26382

Мышцы глазного яблока и век

Доклад

Биология и генетика

В толще век располагаются пучки поперечноисчерченных волокон круговой мышцы век m. Глазные мышцы в количестве 7 расположены внутри периорбиты плотный фиброзный мешок край которого закреплён по краю орбиты а вершина в области зрительного отверстия. retractor bulbi а снаружи от него 4 прямые глазничные мышцы m. Косые глазные мышцы m.

Русский

2013-08-18

20.5 KB

0 чел.

Мышцы глазного яблока и век.

В толще век располагаются пучки поперечно-исчерченных волокон круговой мышцы век m. orbicularis oculi. В основаниях век оканчивается подниматели верхнего m. levator anguli oculi medialis et lateralis и опускатель нижнего века m. malaris. Глазные мышцы в количестве 7 расположены внутри периорбиты (плотный фиброзный мешок, край которого закреплён по краю орбиты, а вершина – в области зрительного отверстия). Вдоль и вокруг зрительного нерва лежит оттягиватель глазного яблока m. retractor bulbi, а снаружи от него – 4 прямые глазничные мышцы m. rectus bulbi dorsalis, ventralis, lateralis et medialis. Начинаются около зрительного отверстия, а оканчиваются на склере. Косые глазные мышцы m. obliquus bulbi dorsalis et ventralis. Дорсальная начинается близ решётчатого отверстия, к медиальному углу глаза и, перекинувшись через хрящевой блок периорбиты, круто поворачивает латерально на глазное яблоко. Вентральная начинается от мышечной ямки слёзной кости, оканчивается также. Прямые мышцы поворачивают глаз в соответствующую сторону, при одновременном сокращении помогают оттягивателю. Косые вращают глаз.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23236. Традиції і новаторство в культурі 46.5 KB
  Спадкоємність культури це процес передачі культурноісторичного досвіду. Саме в спадкоємності як органічному поєднанні традиції і новаторства реалізується історичність культури її самозбереження й саморозвиток. Традиції існують у всіх формах духовної культури. Завдяки їм розвивається суспільство оскільки молоде покоління не винаходить заново велосипеди а засвоює досягнутий людський досвід культури.
23238. Аристотель, Стагірит 216 KB
  Зі сказаного очевидно що з того де йде мова про предмет необхідно говорити про предмет і ім'я й поняття; так наприклад людина говорить про предмет про окрему людину і про неї звичайно говорить ім'я [людини]: адже окремою людиною називають живу істоту й визначення людини буде визначати окрему людину адже окрема людина є й людина і жива істота. Так біле перебуваючи в тілі як у підметі говорить про предмет адже тіло називається білим але поняття білого ніколи не може означати тіло. Її предмет мислення як цілісне утворення...
23239. Ільєнков, Евальд Васильович 146.5 KB
  І ось учорашній оптиміст стає похмурим нитиком песимістом якого вже ніщо не радує і ніщо не веселить не дивлячись на його паспортну молодість здоровий шлунок і міцні зуби. Якщо ми недвозначно беремо висвітлену таким чином наукову присутність у своє володіння то маємо сказати: Те на що спрямоване наше світовідношення є саме суще і більше ніщо. Те чим керується вся наша установка є саме суще і крім нього ніщо. Те з чим працює дослідження що втручається у світ є саме суще і ніщо понад того.