26381

Мочевыводящие пути

Доклад

Биология и генетика

Топографически он имеет 3 части: брюшная лежит ретроперитониально направляется в мочеполовой складке у самцов вместе с семяпроводом ко входу в тазовую полость; тазовая покрыта адвентицией доходит до лонной области и здесь впадает в дорсальную стенку мочевого пузыря вблизи его шейки формируя на слизистой пузырный треугольник; внутрипузырная следует между слизистой и мышечной оболочкой мочевого пузыря что препятствует обратному току мочи. Стенка мочевого пузыря: слизистая переходный эпителий мышечная гладкая мускулатура...

Русский

2013-08-18

22 KB

0 чел.

Мочевыводящие пути

Мочеточник (ureter) – парный орган, имеющий вид тонкой трубочки, которая служит для проведения мочи из почек в мочевой пузырь. Топографически он имеет 3 части: брюшная – лежит ретроперитониально, направляется в мочеполовой складке, у самцов вместе с семяпроводом, ко входу в тазовую полость; тазовая – покрыта адвентицией, доходит до лонной области и здесь впадает в дорсальную стенку мочевого пузыря вблизи его шейки, формируя на слизистой пузырный треугольник; внутрипузырная – следует между слизистой и мышечной оболочкой мочевого пузыря, что препятствует обратному току мочи. Мочеточник – полостной орган, изнутри выстлан слизистой с переходным эпителием, мышечная – гладкая мускулатура (2 продольных и наружный циркулярный слои), наружная – серозная, а тазовой части – адвентиция. Мочевой пузырь (visica urinaria) – резервуар для хранения мочи. Полостной орган, грушевидная форма. Имеет верхушку, тело, направленное в брюшную полость, и шейку – в тазовую полость. В области шейки – гладкомышечный сфинктер. При сильной степени наполнения опускается в брюшную полость. Удерживается 3 пупочно-пузырными связками. Непарная средняя идёт на вентральную брюшную стенку до пупочного кольца, а 2 боковые – остатки эмбриональных пупочных артерий. Стенка мочевого пузыря: слизистая – переходный эпителий, мышечная – гладкая мускулатура, сфинктер и детрузер мочевого пузыря; адвентиция (преимущественно). Уретра тесно связана с половым деморфизмом. У самцов короткая, начинается от шейки мочевого пузыря внутренним отверстием и заканчиваетсяч на слизистой мочеполового канала в месте впадения семенников (семенной холмик). У самки – длинный, идёт под влагалищем, заканчивается в мочеполовом преддверии наружным отверстием уретры. Здесь у КРС и свиней – дивертикул. Стенка: слизистая; смешанная мышечная ткань; в начале – гладкая, в конце – поперечно-полосатая; адвентиция.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72951. Управління фінансовими ризиками 203.5 KB
  Економічна сутність фінансових ризиків. Основні види фінансових ризиків. Фактори які впливають на рівень фінансових ризиків. Фінансовий ризик є обєктивним явищем у функціонуванні будьякого підприємства; він супроводжує практично всі види фінансових операцій і всі напрями його фінансової діяльності.
72952. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності 162 KB
  Віднесення банку до категорії проблемних Національний банк України зобовязаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних за умови його відповідності хоча б одному з таких критеріїв: 1 банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше відсотків: щоденного розміру...
72953. Внітрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 356 KB
  Фінансове планування передбачає визначення: величини необхідних і реально можливих грошових ресурсів за джерелами їх формування і напрямами використання для здійснення операційної інвестиційної та інших видів діяльності; оптимальної структури капіталу за джерелами формування...
72954. Банкрутство і фінансова санація підприємств 389 KB
  До внутрішніх факторів банкрутства відносять: дефіцит власного оборотного капіталу; низький рівень техніки технології та організації виробництва; зниження ефективності використання виробничих ресурсів виробництва; створення наднормативних залишків; незадовільна платіжна дисципліна; недостатні обсяги...
72955. Визначення вартості грошей у часі та її використання 307.58 KB
  Управління прибутком підприємства розподіляється на дві важливі підсистеми: 1 управління формуванням прибутку; 2 управління розподілом прибутку. Виконання фінансовим менеджером підприємства основних завдань управління формуванням прибутку підприємства спрямоване на врахування таких особливостей...
72956. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 134.5 KB
  З позицій бізнесу підприємництва поняття менеджменту розглядається щонайменше з трьох позицій: як система економічного управління фінансовий менеджмент - процес управління формуванням розподілом і використанням фінансових ресурсів субєкта господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів...
72957. Система забезпечення фінансового менеджменту 411 KB
  Для вирішення конкретних задач фінансового менеджменту застосовується ряд спеціальних систем і методів фінансового аналізу який представляє собою процес дослідження фінансового стану і основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення...
72958. Управління грошовими потоками на підприємстві 140.77 KB
  Ознайомити студентів із сутністю політики управління грошовими потоками правилами обґрунтування цілей та встановлення поточних завдань управління грошовими потоками визначити методичний інструментарій оптимізації грошових потоків а також розкрити переваги і недоліки використання західних моделей...
72959. Парадигмы кадрового менеджмента и организационная культура 62.7 KB
  Развитие сложных технологий индивидуализация деятельности потребовали изменения принципиального взгляда на человеческий потенциал организации и на смену концепции человеческих отношений пришла концепция контрактации ответственности.