на порядок групування операндів і обчислення операцій у виразі. Пріоритет операцій суттєвий тільки за наявності декількох операцій, що мають різний приоритет. Вирази з більш пріоритетними операціями обчислюються першими.
69741. Ініціалізація масивів 24.5 KB
  Якщо у визначенні масиву явно вказаний його розмір, то кількість початкових значень не може бути більше кількості елементів в масиві. Якщо кількість початкових значень менше ніж оголошена довжина масиву, то початкові значення отримають тільки перші елементи масиву...
69742. Символьні масиви. Рядковий тип 40 KB
  Крім того, для рядкових масивів допустима операція конкатенації, яку позначають символом +. Вона полягає у формуванні нового символьного масиву, розмір якого дорівнює сумі розмірів масивів-операндів, а значення - це елементи масивів-операторів, розміщені послідовно.
69743. Записи з варіантами 33 KB
  Іноді треба вводити в запис деяку інформацію, яка залежить від іншої інформації, що вже є в записі. Це зумовлює потребу введення додаткових полів, які залежать від значень інших полів. Комбінований тип допускає таку організацію даних, оскільки, крім фіксованої частини запису...
69744. Ієрархічні записи 36.5 KB
  Досі ми розглядали записи, у яких значення окремих полів були величинами простих типів або рядками. Проте в мові Паскаль значення поля може бути довільного типу, в тому числі записом. Наведемо приклад такого використання записів.
69745. Діапазонний тип 24 KB
  Однак може статися, що в програмі цій змінній буде присвоєне значення, що виходить за межі заданого інтервалу. Щоб контролювати ситуацію й уникати таких помилок, у мові Паскаль введено діапазонний тип, що передбачає визначення діапазону значень іншого попередньо заданого...
69746. Структурне програмування 35.5 KB
  Мета структурного програмування створювати програми чіткої структури тобто такі які можна було б без великих затрат розуміти супроводжувати і модифікувати без участі авторів оскільки на сучасному етапі затрати на супровід і модифікацію програм становлять...
69747. Перелічуваний тип 30.5 KB
  Стандартні типи змінних, як відомо, мають значення, що є елементами з підмножини цілих, дійсних чисел, логічних значень (true або false) або множини символів обчислювальної системи (наприклад ASCII). Проте часто доводиться стикатися з поняттями, які можуть набувати специфічних...